Bestuur

Functie en Naam

  • Voorzitter  : Tjeu Scheepers
  • Secretaris : Don Fijten
  • Penningmeester: Elly van Roij-Ortan
  • Vicevoorzitter: Mat van Roij
  • Bestuurslid: Nic Delissen
  • Bestuurslid: Jo Kuijpers
  • Bestuurslid: Hans Mingers
  • Bestuurslid: Jos Silvrants
  • Bestuurslid: An Simons

* Ereleden: Jos Geraets, Tjeu Hermans†, Jo Beeren (erevoorzitter) en Jos Silvrants