OOS NAER jaargang 23 - september 2021 - nummer 89

            INHOUD

  • Asj d'r èns wiltj loestere, redactie
  • 100 jaar geleden (39), Jos Geraets
  • Neerse emigranten naar Amerika in de tweede helft van de 19de eeuw (3.1), Mat van Roij
  • Herdersschopje terug op zijn plek, Mat van Roij
  • Uit Neerse bodem, Leon Lenders
  • Lang geleden?...nog langer geleden?, werkgroep krantenknipsels, An Simons
  • Kerkhofkruis, Tjeu Scheepers
  • Bruiloften (15), werkgroep Beeld en Geluid, Mat van Roij
  • De geschiedenis van het schrijfgerei, Elly van Roij-Ortan
  • Neer, vroeger en nu, Koos Luijten                                                 Foto omslag: Gevulde bypass Neerbeek tijdens hoogwater 16 juli 2021 (Mat van Roij)

100 jaar geleden (39), door Jos Geraets

Deze '100 jaar geleden' gaat over de inschrijving in 1921 van de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek St. Martinus 'De Fuus' in de registers van de Kamer van Koophandel. De Fuus is opgericht in 1905. Het is interessant om de statuten en het huishoudelijk regelment te lezen, die zijn beschreven in dit artikel.

 

Neerse emigranten naar Amerika in de tweede helft van de 19de eeuw (3.1), door Mat van Roij

In deel 1 van dit artikel gaat het over het gezin Peter en Hendrina Nieskens-Metsemakers dat in 1881 naar Amerika vertrok. Peter was landbouwer en kreeg samen met Hendrina zeven kinderen waarvan een doodgeboren en een kind dat op tweejarige  leeftijd gestorven is. Bijzonder aan dit verhaal is, dat ze zonder dochter Martina vertrokken zijn, omdat ze niet meewilde en zich verstopt had bij pastoor Kanters in Neer. 

Herdersschopje terug op zijn plek, door Mat van Roij

Jo Beeren heeft ervoor gezorgd dat een zilveren herdersschopje van pastoor Krijns weer terug is in de parochie van zijn toenmalige herder. Het schopje is gevonden in een kelder van een huis in Grevenbicht, toen de bewoners het huis aan het opknappen waren. Jo Beeren heeft het schopje (goed gepoetst) op 12 juli 2021 overhandigd aan pastoor Lipsch.

Uit Neerse bodem, door Leon Lenders

Dit artikel gaat over een bronzen randbijl die in augustus 2019 op de Kappert in Neer gevonden is door Teun Wiggers uit Neer en Ramon Deelen uit Heythuysen. Dit is het zesde exemplaar dat in Neer gevonden is. De randbijl dateert uit de bronstijd.

Lang geleden? ... nog langer geleden! door de werkgroep krantenknipsels, An Simons

In 1979 moesten veel ouders met hun kinderen de Napoleonsweg oversteken om ze naar de school te brengen. Een hele tijd gebeurde dit met hulp van verkeersbregadiers en later werden er verkeerslichten geplaatst. Ook nog een stukje over afvalverzameling in 1957.

Kerkhofkruis, op het nieuwe gedeelte van kerkhof Hammerveld, door Tjeu Scheepers

Pierre Kuijpers heeft in augustus 2021 het kruishout geschuurd en opnieuw geverfd. Het is nu weer een aantal jaren beschermd tegen weer en wind. Het kruisbeeld is in 1990 op het nieuwe gedeelte van het kerkhof geplaatst en bekostigd door ere-burger Sjaak Boonen zaliger.

Bruiloften (15), door Werkgroep Beeld en Geluid, Mat van Roij

In deze serie 'bruiloften' gaat het over het zilveren bruidspaar Sjang en To Winkelmolen-Theelen op 15 mei 1947. Sjang Winkelmolen is geboren op 10 februari 1884 te Neer en To Theelen is geboren op 13 april 1895 te Neer. Samen kregen ze zeven kinderen. Ze leefden van de landbouw en tuinderij en waren in bezit van een paard en een koe. Sjang heeft ook nog twee jaar gewerkt als kantonnier (1916-1918).

De geschiedenis van het schrijfgerei. Hoe houtskool een stylus wordt, door Elly van Roij-Ortan

In dit artikel wordt uitgebreid geschreven over het ontstaan van het schrijfgerei. Heel wat speurwerk is door de eeuwen heen verricht om te komen tot de balpen en de vulpen die we tegenwoordig gebruiken om mee te schrijven. Er passeren een aantal namen de revue van personen die veel tijd en energie gestoken hebben in het ontwerpen van bijvoorbeeld de ganzenveer de kroontjespen en de vulpen.

Neer, vroeger en nu, door Koos Luijten

Twee foto's waarop de kerk van Neer staat. Een foto van vroeger en een van nu. Op de 'oude' foto zijn het pand van Van Helden en de café-zaal en schuur van Toon Timmermans te zien. Op de 'nieuwe' foto is onder andere het dak van het appartementencomplex Plaza Nara te zien.