Werkgroep Aezel

De werkgroep Aezel is actief sinds 2018 en verwerkt kadastergegevens van Neer ten behoeve van het Aezelprojek. Aezel staat voor Archief voor Erfgoed van Zuid-Nederlandse Eigendommen en Leefgemeenschappen die gestart is in 2009 en ten doel heeft erfgoedgegevens vast te leggen, te digitaliseren en toegangkelijk te maken voor een breed publiek. De website is te bezoeken via www.aezel.eu en geeft een schat aan informatie.

De werkgroepleden zijn Anita Cox, Marielle Cox, Nic Delissen, Wiel Derikx, Don Fijten, Bart Hillen, Pierre Kuijpers, Peter Metsemakes, Jan Peeters, Mat van Roij, Elly van Roij-Ortan en Erik THeelen. Aanspreekpunt is Nic Delissen n.delissen@home.nl 

Aezel