"Oos Naer 8" (jaargang 3, nr. 8, juni 2001)

"Oos Naer" heeft al de tweede uitgave met de nieuwe omslag. Er zijn heel wat positieve reacties hierop gekomen.
De in duo-tone afgedrukte kaart is een gedeelte van een "Tranchot"-kaart uit het begin van de 19de eeuw.

Het wapen van Neer, dat de vereniging als logo heeft, komt prominent naar voren.

De foto van de omslag toont een opname vanaf de kleine kerktoren richting Engelmanstraat. Deze opname is in 1934 gemaakt.
Midden op de achtergrond staat het huis van Baer Hansen, waar een artikel in dit blad over is verschenen.
Nog net zichtbaar is de auto van Pietje Sjang te zien, die voor het huis van Baer staat.

"Gebroeders Terstappen, groothandel in koloniale waren (deel 2 - slot)" (Tjeu Hermans)

In dit tweede deel wordt de geschiedenis van de Gebr. Terstappen beschreven in de periode van 1960 tot 1998.
Vooral de overnames staan in dit artikel centraal.
Ook de uitbreidingsplannen van deze groothandel in Neer om naar het industrieterrein "Soerendonck" aan de Maas te gaan waren dringend nodig. In 1966 werd het nieuwe complex in bedrijf genomen.

Als je kijkt dat de jaaromzet uitgroeide van fl. 300.000,- vlak vóór de oorlog tot fl. 215.000.000,- in 1988, dan mag je zeggen dat deze firma een belangrijke stempel drukte in de handel van levensmiddelen.
Er werkten in 1945 tien mensen in het bedrijf; in 1989 was dat gegroeid naar zo'n 150.

"Uit Neerse bodem" (Leon Lenders)

Onder deze titel starten we met dit nummer een serie artikelen op archeologisch gebied.
In Neerse bodem is in de afgelopen jaren heel wat geschiedenis naar boven gehaald. Het is daarom ook interessant hiervan via ons heemkundeblad regelmatig melding te doen.

In dit eerste artikel wordt een Romeins munt beschreven, die bijna 2000 jaar geleden is gevonden; het betreft een bronzen munt van keizer Hadrianus, die van 117 tot 138 na Christus regeerde.

In de beschrijving wordt ook melding gemaakt van de Romeinse weg, die van Tongeren naar Nijmegen liep. Neer lag aan deze Romeinse weg.
De gevonden munt is een zogenaamde sestertius.
In dit artikel wordt de betekenis van het randschrift op de munt beschreven.
Hadrianus overleed, 62 jaar oud, in het jaar 138.

"Die van Dingenaas" (Jos Geraets)

Dingenaas is een begrip in Neer. De familie van Dingenaas-Sef of Dingenaas-Tieneske is er bekend.
In dit artikel wordt verklaard waar de naam "Dingenaas" vandaan komt.
Aan de hand van overzichten wordt teruggegaan naar de oorsprong van de naam "Dingenaas".

Peter Boonen (Peter van Dingenaas) werd in 1835 geboren en was een zeer actief persoon. Hij was brouwer, landbouwer en koopman. Tevens was hij ontvanger bij het Burgerlijk Armbestuur. Daarnaast was hij ook nog lid van het kerkbestuur. Hij trouwde met Agatha Hubertina Mertens in 1883. Het echtpaar ging op de Engelmanstraat wonen in het huis waar later Dingenaas-Sef woonde.

Dit is een foto van het gezin van Dingenaas-Sef en Anna Boonen-van Dijk.

Dingenaas-Sef (Willem Jozeph) werd geboren in 1889. Hij beheerde een boerderij. In 1922 trouwde hij met Anna Catharina van Dijk, geboren in 1889 op de Sterrebosch. Zij was een dochter van Peter Hubert van Dijk en Henrica Sibilla Hubers. Sef en Anna werden rijk met kinderen gezegend. Maar liefst 19 kinderen werden er geboren, waarvan twee doodgeboren. Anna overleed in 1971, terwijl Sef in 1973 overleed.
Een leuke anekdote is hierbij nog te vertellen: Toen eens op een dag enkele kinderen thuis niet aanwezig waren, zei Anna tegen Sef: "Och, ik denk maar dat ik vandaag niet kook, want het is toch niet de moeite waard!"

"Zo'n eeuw geleden geboren" (Leon Teepen)

In deze rubriek, die van titel enigszins veranderd is, wordt een portret geschilderd van Peter Johannes Geelen (Sieje-Sjeng).
Sieje-Sjeng (1895-1964) is in Neer een zeer bekend persoon, die naast zijn beroep als schoorsteenbouwer en aannemer zeker ook bekend is als bestuurder, muziekliefhebber en toneelspeler.
Naast de levensbeschrijving in dit artikel worden enkele anekdotes over Sjeng verteld, die de moeite waard zijn.
Tevens zijn in dat artikel foto's opgenomen, die Sieje-Sjeng typisch in beeld brengen.

