OOS NAER jaargang 18 - maart 2016 - nummer 67

             INHOUD

  • Asj d'r èns wiltj loestere, Redactie
  • 100 jaar geleden (26), Jos Geraets
  • Uit Neerse bodem (2), Leon Lenders
  • Herinneringen aan de tijd als dienstplichtig soldaat, Piet aan de aan Boom
  • 40 jaar geleden...lang geleden? werkgroep Krantenknipsels
  • Tweede Wereldoorlog 1939-1945, gebeurtenissen op en rond de Sterrebos en zijn bewoners (3), Sjaak Derks

           Foto omslag: Brug over de Neerbeek bij de Hammermolen (Leon Lenders)

100 jaar geleden (26), door Jos Geraets

In 1916 werd de prijs per glas bier verhoogd naar 6 cent door de Nederlandse Brouwers Bond (NBB). Hier kwam veel protest tegen van de Neerse bierdrinkers en een groep richtte dan ook een bond op met de naam: 'Bond van bierverbruikers'. Ze gingen in elke Neerse café demonstreren tegen de prijsstijging en eisten dat de verhoging gereduceerd werd naar 5 cent. Door 3 van de 30 cafés in Neer werd hierop ingegaan, maar dit was helaas van korte duur, want in 1917 werd de prijs van het bier weer verhoogd.

Uit Neerse bodem (3), door Leon Lenders

In januari 2011 zijn ter hoogte van de vroegere Koevonderbrug (tussen de Hammermolen en de Schans) 10 palen en 1 plank opgegraven tijdens het uitdiepen van de meander. Een houtskoolmonster onderzocht middels de 14C-methode leverde een datering in de Late Middeleeuwen tussen 1251 en 1397. Men vermoedde dat de plank afkomstig was van een brugconstructie. 

Herinneringen aan de tijd als dienstplichtig soldaat, door Piet aan den Boom

Piet aan de Boom werd 5 november 1946 opgeroepen voor de dienstplicht in de plaats Harderwijk. De hele weg ernaar toe was niet erg comfortabel, want de vrachtauto waarin hij zat had houten banken. Een van de taken als militair van het barakkenkamp was, dat hij wacht moest lopen om het vliegveld te bewaken. In december 1946 is Piet overgeplaatst naar de Oranje Nasseau kazerne te Amsterdam. Hier is hij, met tussendoor een aantal keren verlof, tot januari 1948 gebleven.

40 jaar geleden...lang geleden?(13), door de werkgroep Krantenknipsels

Een krantenartikel uit 'De Limburger' van 26 mei 1966. Er werd urenlang gediscussieerd door burgemeester Vennekens en wethouders over het verlenen van subsidie voor sport- en jeugdwerk tijdens de raadsvergadering. De gevraagde 8000 gulden vond burgemeester Vennekens te hoog maar een bedrag van 4000 gulden zou haalbaar zijn. 

Tweede wereldoorlog 1939-1945; gebeurtenissen op en rond de Sterrebos en zijn bewoners (3), door Sjaak Derks

Er hielden zich 15 mannen schuil in een keldertje in de schuur, dat gemaakt was door de vader van Sjaak (zie foto). Dit was voor de ouders van Sjaak een heel angstige tijd, omdat ze bang waren dat de mannen door de moffen gevonden werden en dan.... Na verloop van tijd is het groepje kleiner geworden, omdat een aantal mannen naar andere schuilplaatsen werd gebracht. Sjra Boonen en Piet Ickenroth trokken zich vaker dameskleren aan zodat ze op het land konden werken. De bevrijding door de Tommies komt ook aan bod.