OOS NAER jaargang 24 - december 2022 - nummer 94

           INHOUD

  • Asj d'r èns wiltj loestere, redactie
  • Met de bus naar de staatsmijn Emma (3), Jos Emonts en Hans Mingers
  • Collage uitreiking boek Sint-Jozefschool, Mat van Roij
  • Dramatisch ongeluk met een antitankmijn in Neer op 8 januari 1945, Pierre Geelen en Eric Munnicks
  • Gevelstenen (5), Tjeu Scheepers en Sjaak Niessen
  • Neer, vroeger en nu, Koos Luijten                                                                                                                                                     Foto omslag: Ansichtkaart Sint-Aloysius patronaat Neer (archief Pierre Geelen)

Met de bus naar de staatsmijn Emma (3), door Jos Emonts en Hans Mingers

In dit derde deel over de staatsmijn Emma, komen weer een aantal Neerse mannen aan bod die in de mijn hebben gewerkt. Frans Peters werkte als houwer in de mijn en de laatste maanden voor zijn vertrek werkte hij in het onderhoud. Wim, Jan en Sjra Versteegen kozen ook voor het zware werk in de mijn, alleen al voor het aantrekkelijke loon. Een extraatje was dat de mijnwerkers ook een kolenbon kregen, die recht gaf op een aantal hectoliters kolen, gratis aan huis bezorgd. De kolen werden bezorgd door Sjra Berben (Kaole Pietje), Scheres uit Haelen en Cillekens uit Heytheysen. Thei Veugen werkte bij het Stikstofbindingsbedrijf. Thei Delissen uit Pasveld was lid van de RK Mijnwerkersbond. De meeste Neerse mijnwerkers sloten zich bij deze bond aan. Het Sint-Barbarafeest komt in dit artikel ook aan bod.

Collage uitreiking boek Sint-Jozefschool, door Mat van Roij

Het boek Sint-Jozefschool 1811-1984 werd op vrijdag 25 november 2022 gepresenteerd. Het was een drukbezochte middag waar na afloop van de presentatie de bestelde boeken konden worden afgehaald. Het ere-lid Jos Geraets kreeg een speldje opgespeld voor zijn verdiensten als ere-lid. Het was ook de bedoeling dat Tjeu Hermans het speldje opgespeld kreeg en de oorkonde zou ontvangen, maar helaas kon Tjeu door ziekte niet aanwezig zijn. Gelukkig heeft dochter Ingrid in het ziekenhuis waar Tjeu lag het speldje op kunnen spelden en de oorkonde aan hem kunnen overhandigen.

Dramatisch ongeluk met een antitankmijn in Neer op 8 januari 1945, door Pierre Geelen en Eric Munnicks

In dit artikel wordt nog eens uitgebreid geschreven over het ongeluk met een antitankmijn in Neer op 8 januari 1945. Zeven kinderen: Pierre Geelen, André en Jo Geenen, Jan en Step Peeters, Hans Windhorst uit Neer en Harry Snijders uit Beegden, vonden de dood en vier kinderen: Piet Peeters, Wim Windhorst, Harry en Willie Nijs, waren zwaar gewond. Er wordt ingegaan op hoeveel inpact dit ongeluk voor de betreffende gezinnen heeft gehad. Er komen ook nog een aantal nabestaanden aan het woord. Op 8 januari 2005 is er een herdenkingsplechtigheid geweest bij de Witte Kapel met kranslegging door Wim Windhorts en Pierre Geelen.

Gevelstenen (5) Boerderij 'Zegere Driek', Klein Hanssum 2, door Tjeu Scheepers en Sjaak Niessen

Het jaartal 1742 in deze gevelsteen verwijst naar de bouw van dit huis. In 1820 was Nicolaas van Kampen de eigenaar van dit huis en in 1830 was dat Jean Geraets. Begin 20ste eeuw woonde hier Hendrikus Geraets ('Zegere Driek') met zijn zuster Catharina. Na de dood van 'Zegere Driek' hebben de erfgenamen het aan Jan Boonen verkocht die het weer direct aan Johannes Saes uit Roermond verkocht. Johannes verkocht het huis weer door aan familie Konnertz uit Duitsland. In 1980 kocht de familie Krivez uit Duitsland het van de weduwe Konnertz. De familie Krivez heeft het huis in 2000 weer verkocht aan de huidige eigenaren Peter Bongers en Hilde Mesman.

Neer, vroeger en nu, door Koos Luijten

De 'oude' foto is van 1954 met links de achterzijde van het Sint-Jozefklooster en rechts de meisjesschool. Het klooster is in 1911 gebouwd, met in eerste instantie drie klassen, later is deze uitgebreid met meerde lokalen. De foto van maart 2022 toont het voormalige klooster, verbouwd tot een appartementencomplex. Het kindcentrum bevat: 'de Hoepel', het kinderdagverblijf 'Tante Pollewop', de peutergroepen 'Sjanulke' en 'Wiske' en de basisschool 'De Kwir'.