"Oos Naer 34" (jaargang 9, nr. 34, december 2007)

Op de voorkant van uitgave nr.34 staat een foto van het troepentransportschip "De Groote Beer". Dit schip, gebouwd in 1944, vervoerde per reis ongeveer 1500 personen. Enkele Neerse militairen reisden met dit schip naar Indië en/of naar huis.

"Asdjer èns wiltj loestere" (redactie)

Centraal in dit inleidend stukje van deze uitgave staat de presentatie van het boek "Van Naer Haer"      Het boek bleek een overweldigend succes te zijn, want de eerste druk (1000 stuks) bleek binnen enkele dagen geheel uitverkocht te zijn.

"Cornelia Beenen, een 'geswooren wijsvrouwe' " (Jos Geraets)

In dit artikel wordt het verhaal verteld van Cornelia Beenen, die in 1777 door het Neerse dorpsbestuur gecontracteerd werd als geswooren wijsvrouwe (vroedvrouw, die een eed heeft afgelegd). In 1789 werd haar contract uitgebreid met enkele opmerkelijke clausules.

"Oos Noets no.4 December 1949" (bewerkt door Tjeu Hermans) (2e Jaargang, No.4. December 1949)

Deze vierde uitgave van "Oos Noets" stond in het teken van het naderende kerstfeest en Nieuwjaar. Het kerstverhaal wordt op geheel eigen wijze (met "Neerse personen" en op plaatsen in Neer) verteld. Ook de Mariakapel speelde in dit kerstverhaal een rol. Komende vanaf het Lange Paad, dat met een dik pak sneeuw bedekt was, wees Maria op haar "witte huis" dat er verderop lag (de witte Mariakapel!). Daar deed ook niemand open. Bij Hotel De Lindeboom werd gevraagd naar een tweepersoons kamer. Die was er niet meer. Met een verre omweg gingen Maria en Jozef uiteindelijk terug naar haar witte huis. Het tweede gedeelte vertelt over het leven van de jongens in Indië. Je krijgt een indruk onder welke omstandigheden de militairen gehuisvest waren. In het derde deel van deze uitgave wordt de periode van Sint tot aan de Kerst beschreven. In het laatste gedeelte wordt het Neerse nieuws in het kort weergegeven. Oud-kapelaan van Neer, H. Steegmans, sprak op 14 december voor de Neerse mensen in het Parochiehuis.

"Kruisenproject en herplant typische bomen" (namens redactie: Leon Teepen)

In het kader van het Landschapsontwikkelingsplan (L.O.P.) en met geld van de gemeente werd gekozen om een aantal kruisen op te knappen gezien de toestand van enkele hiervan. In het overleg van de heemkundevereniging met betrokken buurtbewoners werd op zaterdag 13 januari 2007 hiermee begonnen. Het kruis Kinkhoven-Kruisstraat en aan de Maasweg zijn diezelfde dag ook nog opgeknapt.

"Het Maximiliaans Kruis" (namens de redactie bewerkt door Leon Teepen)

In 2007 is op initiatief van enkele buurtbewoners een kruis herplaatst op de Arixweg. Grindbedrijf Kuijpers uit Kessel droeg bij in de kosten van de herplaatsing. In dit artikeltje wordt uitleg gegeven wat het Maximiliaans Kruis betekende en wat een "hagelkruis" was. Over het vroegere Arixkruis wordt nog iets verteld, terwijl de symbolen bij het nieuwe kruis worden toegelicht.

"Wie weet: wie, wat, waar en wanneer" (redactie)

Wie kent deze mensen? Waar en wanneer is de foto gemaakt? Weet u de antwoorden, stuur een reactie naar: redactie.oosnaer@gmail.com

"Spraekwäördj, oetdrökkinge en gezègkdjes" (deel 3) (Redactie)

Piet Stemkens (Piet van het Heufke) leverde deze spreekwoorden, uitdrukkingen en gezegdes aan. Eén ervan halen we hier even naar voren:

 

"In Naer doon ze 't gaer; neet te dök anges kriegs se 't inne rök."(In Neer doen ze het graag; maar niet te vaak, want anders kom je op de koffie.)

"Het lied van de Neerse vissers"

Dit vers of lied ontving de redactie al jaren geleden. De redactie heeft hierover enkele vragen: Wie stuurde ons dit vers? Wie kent de schrijver? Wie zijn de hierin genoemde personen? Graag reacties naar de redactie! redactie.oosnaer@gmail.com

"Geleerd van meester Sanders" (ingestuurd door Jan Geelen, Jan van Sieje Sjra)

Er liepen eens drie oude wijfjes over een zwik-zwak bruggetje. De eerste die heette vrouw Biba, de tweede vrouw Biba-de Binkaen de derde vrouw Biba-Snikna-Knikker-de Knikna. Toen nam vrouw Biba een steen en gooide die naar vrouw Biba-de Binka haar scheen.

En zo kwam het dat vrouw Biba-Snikna-Knikker-de Knikna toen 'green'.

Meester Peter Joseph (Piet) Sanders was van 1912 tot 1958 onderwijzer aan de H. Hartschool. Hij kwam uit Meijel en had lange tijd de eerste klas onder zijn hoede.

Zijn bijnaam was 'de Witte', naar zijn lichte haarkleur.

Hij was ongehuwd en was bij de weduwe Wulms-Vestjens aan de Rijksweg (nu Napoleonsweg 114) in de kost.