Werkgroep Krantenknipsels

Doel en doelgroep

Krantenknipsels vormen niet alleen interessante literatuur om oude herinneringen op te halen maar ze zijn voor historisch onderzoek een belangrijke informatiebron. Wat vandaag actueel nieuws is, is morgen historie. De doelgroep van de huidige krantenknipselaars ligt dus in de toekomst: onze kinderen, de aankomende heemkundigen

Welke kranten?

De knipselaars verzamelen, sorteren en archiveren alle berichten die met Neer te maken hebben en die gepubliceerd zijn in regionale kranten of tijdschriften. Natuurlijk worden ook publicaties verzameld uit landelijke of internationale publicaties voor zover men hiervan op de hoogte is en hierover kan beschikken. De knipsels worden chronologisch gearchiveerd in klappers met mappen. De knipsels tot nu bevatten de complete jaargangen 1984 tot heden waarbij de kranten die betrekking hebben op de watersnoodramp van 1953 en hoog water van de Maas in 1993 en 1995 in z’n geheel bewaard worden.

Krantenknipsels beschikbaar gesteld

Een aantal inwoners van Neer heeft zijn verzameling krantenknipsels beschikbaar gesteld aan de Heemkundevereniging zoals mevrouw Winkelmolen-Linssen over de periode 1966-2001 m.u.v. 1968, mevrouw Geraets-Peulen over de jaren 1991-2000, mevrouw Vestjens-Rulkens die nog verwerkt moeten worden en Piet Derikx stelde zijn verzameling van 1934-1990 ter beschikking.

Werk in uitvoering

De werkgroep verricht haar werkzaamheden tijdens de inloopmiddagen en –avonden. Tijdens deze bijeenkomsten is het mogelijk een kijkje te nemen bij de werkzaamheden en zich eventueel aan te sluiten bij de werkgroep. 

Op dit moment is de werkgroep bezig met het maken van een digitale index van de verzameling zodat het zoeken in de collectie vergemakkelijkt wordt.

Mocht u zelf nog oude kranten of krantenartikelen m.b.t. Neer in uw bezit hebben en deze beschikbaar willen stellen neem dan gerust contact op met een van de leden of gebruik het email-adres op deze website, onder het kopje contact, voor informatie.