OOS NAER jaargang 22 - september 2020 - nummer 84-85

             INHOUD

  • Asj d'r èns wiltj loestere, de redactie
  • 'Een kleine verzameling brieven' uit 1635; Frederik Hendrik schrijft de stadscommandant van Venlo, vanuit het leger te Neer, Har Kuijpers
  • 50 jaar geleden...lang geleden?(20), Werkgroep Krantenknipsels
  • De geschiedenis van het strijkijzer; Van het strijkglas tot de kledingstomer, Elly van Roij-Ortan
  • Neer, vroeger en nu, Koos Luijten
  • Het 'Nabbenkruis', Tjeu Scheepers
  • Bruiloften (12), Werkgroep Beeld en Geluid
  • De bezittingen van het klooster Keijzerbosch na de confiscatie door de Fransen in 1796 (5.07), Jo Kuijpers
  • De diepvrieskluis, An Simons
  • Hans Verhaag, Tjeu Scheepers en Mat van Roij                               Foto omslag: Briefjes Frederik Hendrik en foto Frederik Hendrik (scans: Mat van Roij, foto: Wikimedia Commons)

'Een kleine verzameling brieven' uit 1635, door Har Kuijpers

Frederik Hendrik schrijft de stadscommandant van Venlo, vanuit het leger te Venlo

Dit artikel is in november 2019 verschenen in de bundel 'Limburgensia; De schatten van Schillings'. Een bundel bij de gelegenheid van de overdracht van een grote collectie van manuscripten en drukwerk door Har en Miep Schillings uit Montfort aan het Limburgs Museum te Venlo. Het artikel geeft een beeld van een tot nog toe vergeten stuk Neerse geschiedenis.     Afbeelding: De Staatse en Franse legers komen eind mei 1635 samen bij Maastricht. De Franse maarschalken Chatillon en Brezé begroeten Frederik Hendrik.

50 jaar geleden...lang geleden? (20), door de werkgroep Krantenknipsels

Tegenwoordig heet het Marktplaats en vroeger werd het Omroepertjes genoemd. Een greep uit een groot aantal advertenties waarin een diversiteit aan artikelen te koop aangeboden wordt. 

De geschiedenis van het strijkijzer, door Elly van Roij-Ortan

Van het strijkglas tot de kledingstomer

Een artikel over de geschiedenis van het strijkijzer. Zelfs in de tijd van de Noormannen moest er gestreken worden. Een groot aantal strijkijzers van oud tot nieuw komt aan bod. De mensen hadden vroeger heel wat meer tijd nodig om de was gestreken in de kast te krijgen dan tegenwoordig.

Neer, vroeger en nu, door Koos Luijten

Twee foto's van de boerderij Keyzerbosch, de eerste foto uit het jaar 1965 en de tweede foto ano 2019. In 2010 is de koeienstal omgebouwd tot gastenverblijf met een ruime woonkamer en een grote keuken. Dit gastenveblijf dient als zorgboerderij voor de dagbesteding van senioren en mensen met een niet-aangeboren hersenafwijking.

Het 'Nabbenkruis', door Tjeu Scheepers

Het 'Nabbenkruis' nabij Napoleonsweg 12, hersteld en verplaatst naar de oorspronkelijke plek. De kinderen Manders hebben een stukje grond in bruikleen gegeven aan OOS NAER. Jean Driessen, lid van de heemkundevereniging, heeft het kruishout gerestaureerd en een groter corpus op het kruishout bevestigd. Samen met Jo Beeren, Pierre Kuijpers, Piet Reinders en Tjeu Scheepers is het kruisbeeld op zijn nieuwe plek gezet.

Bruiloften (12), door Werkgroep Beeld en Geluid

In dit artikel de beschrijving van het zilveren echtpaar Custers-Hinssen en hun kinderen. Pieër is geboren in Neer op 13-08-1890, was sigarenmaker en Trui is geboren op de Boukoul op 26-03-1893. Ze zijn getrouwd in Swalmen op 02-08-1920 en kregen 11 kinderen, 6 jongens en 5 meisjes.De foto is gemaakt op het zilveren huwelijksfeest (02-08-1945) van Pieër en Trui Custers-Hinssen. 

De bezittingen van het klooster Keizerbosch na de confiscatie door de Fransen in 1796 (5.07), door Jo Kuijpers

Gerard Beenders was de nieuwe pachter sinds 1 maart 1890 van Keizersboschhof en tevens van Vossenhof in Roggel. Zijn vrouw Maria Helena Ulen is overleden op 24 november 1879. Hij zal daar blijven tot 16 november 1891, want dan vertrekt hij weer naar Vossenhof in Roggel. Zijn twee zonen en zijn dochter blijven op Keizersboschhof. Na het overlijden van Gerard Beenders op 27 augustus 1902 volgt al spoedig een eerste verkoop van paarden en vee op Vossenhof.

De diepvrieskluis, door An Simons

De diepvrieskluis was een klein vierkant gebouw, waarin een kluis zat met 96 loketten elk met een inhoud van 110 liter. Achter de kluis bevond zich een carrousel met allemaal laden in de vorm van een taartpunt. Degene die een lade had gehuurd bezat drie sleutels, een voor buitendeur, een voor de ijzeren toegangsdeur en een voor de lade. Uitgebreid wordt in dit artikel beschreven hoe alles in z'n werk ging.

Hans Verhaag, door Tjeu Scheepers en Mat van Roij

Afgelopen zomer 2020 is het naamplaatje van het graf van Hans Verhaag door heemkundevereniging OOS NAER opgeknapt. In dit artikel een beschrijving van de levensloop van Hans Verhaag.