OOS NAER jaargang 20 - september 2018 -nummer 77

               INHOUD

  • Asj d'r èns wiltj loestere, Redactie
  • Neer, vroeger en nu, An Simons en Mat van Roij
  • Kapper Pierre van Dijk, Bep Korten-van Dijk
  • Bruiloften (7), werkgroep Beeld en Geluid
  • Coloradokeverplaag in 1948, Jo Beeren en Stan van Roij
  • EST 2018 in Neer, de redactie
  • Transcripties schepenbank (2) Neer, Mat van Roij
  • Weet u uw onderduikadres nog?, J.W. Hofwijk
  • Een schuilkelder in 1944 in de Goot, Geert Lenders; redactie Tjeu Hermans

Foto omslag: EST-gezelschap op weg naar de investuurmis (Mat van Roij)

 

 

Neer, vroeger en nu, door An Simons en Mat van Roij

Twee foto's die in één oogopslag niet zoveel van elkaar verschillen. De brugleuning is nog hetzelfde gebleven en de kerk staat er ook nog. Het grote verschil zit 'm in de vier torentjes van de kerk die op de foto van 2017 ontbreken.

Kapper Pierre van Dijk, door Bep Korten-van Dijk

Pierre van Dijk werd op 18 april 1919 geboren te Lottum als 5de kind van 12 kinderen. In 1945 vestigde hij zich als kapper in Neer, waar hij in de oorlog enige tijd was ondergedoken. Op 21 oktober 1947 trouwde hij met Anna Maria Geraedts, die hij in 1939 in Nederweert had ontmoet. Ze kregen vier dochters, waarvan er twee later ook het kappersvak hebben uitgeoefend. Het was wel duidelijk dat het kappersvak zijn lust en zijn leven was, want hij knipte met veel plezier van 7.30 uur tot 21.00 uur. Hij verkocht ook rookartikelen, zelfs zondagmorgen, tot de sluitingswet van kracht werd. Tot zijn grote ergernis gingen de mensen toen gewoon de rookwaren in het café kopen. Op 75-jarige leeftijd is hij gestopt als kapper en in 2000 is hij overleden.

Bruiloften (7), door werkgroep Beeld en Geluid

Het huwelijk van Pierre van Dijk en Antje Geraedts vond plaats op 7 oktober 1947 te Neer. Ze hebben eerst een tijdje bij de ouders van Antje gewoond voordat ze hun intrek namen in hun eigen huis. Nadat Antjes moeder was gestorven, zijn haar vader (Toeams Giel) en haar broer Sef bij Pierre en Antje komen wonen.

Coloradokeverplaag in Neer 1948, Jo Beeren en Stan van Roij

In 1948 vond een grote uitbraak van de coloradokever plaats in Neer. In eerste instantie werd deze bestreden door de kevers (door de Neerse kinderen) met de hand te vangen. De kevers werden in potjes gedaan, waarvoor de kinderen geld kregen. Helaas zette dit geen zoden aan de dijk want de kever was rapper met het reproduceren dan dat ze gevangen werden. Deze zomer (2018) waren er, in Neer en omstreken, weer problemen met de aardappeloogst door de coloradokever. De coloradokever is tegenwoordig niet meer zo schadelijk, mits deze op tijd (in het paringsseizoen) wordt bestreden.

EST 2018, de redactie

Geniet van de fotocollage die te zien is op deze vier pagina's in OOS NAER. De prachtige foto's zijn gemaakt tijdens het Europees Schutterstreffen (EST) in Neer op 17,18 en 19 augustus 2018. Een zeer geslaagd feest!

Transcripties schepenbank Neer (2), door Mat van Roij

In dit tweede deel wordt een akte uit 1639 over de nalatenschap van meester Willem Stueten, met zijn transcripties, beschreven. De lezer komt ook te weten hoe de bezittingen van Willem over zijn kinderen, waarvan een aantal minderjarig waren, verdeeld moesten worden.  Er worden toponiemen uit Neer uit die tijd genoemd met maten, gewichten en munteenheden. Een twaalftal termen die in die tijd gebruikt werden passeren de revue.

 

Weet u uw onderduikadres nog?, door J.W. Hofwijk

Schrijver J.W. Hofwijk (pseudoniem voor Willy Kint; op foto) beschrijft in dit verhaal zijn verblijf als onderduiker in Neer tijdens de oorlogsjaren '40-'45. Hij heeft een tijdje bij Lou Teepen gewoond, die de directeur van de boterfabriek was en ook actief in het verzet was. Via Lou is hij bij Maan Joosten en zijn vrouw Greet Joosten-Rixen, die in de Goot woonden, ondergedoken. De ongehuwde broer en zus van Maan, Sjang en Fien, waren inwonend bij Maan en Greet. Willy beschrijft deze mensen als de vier 'gouden' mensen en noemt de tijd bij hun 'fantastisch'! 

Een schuilkelder in de Goot, door Geert Lenders; redactie Tjeu Hermans

Kleermaker Sefke van Heugten woonde met zijn vrouw Greetje (van Rijt) en hun vijf kinderen in de Goot. Bij hun huis was tijdens de tweede wereldoorlog een grote kuil gegraven, verstevigd met planken en 'bemeubeld' met drie bedden, waarin  zes Neerse onderduikers  de nacht doorbrachten. De schuilkelder (kuil) was niet zichtbaar aan de oppervlakte omdat er een stevige deksel, bekleed met veel gras, bovenop lag. Ze hebben geluk gehad dat de kuil niet ontdekt is tijdens het graven van loopgraven door de Duitsers. De loopgraven grensden net niet aan de kuil.