Werkgroep Neerse historie

Veel interesse voor de Neerse historie

In onze vereniging zijn meerdere leden actief bezig met onderzoek van de Neerse historie. Maar eigenlijk zijn alle leden in meer of mindere mate bezig met de geschiedenis van Neer. Praktisch iedereen leest immers met veel animo ons tijdschrift dat vol staat met artikelen over Neer en Neerenaren. Bovendien vormen deze artikelen regelmatig aanleiding tot discussie, waardoor de Neerse historie toch telkens weer de belangstelling krijgt die ze verdient.

Velerlei redenen voor het bezig zijn met de Neerse historie

De redenen voor het opstarten van een onderzoek betreffende een onderdeel van de Neerse historie zijn velerlei. Vaak is het schrijven van een artikel voor OOS NAER de aanleiding daartoe. Ook zijn er meerdere leden die uit pure interesse zich met een bepaald gedeelte van de Neerse historie bezig houden.

Voorbeelden daarvan zijn, in willekeurige volgorde:

Harrie Kuijpers bestudeert vooral de Neerse historie in de 17de en 18de eeuw en heeft zich daarbij veel kennis eigen gemaakt van onder meer de Neerse kerkhistorie en de Neerse toponiemen. 

Tjeu Scheepers heeft onderzoek gedaan naar zowel de historie van het Neerse onderwijs als naar die van de Neerse kerkinventaris, kruisen en kapellen.

Leon Lenders verdiept zich regelmatig in de archeologie en prehistorie.

Hugo Levels heeft grote bekendheid als de kenner van de oorlogsactiviteiten in onze regio tijdens de tweede wereldoorlog.

Leon Teepen en Sjaak Niessen hebben hun aandacht gericht op de razzia en de in Duitsland te werk gestelde Neerenaren.

Jos Silvrants heeft zich samen met Jos Geraets verdiept in de historie van de Friedese Molen en zijn molenaars.

Thijs Berben heeft de situatie betreffende de Neerse indiëgangers onderzocht en vastgelegd, daarbij gesteund door Sjaak Niessen en Piet Timmermans.

 Jos Geraets heeft de historie van de Neerse schutterijen bestudeerd, waarbij hij onder meer gebruik gemaakt heeft van een veelheid aan documentatie verzameld door Jo Beeren. De studie heeft geresulteerd in een boekwerk, uitgegeven bij het 450-jarig jubileum van de Oude Schutten.

Tjeu Hermans heeft, geassisteerd door Koos Luijten, een studie gemaakt van het Neerse St. Josephklooster en van het eierfuuske in de Steeg. Tjeu heeft verder nog gepubliceerd over de Neerse ondernemingen Terstappen en Op ’t Root. Hij publiceerde in 2006, in samenwerking met Elly Keiren-Mestrom, een serie over de geschiedenis van Het Neerse Groene Kruis.

Ondersteuning aan gemeente Leudal m.b.t. heemkundige zaken aangaande Neer

Een verdere activiteit in dit verband is de assistentie die regelmatig verleend wordt aan de gemeente Leudal bij het benoemen van namen voor nieuwe straten binnen Neer. OOS NAER geeft dan een onderbouwd advies, gebaseerd op historie van de omgeving van de nieuwe straat.De ondersteuning bij publicaties van derden is bij de werkgroep Publicaties beschreven.