"Oos Naer 14" (jaargang 4, nr. 14, december 2002)

Donderdag 19 december j.l. is nummer 14 van ons periodiek verschenen.
Op deze pagina wordt een samenvatting gegeven van deze nieuwe uitgave.

De voorkant van nummer 14 laat het woonhuis van Cornelis Houben in de Kwir zien.

Op bladzijde 37 van uitgave nr.14 kunt u over Cornelis Houben een verhaal lezen.

"Asj d'r èns wiltj loestere" (de redactie)

De redactie roept lezers op om zelf eens een artikeltje te schrijven. Mensen kunnen van de redactie alle ondersteuning verwachten.
Daarbij is het belangrijk, dat er voldoende gegevens in de vorm van documenten, (geschreven) bronnen enz. beschikbaar zijn, die dan met behulp van de redactie tot een artikel bewerkt kunnen werken.
De redactie kreeg een gedicht van Tinie Gijsbers (Tinie van Chris van Zenne vanne Bergestraot), thans wonend in Kessel. Het gedicht is op 5 mei 1996 geschreven en gaat over "Ode aan Naer".
Natuurlijk wenst de redactie iedereen een gezond en gelukkig 2003.

"Aantekenschrift van G. Timmermans" (Jos Geraets)

Godefridus Timmermans was kleermaker; hij was de voorvader van diverse bekende Neerenaren, zoals "Sjnieders-Frits", "Meister Timmermans", "Gieërlingske", "Père Tim", "Vèrver-Sef", "Fritske van Gieërla" en "Toon van Gieërla".
Hij was twee keer getrouwd en wel twee keer met een vroedvrouw.
In een schrift noteerde hij gedurende de periode 1850-1865 de bevallingen, waarbij zijn twee echtgenotes successievelijk bijstand verleenden. Dat aantekenschrift is bewaard gebleven.
In dit artikel wordt het levensverhaal van Godefrides Timmermans beschreven.
Hij trouwde de eerste keer met Elisabeth Heeskens. Zij werd in 1850 vroedvrouw. In 1852 beviel ze van een doodgeboren zoon. Nog geen jaar later stierf ze bij de geboorte van zoon Petrus (Sjnieders-Pieëter).
Godefridus hertrouwde met Cornelia Hubertina (Neel) Hellewegen uit Baarlo. Ze volgde een opleiding tot vroedvrouw en in 1854 kon ze haar beroep gaan uitoefenen. Dat deed ze totdat het gezin in 1879 naar Maasbree verhuisde.
Godefridus overleed in 1884 in Maasbree; Cornelia overleed in 1891. Het aantekenschrift bevat 36 bladzijden waarin de bevallingen chronologisch zijn genoteerd van 1849 tot 1865. Daarbij werden allerlei gegevens vermeld.
Veel borelingen werden bekende persoonlijkheden, zoals "Potte-Chris" (Christiaan Ronken), "De Piep" (Johannes, Wilhelmus, Hubertus Theelen), "Louw-Ties" (Mathijs Boonen), "Ziebkes-Geel" (Egidius Spée) en "Kèrneel oet de Kwir" (Cornelis Houben), waarover in deze uitgave uitvoerig verteld wordt. Allemaal Neerse mensen, die bij de wat oudere bevolking nog zeer goed bekend zijn.

Maar de meest bekende is ongetwijfeld Neel Doff (Cornelia Hubertina Doff), geboren in 1858 te Buggenum. Ze staat beter bekend als schrijfster van het boek "Keetje Brottin" uit 1921, dat in 1972 werd vertaald in het Nederlands met als titel "Keetje Tippel". In 1975 werd dit boek verfilmd.

"125 jaar geleden ... kwamen de zusters naar Neer!" (deel 4 - slot -) (Tjeu Hermans en Koos Luijten)

Dit artikel beschrijft de periode vanaf 1960 tot het vertrek van de zusters uit Neer in 1982.
In die periode wordt de overdracht van de meisjesschool en de kleuterschool aan de Stichting Katholiek Onderwijs Neer behandeld en wordt de viering van het 100-jarig jubileum belicht.
In 1974 werd het meisjes- en kleuteronderwijs overgedragen aan het schoolbestuur via een notariële akte. De gebouwen van zowel de meisjes- als de kleuterschool werden ter beschikking gesteld aan het schoolbestuur.
Met ingang van het schooljaar startte de eerste gemengde klas in de H. Hartschool (de vroegere jongensschool).

