Informatie voor de leden

Lidmaatschap / ledenadministratie

Lidmaatschap/ledenadministratie

Wilt u zich aanmelden als lid van de heemkundevereniging OOS NAER, klik dan HIER en vermeld adresgegevens incl. e-mailadres. Elk nieuw lid krijgt als dank het boek 'Van Naer Haer' t.w van €15 cadeau! Bent u al lid, maar wilt u een adreswijziging, telefoonnummer of ander e-mailadres doorgeven, geef dat even door. Klik dan HIER!

De contributie bedraagt € 25,00 per jaar. Betaling dient vóór 1 maart te geschieden onder vermelding van uw lidmaatschapsnummer.

U kunt de contributie voor dit jaar overmaken op rek.nr.: NL97 RABO 0122 2392 61 t.n.v. Heemkundevereniging OOS NAER te Neer. Wilt u daarbij uw lidmaatschapsnummer vermelden (te vinden op het etiket van ons periodiek). Indien u een andere manier van betalen hebt aangegeven bij de penningmeester, kunt u dat zien op het contributiebericht.

Lidmaatschap houdt in dat u vier maal per jaar het periodiek van OOS NAER ontvangt en korting bij deelname aan excursies.

Het ledenbestand van OOS NAER op 1 januari 2024  blijft stabiel op ongeveer 400.

Aanmelding/afmelding

U kunt zich op elk tijdstip aanmelden en het lidmaatschap kunt u op elk tijdstip opzeggen, zonder opgaaf van redenen en zonder opzegtermijn.

Hebt u vragen over uw lidmaatschap? Neem contact met ons op via ledenoosnaer@gmail.com onder vermelding van uw naam, adres, postcode en woonplaats.

Hoe kunt u betalen?

  • Wij bieden u de mogelijkheid tot automatische incasso. Zij die hiervan gebruik willen maken, kunnen dit doen door een machtigingsformulier  in te vullen (te verkrijgen bij de penningmeester) en deze bij de penningmeester te bezorgen. (U kunt een automatische incasso binnen 8 weken laten terugboeken op uw rekening!)
  • U kunt ook uw contributie betalen zoals hierboven onder 'lidmaatschap' is aangegeven.
  • Natuurlijk kunt u ook nog altijd uw contributie contant betalen aan onze penningmeester, Elly van Roij-Ortan Maasweg-West 16 6086BX Neer.

Als lid heeft u gratis toegang tot alle door de vereniging georganiseerde lezingen, tevens heeft u een gratis abonnement op het verenigingsblad en hebt u stemrecht op de ledenvergaderingen.

Te bestellen publicaties - boeken

Te bestellen publicaties - boeken.

Deze zijn af te halen in de heemkamer: elke woensdagmiddag 14-17 uur 

U kunt ze ook afhalen bij de penningmeester Elly van Roij-Ortan Maasweg-West 16  6086BX  Neer  telefoon 0475-593748.

Een bestelling kan ook gedaan worden door het bedrag van het boek plus de verzendkosten over te maken op rekening NL RABO 0122 2392 61 t.n.v. Heemkundevereniging OOS NAER onder vermelding van de titel van het boek, naam en adresgegevens.

Ook via de mail kunt u een bestelling doen op : ledenoosnaer@gmail.com.

Losse periodieken zijn voor €6,25 te verkrijgen bij de penningmeester.

Inbinden van heemkundeblad OOS NAER

Inbinden van heemkundeblad OOS NAER

Evenals in voorgaande keren bieden wij u de mogelijkheid aan om de periodieken nr. 71 t/m 86 op een vakkundige wijze te laten inbinden voor de prijs van € 30.00. Bij het blad OOS NAER, nr. 87, is een inhoudsopgave bijgevoegd. Heeft u in het verleden de boekjes niet laten inbinden en u wilt het alsnog laten doen, neem dan rechtstreeks contact op met de boekbinder.

 

Frans Koch, De Koningstraat 66, 5984 NJ Koningslust, tel. : 077-4652060.

 

De indexen zijn verkrijgbaar bij de penningmeester.