OOS NAER jaargang 18 - september 2016 -nummer 69

              INHOUD

  • Asj d'r èns wiltj loestere, Redactie
  • 100 jaar geleden, Jos Geraets
  • Ze kregen ons niet klein, Klara DeHond
  • Brieven van lezers, de redactie
  • 40 jaar geleden...lang geleden?, werkgroep Krantenknipsels
  • Uit Neerse bodem (3), Jo Raemakers
  • De bezittingen van het klooster Keizerbosch na de confiscatie door de Fransen (5.02), Jo Kuijpers

             Foto omslag: De Napoleonsweg rond 1953 (Archief OOS NAER)

100 jaar geleden (27), Jos Geraets

In 1916 publiceerde de Maas- en Roerbode een aantal Neerse advertenties namelijk: "Jan Thomassen vestigt zich als siroopperser in Neer", "Jachthonden die in Neer vermist waren",  "Sjang Geraets zoekt een bakkersknecht", "Willem op 't Root zoekt een bankwerker" en "Geen openbare viering 40-jarig priesterjubileum".

Ze kregen ons niet klein 'They couldn't put us down', Klara DeHond

Klara DeHond is een Joods meisje dat in de tweede wereldoorlog gevlucht is uit Amsterdam voor de Duitse bezetter en zodoende in Neer terecht is gekomen. Ze heeft bij een aantal Neerse gezinnen gewoond. Het eerste gezin waarbij ze ging wonen was familie Brouwers, die ver buiten het dorp in het Fort woonde. Hierna ging ze bij Wim en Maria van Roy wonen en vervolgens dook ze een tijdje onder bij het gezin van Handrie en Annie Naus. Familie Brouwers wilde Klara weer als hulpkracht terug in huis nemen en bij deze familie is ze weer na de oorlog herenigd met haar eigen familie.

Brieven van lezers, door de redactie

Bert Meily heeft een brief naar Jos Silvrants geschreven waarin hij Jos en de rest van de redactie complementeert voor OOS NAER. Hij laat enkele verhalen uit OOS NAER de revue passeren en hij vertelt er zijn eigen herinneringen bij.

40 jaar geleden...lang geleden? door de werkgroep Krantenknipsels

Het heeft van 1976 tot 1997 geduurd voordat de fiets- en voetgangerstunnel "de Kwirtunnel" er was (in 1998 was de officiële opening). Een uitkomst voor de schoolgaande jeugd die in het verleden de drukke Napoleonsweg moest oversteken. De tunnel is 25,5 meter lang en 5 meter breed en heeft een gewicht van 325 ton.

Uit Neerse bodem (3), Jo Raemakers

In dit verhaal een uitgebreide beschrijving van een aantal munten die gevonden zijn door Jo Raemakers met een detector.. Er zijn in elf jaar tijd precies 11 Roermondse duiten gevonden waarvan de herkomst een aantal eeuwen terugligt.  

De bezittingen van het klooster Keizersbosch na de confiscatie door de Fransen in 1796 (5.02), Jo Kuijpers

In 1823 ging Jacob Opstals met zijn gezin op Keizersbosch wonen. Jacob moest met Pasen 1829 Keizerboschhof verlaten omdat hij een schuld had van 1800 Nederlandse guldens; dit kwam overeen met een achterstand aan pacht van ongeveer drie jaar. Jacob ging toen met zijn vrouw en twee dochters "aan het Broek" wonen in Haelen. In dit verhaal een uitgebreide beschrijving van het gezin Opstals en een inzage in het testament van Jacobs Opstals.