Werkgroep Indië-veteranen

In de periode 1945 tot 1962 zijn veel Nederlandse dienstplichtige militairen naar het toenmalige Nederlands-Oost-Indië en Nieuw-Guinea gestuurd om te proberen deze gebieden als koloniën te behouden. Al deze militaire inspanningen, alle inzet en het jarenlange verblijf in een vreemd en ver land bleken toch vergeefs maar gingen wel ten koste van duizenden gesneuvelde jonge mannen.

Ook vanuit Neer zijn toen jongens uitgezonden. Een van hen is niet teruggekeerd: Sjaak Emonts.
Door Thijs Berben, bijgestaan door Sjaak Niessen en Leon Berben, zijn met een onderzoek van ruim twee jaar veel gegevens verzameld van onze Neerse Indiëgangers; inmiddels veteranen. Ook zijn gegevens verzameld van Indiëgangers die later in Neer zijn komen wonen. Het betreft in totaal 43 mannen. Het doel van al dit werk is de herinnering aan deze tijd en aan deze mensen als erkenning voor hun opofferingen levend te houden.

Wat deed en doet de werkgroep

Allereerst zijn de namen van alle Indiëgangers vastgesteld. Daarna zijn bij hen of bij hun nabestaanden bezoeken afgelegd en gegevens verzameld. Om voldoende gegevens te verzamelen zijn ook diverse instanties en archieven geraadpleegd, onder andere het Rijksarchief. Hiervoor is ook deelgenomen aan herdenkingen, bijeenkomsten en reünies en is alle bruikbare info uit gedenkboeken, tijdschriften op militair gebied en van internet bekeken.

Op basis van al deze informatie zijn boekjes gemaakt met persoonlijke status en foto’s voor iedere Indiëganger met vermelding van welke periode en waar men in Indië verbleef en met welke boot of vliegtuig men vervoerd is. Uiteindelijk zijn al deze gegevens in een overzicht op C.D.-rom gezet.
Na al dit werk en is men begonnen met de voorbereiding van de Middag Indiëveteranen op 19 oktober 2005.
Daarvoor zijn honderden oude foto’s ingescand en afgedrukt, allerlei andere documenten gekopieerd.
Tegelijkertijd moesten nog tal van andere zaken van organisatorische aard voor deze middag geregeld worden.De middag zelf was zeer goed bezocht en iedereen was in goede stemming. De boekjes werden uitgedeeld en de videofilm van de dodenherdenking in Neer, gefilmd door Sjaak Niessen, maakte diepe indruk. Hierna kon iedereen de fototentoonstelling bekijken. Deze omvatte 172 foto’s die bijna allemaal in Indië zijn gemaakt. Afgaande op de lovende reacties kunnen we zeggen dat de enkele jaren durende voorbereiding en de latere presentatie zeer goed is bevallen. De werkgroep Indiëveteranen en de heemkundevereniging kunnen terugzien op een prima stukje werk en er een grote dosis goodwill gekweekt is bij de Neerse bevolking.

De werkers van het eerste uur zijn: Thijs Berben, Sjaak Niessen en Piet Timmermans.

Later hebben Leon Berben, Pierre Kuipers en Jo Kuijpers zich hierbij aangesloten.
 

Grote belangstelling voor de foto's, tijdschriften enz.