In 1977 werd het 100-jarig jubileumfeest gevierd van de zusters in Neer.
Er waren destijds geen zusters bij het feest aanwezig, die niet uit Neer kwamen. De aanwezige Neerse zusters daarentegen genoten van het mooie feest, dat door de gemeenschap georganiseerd was.
Op 24 oktober 1982 kwam het definitieve afscheid van de zusters met een Eucharistieviering en een receptie in de parochiekerk.
De gemeente Neer kocht op 20 juli 1982 het gehele complex, gebouwen en grond. In dat jaar startte de bouw van een nieuwe lagere school op het terrein van het "vroegere" klooster.

Het schilderij "De zusters op weg naar de kerk" van schilder Bouman uit Neer werd door de Gemeente Neer geschonken aan de zusters bij het 100-jarig feest.
Dit schilderij bevindt zich momenteel in het Limburgs Museum in Venlo.

 

Een van de geweldige ziekenzusters, zuster Generosia, ook wel "sjouw-non" genoemd, heeft de redactie nog te woord gestaan met het tot stand komen van de verhalen over het klooster in Neer.

Zuster Generosia, hiernaast op foto lezend in "Oos Naer", is 91 jaar en woont in het rusthuis Julie Postel te Boxmeer.
Ze is nog best vitaal en wist zich nog veel van Neer te herinneren.
Haar meisjesnaam was Maria Huys. Ze werd in 1911 te Hoch Emmerich in Duitsland geboren.
Met 4 jaar kwam ze naar Nederland waar haar vader een huis kocht in Blerick.
Op 23-jarige leeftijd trad ze in het klooster te Steyl en volgde een opleiding tot verpleegster in Tegelen.
In 1941 kwam ze naar Neer waar ze tot 1944 werkte als ziekenzuster. Daarna werkte ze een half jaartje in Helden als hoofdverpleegster in het noodlazaret in Helden. Toen kwam ze terug naar Neer, waar ze vanaf 1948 tot 1955 nog heeft gewerkt.
In 1976 ging ze met pensioen. Sinds 1997 geniet ze van een welverdiende rust en vrije tijd.

"Familiegeschiedenis of: op zoek naar je familie" (deel 10) (Jos Geraets - werkgroep stamboomonderzoek)

In dit artikel worden enkele minder belangrijke registers doorgenomen, zoals de Conscriptieregisters (Franse tijd) en de Militieregisters uit de 19e eeuw (na de Franse tijd) besproken.
Beide registers hebben te maken met de invoering van de militaire dienstplicht in 1798.
Het Militieregister Neer uit 1815 bevat gegevens over Neerenaren, geboren in de periode 1780-1796, die in 1815 militieplichtig waren.
Het register begint met het geboortejaar 1782, waardoor het niet meer compleet is.

"Zo'n honderd jaar geleden geboren" (Tjeu Hermans)

In dit artikel staat het leven van Cornelis Houben (Kerneel oete Kwir) centraal.
Hij werd geboren in 1865 en trouwde in 1893 te Neer met Anna Maria Vestjens. Ze kregen 8 kinderen (3 jongens en 5 meisjes).
Er bestaan over Kerneel geen "grote" feiten, maar het was toch gewoon een ander mens. Iedereen in Neer kende hem.
Hij had altijd een goed humeur en pretoogjes. Hij droeg altijd een bijzondere hoed en was klein van stuk.
Hij zette vaak anderen op het verkeerde been door zijn vaak onvoorspelbaar en onverwachte gedrag.
Kerneel was houtzager, landbouwer en gemeentearbeider.
Het meest bekend werd Kerneel om zijn manier hoe hij kinderen  het bestaan van kabouters 'bewees'.

"Wie weet: wie, wat, waar of wanneer?" (redactie)

Wie zijn deze Neerse meisjes (vrouwen) en wie is de geestelijke? Bij welke groepering horen zij en wanneer is deze foto gemaakt?

Oplossingen graag (schriftelijk) naar het redactieadres.