Een van die anekdotes is:
Sjeng fietste eens midden op de weg over de Maasbrug in Roermond. De politie hield hem aan en vroeg hem waarom hij dat deed.
Hij antwoordde: "Ich dach, det ich mèt de auto waas".

"Kruisen en kapellen in Neer (8)" (Tjeu Scheepers)

In deze uitgave wordt het ruis aan de Bergerstraat 30 beschreven. Het hangt tegen de zijgevel aan de straatzijde. Het corpus is van tin. Op de plaats waar het kruis hangt is bij een blikseminslag en bij een brand in het verleden het kruis gespaard gebleven.
Het kruis, dat bij de familie Thomassen op de Bergerstraat hangt, heeft sindsdien de familie voor blikseminslag behoed.

 

 

 

Aan de Bergerstraat heeft ook een kapelletje gestaan dat de naam van "Sint Anna te Drieën" droeg. Het stond enkele meters recht van het huis van Kapteins-Sjang (Familie Winkelmolen).
Het kapelletje heeft hier al heel lang gestaan, want in 1933 heeft Missionaris Sjang Peeters (van Zegers-Duerke) het opgeknapt.
Het kapelletje is rond 1970 afgebroken en niet meer opgebouwd. Het werd vaak beschadigd of voor oneigelijke doeleinden gebruikt.
Het beeld is een bekende voorstelling van moeder Anna met Maria op haar schoot, die op haar beurt het Jezuskind op de arm draagt. Vandaar de naam: "Sint Anna te Drieën".

Het originele beeld is in het bezit van de beeldhouwer Wim Rijvers uit Kessel.
De familie Winkelmolen op de Bergerstraat bezit er een kopie van.
In de parochiekerk staat ook een St. Anna te Drieënbeeld uit de 17e eeuw.

"De oorlogsbelevenissen van Baer Hansen - (deel 1: De Tweede Wereldoorlog 1940-1945)" (Tjeu Hermans)

Baer Hansen (Baer van Hanse-Tjeuke) heeft tijdens de oorlog 1940-1945 veel meegemaakt. Toen de oorlog uitbrak was hij 18 jaar. Het liet grote indrukken bij hem achter.

Hij heeft zijn haast onwaarschijnlijke oorlogsbelevenissen gedeeltelijk op schrift gesteld. Hij deed dat pas aan het eind van de jaren 80. Het waren veelal traumatische ervaringen in Duitse gevangenschap.
Tjeu Hermans zal in drie delen deze belevenissen in ons blad publiceren.
Er is aan de zeer persoonlijke schrijfstijl van Baer niets veranderd omdat het toch allemaal op een luchtige toon en soms humoristisch verteld werd.
Baer overleed op 25 februari 1996 op 74-jarige leeftijd.

 

Op de foto is Baer (rechts) samen met Kerneel Houben. Deze foto is gemaakt in 1945.
Kerneel draagt een stropdas van parachutestof!

"Bidprentje van Theodora Geenen" (werkgroep bidprentjes: Piet Timmermans)

Dit is een van de oudste bidprentjes van onze verzameling. Het is bijna 141 jaar oud. Het gaat over Theodora Geenen, die op 25 mei 1785 in Neer is gedoopt. Ze trouwde op 17 november 1808 met Joannes Thelen uit Neer. Theodora overleed op 28 oktober 1860. Een interessant gegeven is, dat beiden aan elkaar verwant zijn, want Theodora en Joannes hadden dezelfde bet-overgrootouders!

De werkgroep "Bidprentjes" heeft thans al meer dan 5000 bidprentjes opgeslagen.
Jo Kuijpers (Jo van Leuve), Piet Timmermans (Piet van Toon) en Jo Beeren verwerken deze bidprentjes in een archief voor de heemkundevereniging.

"Afschaffing van een kermis in 1827" (Jos Geraets)

In de eerste uitgave van ons heemkundeblad, dat grotendeels over de Neerse kermis ging, hebben we al aangegeven welke perikelen ontstonden rond het afschaffen van een of meerdere kermissen.
In dit artikeltje wordt beschreven hoe de juni-kermis van 1827 werd afgeschaft. De belangrijkste redenen waren onder meer, dat de overtollige kermissen zorgden voor "dagen van slemperij, ontrusting, oneenigheid en zedeverderf".

"Wie weet: wie, wat, waar en wanneer?" (redactie)

Onder deze titel brengt de redactie in het vervolg telkens een foto, waarover vragen bestaan, zoals: welke personen zijn herkenbaar, welke gebouwen zijn er te zien, op welke plaats is de foto genomen, zijn er data bekend?

Wie herkent nog de jongens op deze schoolfoto van 1930?

Op deze foto ziet men links meester Timmermans en achter hem staat meester Geelen.
Rechts staat meester Spee met daarachter meester Sanders. Schuin achter meester Sanders staat meester van Ratingen.
Van de jongens is ons alleen bekend dat in de achterste rij, de vierde van links Baer Hansen is met links van hem zijn broer Jan.

Uw oplossing kunt u opsturen naar of afgeven bij het redactieadres: Jos Silvrants, Baand 4, 6086 CE  Neer.