OOS NAER jaargang 25-december 2023-nummer 98

           INHOUD

  • Asj d'r èns wiltj loestere, redactie
  • Gevelstenen (8), Tjeu Scheepers en Sjaak Niessen
  • Van zeilwagen tot auto, Elly van Roij-Ortan
  • 25 jaar geleden ... lang geleden?, Werkgroep Krantenknipsels / An Simons
  • Broeder Joseph Boonen, Tjeu Hermans 
  • 100 jaar geleden (44), Jos Geraets
  • Neer, vroeger en nu, Koos Luijten                                                                                                                                                        Foto omslag: Friedesse molen in de winter 2023 (foto: Mat van Roij)

Gevelstenen (8), door Tjeu Scheepers

In deze serie 'Gevelstenen' komt de gevelsteen van de boerderij van Hendrikus Winkelmolen (Fuus Driek) aan bod. Hendrikus was de zoon van Hendrikus Winkelmolen en Johanna Huberdina Gerden. Hij trouwde in 1898 met Gertrudis Derikx en gingen inwonen bij de ouders van Gertrudis. Zoon Harie was de volgende bewoner van Steeg 11. Hij trouwde in 1933 met Maria Aldegonda Waegemans. Na de oorlog  (in 1948) heeft hij het huis opnieuw opgebouwd en bracht er de gevelsteen aan. Zijn zoon Har (Hendrikus Mathias Gerardus), landbouwer en koster, trouwde in 1963 met Louisa Gielen uit Haelen. Ze gingen inwonen bij de ouders van Har. Vanaf 1995 woont de zoon van Har en Louisa met zijn vrouw Karin Berden in dit pand.

Van zeilwagen tot auto, door Elly van Roij-Ortan

In dit artikel wordt uitvoerig de ontwikkeling van de auto beschreven. Van de eerste 'auto' namelijk de zeilwagen tot de hybride auto. Een groot aantal uitvinders van de auto komt ook aan bod. Onder andere Gottlieb Daimler; Richard Trevithick; John Smeaton; Albert de Dion; Henri Ford; Carl Friedrich Benz, Sibrandis Strating en nog vele anderen. Ook wordt een aantal autobedrijven uit Neer belicht zoals: Autobedrijf Cortenbach, Garage Houben, Luyten Auto's, Autobedrijf Peeters en Autobedrijf Buddemeijer. Uit het archief van Jos Geraets nog een leuk artikeltje over de maximum snelheid (30 km/ uur) in Neer in de jaren 1928.

25 jaar geleden ... lang geleden?, door Werkgroep Krantenknipsels, An Simons

In december 1998 is de heemkundevereniging OOS NAER opgericht. Hiervan werd op 28 januari 1999 uitgebreid verslag gedaan in de krant van Midden-Limburg. In december 1998 werd een oproep gedaan in Ons Eigen Nieuws om leden te werven.

Broeder Joseph Boonen, door Tjeu Hermans†

Broeder Joseph (Jacobus Josephus, Antonius) Boonen, zoon van Peter Boonen en Agatha Hubertina Mertens, is geboren op 9 juli 1885. Op 4 maart 1913 trad hij als postulant in te Achel in de Sint-Benedictus Abdij. Thuis had hij het bierbrouwen geleerd wat goed van pas kwam in het klooster. Hij ging er werken in de bierbrouwerij. Het klooster werd in 1914 beschoten en daarom ging hij naar het klooster Sion in Deventer. Door zijn kwakkelende gezondheid heeft hij nooit een echte fucntie gehad in het klooster. Hierdoor kon hij veel aandacht besteden aan het innerlijke leven. Hij is overleden aan een beroerte op 16 februari 1961; hij is 75 jaar geworden.

100 jaar geleden (44), door Jos Geraets

In dit artikel komen verschillende gegevens aan bod uit het oud-archief van de voormalige gemeente Neer en het oud-archief van de Kamer van Koophandel. Op 23 mei 1923 worden de volgende leden voor de gemeenteraad gekozen: Th. Beurskens, M. Boonen, P.J. Derikx, W. Steegh, J. Theelen, Th. Theelen en J. Willms. H.M. Terstappen is burgemeester van Neer geweest van 1897 tot 1925. Theodorus Janssen (Tatte Doear)(1870-1973) was in 1923 enig lid van de Bouwvakarbeidersbond. Kantonnier Reijnders, opzichter van de provinciale Waterstaat, kreeg een klacht omdat hij zijn plichten verwaarloosde. 4 september 1923 worden Th. Beurkens 'Spekkers Duuërke (foto) en Th. Theelen benoemd tot nieuwe wethouders.

Neer, vroeger en nu, door Koos Luijten

De eerste foto is een gemaakt in 2001; hoek Steeg-Goot. Hier stonden nog de magazijnen (gebouwd in 1936) van Sjang Geraets. Hij handelde in kunstmeststoffen, veevoeders en granen. Deze werden de magazijnen van 'Pietjes Sjang' genoemd en werden in 2001 afgebroken. De tweede foto is gemaakt in 2023. Het trafohuisje is blijven staan. De plek is nu in gebruik als milieupark.