Werkgroep Publicaties / Redactie OOS NAER

De werkgroep publicaties wordt gevormd door de leden van de redactie: Jo Beeren, Jos Geraets, Elly Keiren-Mestrom, Jo Kuijpers, Leon Lenders, Koos Luijten, Mat van Roij, Elly van Roij-Ortan, Jos Silvrants en An Simons. Het redactionele werk bestaat uit het samenstellen van het driemaandeljkse periodiek OOS NAER inclusief de nieuwsbrief met actueel verenigingsnieuws, de uitgifte ervan en de uitgifte/productie van andere publicaties zoals boeken, brochures en folders. Niet-verenigingsleden kunnen een beroep doen op de redactie voor medewerking bij een publicatie. Daaraan wordt dan na en in overleg meegewerkt. Alle genoemde publicaties betreffende veelal heemkundige onderwerpen die op Neer en/of omgeving betrekking hebben. De voorkeur gaat hierbij uit naar originele artikelen die dus nog niet eerder en elders gepubliceerd zijn. Hierbij is de hulp van leden en van niet-leden welkom. Zij kunnen zelfgeschreven artikelen insturen en voorstellen doen voor publicatie van artikelen van andere komaf. Per uitgave worden meestal twee redactievergaderingen gehouden. Tijdens de vergaderingen worden onder meer ingekomen artikelen, ideeën en bijdragen besproken en beoordeeld. Indien nodig wordt de schrijver of inzender verzocht aanvullende gegevens aan te leveren en/of correcties aan te brengen. De redactie streeft ernaar om ook met een aantal vaste rubrieken te werken. De artikelen zijn in het Nederlands geschreven, alleen het redactionele stuk 'Asj d’r èns wiltj loestere' wordt in het Neers dialect geschreven. Contact redactie klik HIER.