OOS NAER jaargang 26-maart 2024-nummer 99

             INHOUD

 • Asj d'r èns wiltj loestere, Redactie
 • Koninklijke onderscheiding Elly Keiren-Mestrom, Tjeu Scheepers
 • Erevoorzitter en erelid, Mat van Roij
 • Gevelstenen (9), Tjeu Scheepers en Sjaak Niessen
 • Uit Neerse bodem, Leon lenders
 • Fotocollage jubileum en expositie, Mat van Roij
 • 100 jaar geleden (45), Jos Geraets
 • Naers laesplenkske, Redactie
 • Pater Matthias, Tjeu Scheepers
 • Bourckelshoff, Jo Kuijpers                     

  Foto omslag: Luchtfoto Neer 1958

 

Koninklijke onderscheiding Elly Keiren-Mestrom, door Tjeu Scheepers

Elly Keiren-Mestrom heeft vrijdag 26 januari 2024 een Koninklijke onderscheiding ontvangen van burgemeester Schmalschläger. Ze is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Elly is begonnen als gezinsverzorgster in 1952 en in 1956 heeft ze in Roggel de gezinszorg opgestart. Ze was in de jaren 60 van de vorige eeuw vrijwilligster, oprichtster en bestuurder van verschillende activiteiten, zoals o.a. Kindervakantiewerk en de Seniorenvereniging in Neer. Ze heeft zich vanaf 1991 verdienstelijk gemaakt voor de parochie in Neer. Vanaf 2000 is ze lid van de heemkundevereniging OOS NAER en maakt onderdeel uit van de redactie. Al met al ze is nog steeds op de leeftijd van 96 jaar een bezige bij!

Erevoorzitter en erelid, door Mat van Roij

Tijdens de bijeenkomst ter ere van het 25-jarig jubileum van heemkundevereniging OOS NAER werden twee bestuursleden in het zonnetje gezet voor hun verdiensten. Jo Beeren werd benoemd tot ere-voorzitter en Jos Silvrants werd benoemd tot ere-lid. 

Gevelstenen (9), door Tjeu Scheepers

In dit artikel over gevelstenen wordt pand Augustinus Brumholt 15 (VNH 33a) besproken. In een nis in de gevel van dit pand staat een beeldje van de H. Gerardus. Peter Jacobus (Sjaak) Verheijen bouwde in 1938 deze woning. Hij was een zoon van Peter Jacobus Verheijen ('Broeads Koeab') en Maria Helena Beurskens. Sjaak huwde in 1938 Anna Petronella Cornelia Vermazeren. In 1946 vertrok hij met zijn vrouw naar Amsterdam en daarna naar Floriada. Harrie Augustinus en zijn vrouw Wies Verheijden werden de nieuwe eigenaren van dit pand. De vader van Harrie was Anthonius Augustinus en zijn moeder heette Helena Loontjes. Zoon Har van Harrie en Wies kocht in 1986 de woning van zijn ouders.

Uit Neerse bodem; spinnen met spinsteentjes, door Leon Lenders

Spinsteentjes (niet altijd gemaakt van steen) worden al duizenden jaren gebruikt tijdens het spinnen van wol. Een spintol bestaat uit een spinsteentje en een stokje van ongeveer 30 cm lang. Het spinsteentje dient als vliegwiel. Een hele pagina vol met spinsteentjes waaronder ook enkele die in Neer zijn gevonden.

100 jaar geleden (45), door Jos Geraets

In deze aflevering van 100 jaar geleden gaat het over het wisselen van veldwachter en veldwachterswoning in 1924. Gerardus Hubertus (Graad) van Dael wordt in 1885 veldwachter in Neer. In 1924 gaat hij met pensioen. Jacobus Emonts wordt op 20 december 1924 aangewezen als nieuwe afroeper. 28 december 1924 wordt Peter Gerardus Mingers benoemd tot veldwachter. De gemeente kocht 17 maart 1924 de woning van Jean Hermans, die voorlopig dienst doet als dienstwoning voor de veldwachter.

Naers Laesplenkske, door de redactie

Op 29 december 2023 is bij gelegeneheid van het 25-jarig jubileum van heemkundevereniging OOS NAER het Naerse Laesplenkske gepresenteerd. De afbeeldingen zijn ontworpen door Ryanne Derikx.

Pater Matthias; Leo Terstappen, de laatste missionaris van Neer, door Tjeu Scheepers

Leo is geboren op 14 mei 1928 te Neer. Als kind zijnde hielp hij graag de pastoor in de kerk en had hij al veel belangstelling voor de klederdracht van de geestelijken. Hij werd op 5 mei 1957 door Mgr. Lemmens gewijd tot priester en kreeg de naam : pater Matthias. 9 juni 1957 droeg hij zijn eerste H. Mis op in de kerk van Neer. In 1958 ging hij samen met pater Stanislas naar Brazilië. In 1962 werd Matthias directeur van het seminari in Sao Luis. Hij is hier nog drie jaar als pastoor van de kathedraal blijven werken. In 1975 werd hij overgeplaats naar Anicuns en werd hier pastoor. Hij vertelde dat in Anicuns de mooiste periode van zijn leven was. In 1996 keerde hij terug naar Nederland, maar doordat hij geplaagd werd door heimwee ging hij na twee jaar weer terug naar Brazilië. Hier is hij nog elf jaar gebleven. In 2010 keerde hij voorgoed terug naar Nederland. op vrijdag 19 januari 2024 is hij overleden.

Bezittingen van klooster Keijzerbosch; Bourckelshoff, door Jo Kuijpers

In dit artikel over klooster Keijzerbosch het passeren van de akte voor notaris Jacobus Waegemans tussen 1707 en 1755. Hij maakt op 8 februari 1709 een akte op van de verklaringen die worden afgelegd door 4 personen, wonend in de directe omgeving van het klooster Keizerbosch.