OOS NAER jaargang 17 - september 2015 - nummer 65

 

              INHOUD

  • Asj d'r èns wiltj loestere, Redactie
  • 100 jaar geleden (25), Jos Geraets
  • Zo'n eeuw geleden geboren (26), Leon Teepen
  • De bezittingen van het klooster Keizerbosch na de confiscatie door de Fransen in 1796 (5.01a), Jo Kuijpers
  • Tweede Wereldoorlog 1939-1945; gebeurtenissen op en rond de Sterrebos en zijn bewoners (1), Sjaak Derks                                                       

Foto omslag: De Maas in Neer ter hoogte van de Mussenberg                                                                                                                          (Archief Jo Beeren)
       

     

 

          

                     

100 jaar geleden (25), door Jos Geraets

In deze aflevering wordt beschreven wat voor een invloed de eerste wereldoorlog (1914-1918) voor de bevolking van Neer had. Onderwijzer Peter Joseph Sanders (op foto) werd opgeroepen om deel te nemen aan de mobilisatie en hij werd vervangen door onderwijzer Willem Spee. Rogge en roggebrood mochten niet meer aan het vee gevoerd worden, omdat er voedselschaarste heerste. De Neerse bakkers Arnoldus Johannes Hermans (Bekker Nol), Johannes Geraets en Metselers Sjang kregen in 1915 te maken met strenge regels voor het gewicht van brood en ze mochten het roggebrood niet meer naar een andere gemeente vervoeren.

Zo’n eeuw geleden geboren (26), door Leon Teepen

In deze aflevering het levensverhaal van Gerardus Hendrikus Hubertus Franssen ook wel Sjra of Graadje genoemd. Hij is in 1915 te Kessel geboren als achtste kind uit een gezin van tien kinderen. Op 20 oktober 1942 trouwde hij in Neer met Dien Cortenbach, dochter van Constant Cortenbach en Joanna Seroo. Sjra en Dien (zie foto) kregen vijf kinderen. De roerige oorlogstijd die de familie heeft meegemaakt wordt uitgebreid beschreven. In 1950 zijn ze verhuisd naar de huidige Engelmanstraat waar Sjra en Dien hun woonhuis met winkelpand hebben laten bouwen. Sjra opende hier de kledingzaak “Franssen”, een droom die hij na jaren eindelijk kon verwezenlijken. In 1974 is hij na een kort ziekbed overleden.

De bezittingen van het klooster Keizerbosch na de confiscatie door de Fransen in 1796 (5.01a), door Jo Kuijpers

In dit deel van de serie Keizerbosch, wordt het vertrek van familie Hilkens als pachter van de boerderij Keizerbosch beschreven. Er is ook een verwijzing naar de nog steeds in gebruik zijnde bijnaam 'Halfers' voor de familie Nijssen/Niessen. Duidelijk is beschreven hoe en om welke reden de overdracht heeft plaatsgevonden. Jacob vestigde zich na zijn vertrek van Keizerbosch met zijn gezin en zijn broer Simon in de Steeg. De boerderij waarin hij ging wonen was waarschijnlijk al familiebezit. Deze boerderij (van 'Halfers Koeab') gelegen aan de huidige Heldenseweg is nooit afgebroken (op foto). De niet altijd makkelijke levensloop van Jacob komt in dit artikel uitgebreid aan bod. De lezer krijgt ook een kijkje in een gedeelte van de bijna 2 eeuwen oude originele testamenten van Simon Hilkens (de broer van Jacobus Hilkens) en van Maria Boonen (de derde vrouw van Jacobus Hilkens).

Tweede Wereldoorlog 1939-1945; gebeurtenissen op en rond Sterrebos en zijn bewoners (1), door Sjaak Derks

Een verhaal over hoe de familie Derks uit Neer de oorlog beleefde in de jaren 1939-1945. Ook de invloed van de oorlog op de rest van de bewoners van Sterrebos is beschreven. Onderwerpen zoals: algemene mobilisatie, Duitse inval op 10 mei 1940, gebeurtenissen in de eerste oorlogsdagen en distributie komen uitgebreid aan bod. Na het bombardement van Rotterdam heerste ook daar grote armoede. Daarom kwamen in de vakantie kinderen uit Rotterdam logeren op de Sterrebos, zo ook in het gezin Derks. Ze hebben daar naar hartenlust kunnen spelen en ze werden verwend met heerlijk eten. Ook op de Sterrebos waren een aantal onderduikadressen waarbij de onderduikers zich aan strenge regels moesten houden. Radio’s moesten ingeleverd worden, maar het lukte Jan, de bakker (de man van Antje en zus van Sjaak Derks) om er een te verstoppen onder een aantal meelzakken.   Op foto: Sjaak Derks.