OOS NAER jaargang 19 - september 2017- nummer 73

               INHOUD

  • Asj d'r èns wiltj loestere, Redactie
  • Bruiloften (3), werkgroep Beeld en Geluid
  • Paardenhouderij in Neer (2), Thijs Roumen
  • 100 jaar geleden (31), Jos Geraets
  • Hoe ik de bevrijding in september-oktober 1944 in Neer beleefde (1), Corry Naus-van Gorp
  • De Neerse mannen die als militair in Nederlands-Indië dienden (1), Tjeu Hermans 

      Foto omslag: Provinciale kampioenschappen te Mechelen 1947 (Archief Thijs Roumen)

Bruiloften (3), door werkgroep Beeld en Geluid

Nicolaas Janssen uit Nederweert, en Petronella Sillekens uit Neer trouwden op 19 augustus 1940. De bruiloft vond plaats in Neer waarna ze  in Leveroy gingen wonen. Nic ging hier in de slagerij van zijn vader werken. Ze kregen vier kinderen; twee zonen en twee dochters. 

Paardenhouderij in Neer (2), door Thijs Roumen

In dit tweede deel van de serie over de paardenhouderij komen de warmbloedpaarden, Arabische paarden en rijpony's aan bod. In 1976 werd de Ponyclub Neer opgericht door Sef Theelen, Piet Silvrants en Sjra Vaessen. Er werd gereden in de manege van Math Peeters en dochter Mien (op foto) was de instructrice. De vereniging verhuisde later naar het sportterrein de Kappert.

100 jaar geleden (31), door Jos Geraets

Dokter Smits (op foto), de voorganger van dokter Sjef Windhorst, werd geboren in 1866 te Haaksbergen in Twenteland. In januari 1897 startte hij in Neer met het houden van een wekelijks spreekuur. In 1901 trouwde hij met Anna Maria Isodora Leclerc uit Heythuysen. In 1917 breidde hij het spreekuur van een keer per week naar twee keer per week uit.

Hoe ik de bevrijding in september - oktober 1944 in Neer beleefde (1), door Corry Naus-van Gorp

Corry Naus-van Gorp was gehuwd met Jo Naus uit Neer. Jo was bouwkundig opzichter in de gemeente Tegelen, waar ze ook woonden. Corry heeft dit verhaal geschreven omdat ze wilde dat dochter Marie-Sophieke kon lezen wat de Duitse 'beschermers'  hun hadden aangedaan. Het verhaal begint in september 1944 en alle angstige momenten die de familie heeft meegemaakt zijn nauwkeurig beschreven. Op 9 september 1944 vluchtten Corry, Jo en Marie-Sophieke met de fiets vanuit Tegelen naar Neer waar ze verbleven in een stal bij tante Truu (op foto).

De Neerse mannen die als militair in Nederlands-Indië dienden (1), door Tjeu Hermans

Deze nieuwe serie gaat over Neerse mannen die in de jaren 1945-1949 in het voormalig Nederlands-Indië als militair hebben gediend. In dit artikel komen de Neerse mannen Sjaek Luijten, Driek Niessen, Jan Spiertz en zijn broer Harrie Spierz aan bod. Ze vertrokken en keerden terug per schip of incidenteel per vliegtuig.