OOS NAER jaargang 20 - juni 2018 - nummer 76

             INHOUD

  • Asj d'r èns wiltj loestere, Redactie
  • 100 jaar geleden (34), Jos Geraets
  • Neer, vroeger en nu, An Simons en Mat van Roij
  • Constant Frenken, Genegenterhof, Thijs Roumen
  • 60 jaar geleden...lang geleden?, werkgroep Krantenknipsels
  • Transcripties schepenbank Neer (1), Mat van Roij
  • Kruisen en kapellen (14), Tjeu Scheepers
  • Bruiloften (6), werkgroep Beeld en Geluid
  • De Neerse mannen die als militair in Nederlands-Indië dienden, Tjeu Hermans

            Foto omslag: Schepenhuis 2018 (Mat van Roij)

100 jaar geleden (34), door Jos Geraets

Op 7 februari 1918 en 23 juni 1918 werden respectievelijk Piet Berben en Sjeng Houben te Neer geboren. Beiden zijn priester geworden. Op 16 juli 1986 is Piet Berben in Vught overleden aan 'vroegtijdige veroudering' en op 22 december 2000 is Sjeng Houben overleden te Harthausen in Duitsland. Ze waren beiden zeer geliefd.

Neer, vroeger en nu, door An Simons en Mat van Roij

Twee foto's van de splitsing Steeg, Engelmanstraat en Bergerstraat. De 'oude' foto is genomen in 1920 en de 'nieuwe' foto in 2018. Geen enkel gebouw op de foto van 1920 is bewaard gebleven.

Constant Frenken van Genegenterhof, door Thijs Roumen

In 1902 werd Constant Frenken in Neer geboren (op foto). In 1919 verhuisde het gezin Frenken en pachtte in Grathem de hoeve Genegenter. Het boerenbedrijf werd in 1930 overgenomen door zoon Constant. Hij had ook een vijftal paarden in gebruik voor het werk en voor de fokkerij. Eind 1945 kocht Constant als sinterklaascadeau een pony voor zijn kinderen. Hij liet zijn keuze vallen op de anderhalf-jarige pony Abeille van Slot Hillenraadt te Swalmen die een grootschalige shetlandponyfokkerij had. Elf nakomelingen van Abeille zijn in het stamboek geregistreerd. In 1963 toen ze weer drachtig was, kreeg Abeille een trap van een stalgenoot waardoor ze een been brak. Helaas is ze hieraan overleden.

60 jaar geleden...lang geleden?, door de werkgroep Krantenknipsels

'Ons eigen nieuws' werd voor het eerst uitgebracht op 3 november 1956 door drukkerij Gebr. Boonen. Tientallen jaren was dit hét weekblad voor de Neerse bevolking.

Transcripties schepenbank Neer (1), door Mat van Roij

Beschrijving van het ontstaan van: de heerlijkheid Horn, het graafschap Loon en het prinsbisdom Luik. De schepenbanken graafschap Horn vóór de verpandingen en ná de verpandingen komen ook aan de orde. Een aantal functionarissen en begrippen worden verklaard. Dit alles als inleiding bij een aantal transcripties van de schepenbank van Neer.

Kruisen en kapellen (14), door Tjeu Scheepers

Aan Pasveld-Heldenseweg staat al meer dan 200 jaar een wegkruis. Vroeger werd drie dagen vóór Hemelvaart een kruisprocessie gehouden om te bidden voor een goede oogst waarbij ook dit kruis werd aangedaan. In 1996 is het betonnen kruis, dat door betonrot was aangetast, vervangen door een kruis van roestvrij beitsstaal.

Bruiloften (6), door de werkgroep Beeld en Geluid

Simon aan den Boom werd geboren op 24 augustus 1874 op de Vlaas te Neer. Elisabeth van Lier werd geboren op 12 april 1880 in de Steeg te Neer. Ze kregen samen tien kinderen, waarvan er drie kort na de geboorte overleden. Op 10 juni 1957 was er een groot feest ter ere van hun gouden huwelijk dat gehouden werd op de Vlaas waar ze woonden.

De Neerse mannen die als militair in Nederlands-Indië dienden (4), door Tjeu Hermans

In dit vierde deel worden de namen en de gegevens van de volgende vijf Neerse Indiëgangers gepresenteerd. De namen zijn: Harrie Geraets, Jan Niessen, Jan Hanssen, Jan Luijten en Sjaak Emonts. Sjaak sneuvelde op 27-22-1948 te Neundeut toen een bermbom bij zijn passerende troepenauto tot ontploffing kwam. Sjaak ligt begraven op de erebegraafplaats Menteng Pulo.