OOS NAER jaargang 22 - maart 2020 - nummer 83

            INHOUD

  • Asj d'r èns wiltj loestere, de redactie
  • Transcripties schepenbank Neer (7), Mat van Roij
  • Neerse emigranten naar Amerika in de tweede helft van de 19e eeuw, Jos Naus
  • Presentatie themanummer, Mat van Roij (werkgroep Beeld en Geluid)
  • Uit Neerse bodem, Leon Lenders
  • De stofzuiger: laat je meezuigen in de geschiedenis, Elly van Roij-Ortan​​​

Foto omslag: Ontgrindingen bij Maaswijnaarden. (Foto: Leon Lenders)

Transcripties schepenbank Neer (7), door Mat van Roij

Een transcriptie van een schepenbankakte afkomstig van Neer uit het jaar 1668 waarin Gerardt Bluetens verkoper is en pastoor Petrus Verviers koper. De pastoors van met name Neer waren in die tijd niet onbemiddeld, ze bezaten vaak veel onroerend goed. Ze werden benoemd door de abdij van Munsterbilzen die veel bezittingen had in Neer en ook het zogenaamde patronaatsrecht had. De pastoors van Neer waren om die reden destijds afkomstig uit gegoede families in de buurt van Munsterbilzen. Ferrariskaart ± 1775 met groen omcirceld de pastorie (archief OOS NAER).

Neerse emigranten naar Amerika in de tweede helft van de 19e eeuw, door Jos Naus

Het vehaal over het gezin Adrianus Naus- Wilhelmina Umpelmans uit Neer, dat in 1881 met hun zes kinderen naar Amerika vertrok. Adrianus Naus was geboren te Neer 18-05-1833 en zoon van Theodorus Naus en Joanna Ramakers. Hij huwde te Neer 08-04-1856 met Wilhelmina Umpelmans, geboren te Neer 18-03-1839. Ze kregen zes kinderen, vier meisjes en twee jongens. De emigratie: waarschijnlijk zijn ze eerst met paard en wagen naar Roermond gegaan en toen per trein naar Maastricht en Luik en vervolgens naar Antwerpen. Aannemelijk is dat ze vanuit Antwerpen met de Red Star Line naar New York reisden en hierna naar Wisconsin. Op de foto: Father John Erwin Naus (Archief OOS NAER). Adrianus Naus was zijn overgrootvader. 

Presentatie themanummer, door Mat van Roij (werkgroep Beeld en Geluid)

Een fotocollage van de presentatie, die plaatsvond in de Haammaeker op 31 december 2019, van het themanummer van OOS NAER. Op één na zijn de ontbrekende namen bij de foto van de OD toegevoegd.

Uit Neerse bodem, door Leon Lenders

Dit artikel gaat over een gebruiksvoorwerp (zie foto), vervaardigd door een Neanderthaler, dat gevonden is door Leon Lenders in 2008 op een akker op het Zwaarveld. Er wordt uitgebreid beschreven dat deze steen er toe bijdraagt, dat in Neer Neanderthalers hebben geleefd. 

De stofzuiger: laat je meezuigen in de geschiedenis, door Elly van Roij-Ortan

Een artikel over het ontstaan en het gebruik van de stofzuiger. Een aantal verschillende typen stofzuigers passeert de revue en er wordt vermeld wat voor een invloed dit apparaat heeft op het milieu. De uitvinders van de stofzuiger komen ook ruim aan bod en de nieuwste snufjes op het gebied van de techniek wordt ook uit de doeken gedaan. Stappen we over op het nieuwste systeem of blijven we bij onze huis tuin en keuken stofzuiger?