Heemkunde uitgaves

Informatie tekst over de uitgaves

Heemkundeblad OOS NAER

OOS NAER is een tijdschrift dat wordt uitgegeven door de heemkundevereniging. Het verschijnt vier keer per jaar in de maanden maart, juni, september en december.  Het tijdschrift bevat o.a. onderwerpen over geschiedenis, archeologie, (volks)cultuur, genealogie, geografie van Neer en directe omgeving. De redactie stelt een actieve bijdrage van leden maar ook niet-leden zeer op prijs. Minder ervaren schrijvers kunnen altijd de hulp inroepen van de redactieleden. Het tijdschrift wordt gratis toegezonden aan leden van de heemkundevereniging OOS NAER. U kunt zich opgeven als lid van OOS NAER bij de penningmeester of bij een van de andere bestuursleden. De contributie bedraagt €20 per jaar. Losse nummers van OOS NAER zijn voor €5 te verkrijgen.

De redactie bestaat uit de volgende leden: Jo Beeren, Jos Geraets, Elly Keiren-Mestrom, Leon Lenders, Koos Luijten, Mat van Roij, Elly van Roij-Ortan, An Simons en Jos Silvrants.

Wilt u een samenvatting van een uitgave van ons periodiek bekijken, klik dan hiernaast op het corresponderende nummer.