Werkgroep Stamboomonderzoek

Persoonsgegevens vroegere inwoners Neer

De werkgroep stelt zich onder meer ten doel persoonsgegevens van vroegere inwoners van Neer en daaraan gerelateerde personen op een gemakkelijke manier toegankelijk te maken voor stamboomonderzoek(st)ers. Diverse activiteiten worden ontplooid:

Het verzamelen van diverse soorten gegevens Het opslaan van gegevensbronnen in de heemkamer en het zodanig registreren Verwerken en digitaliseren van verkregen gegevens dat deze gemakkelijk toegankelijk zijn

 

De werkgroep ondersteunt daarbij leden en niet-leden bij lokaal genealogisch en historisch onderzoek. Ook zijn gegevens via de website van OOS NAER in te zien en worden vragen via internet beantwoord. Daarnaast worden contacten onderhouden met archiefinstellingen en genealogische verenigingen.Ieder jaar worden minimaal twee vergaderingen gehouden. De leden van de groep hebben allen een of meer specifieke taken op zich genomen. Als gevolg van de grote diversiteit aan activiteiten binnen de Werkgroep Stamboomonderzoek zijn er binnen de werkgroep meerdere subgroepen actief die ieder een of meerdere activiteiten op zich nemen.

Activiteiten in de heemkamer

Kopieën van akten en klappers van kerkregisters, registers van de burgerlijke stand en bevolkingsregisters van Neer en verdere parochies en gemeenten worden deels op papier en deels digitaal verzameld. Papieren kopieën worden geïnventariseerd en opgeslagen in de heemkamer. Digitale kopieën worden geïnventariseerd en opgeslagen in een computer in de heemkamer. Op deze PC zijn ook op de website geplaatste gegevens aanwezig. Personen die vragen hebben over stamboomonderzoek en/of voorouders worden mondeling geholpen tijdens inloopuren in de heemkamer.

Activiteiten voor website oosnaer.nl

Bidprentjes

Bidprentjes worden geselecteerd en geordend. De gegevens van de geselecteerde prentjes worden ingevoerd in een database in een PC. Digitale gegevens worden verwerkt in een speciaal programma en worden op de website van OOS NAER geplaatst. 

Kerkhoven

Van kerkhoven worden grafzerken gefotografeerd. Gegevens van het Neers kerkhof zijn verwerkt in een speciaal programma en op de website geplaatst. Eenmaal per jaar wordt een nieuwe update gegenereerd.

Gezinsoverzichten

Persoonsgegevens van de vroegere inwoners van de huidige gemeente Leudal zijn verzameld en ingevoerd in het genealogisch programma HazaData en worden regelmatig aangevuld. Met behulp van genoemd genealogisch programma zijn de gegevens verwerkt tot gezinsoverzichten die op de website van OOS NAER zijn geplaatst. Eenmaal per jaar wordt een nieuwe update gegenereerd.