OOS NAER jaargang 22 - december 2020 - nummer 86

            INHOUD

  • Asj d'r èns wiltj loestere, de redactie
  • 100 jaar geleden (37), Jos Geraets
  • Terug in de tijd, Werkgroep Krantenknipsels
  • De geschiedenis van de verwarming, Elly van Roij-Ortan
  • 50 jaar geleden...lang geleden? (22), Werkgroep Krantenknipsels
  • Bruiloften (13), Werkgroep Beeld en Geluid
  • Kruisen en kapellen in Neer, Tjeu Scheepers
  • Neer, vroeger en nu, Koos Luijten
  • In Naam des Konings, Jo Kuijpers
  • Het Aezelprojek, Werkgroep Stamboomonderzoek                Foto omslag: Mariakapel in de winter (2010) (foto: Wiel aan den Boom)

 

100 jaar geleden, door Jos Geraets

In deze aflevering aandacht voor enkele Neerse bedrijven die in 1920 een Hinderwet- of een vestigingsvergunning kregen. Vergunningen werden verleend aan: bakkerij Anthonius Timmermans, bakkerij Th. Vestjens (op foto), timmerbedrijf en rad- en wagenmakerij van J.H. Hanssen, vestiging kleinhandel in textielgoederen en dameskleermakersbedrijf Maria Mathea Vestjens, vestiging herenkapper Johannes Joosten aan de Rijksweg en vestiging schildersbedrijf Jos Timmermans in de Steeg.

Terug in de tijd, door de werkgroep Krantenknipsels

Een mooi nieuwjaarsversje geschreven in vroegere tijden op de lagere school. Dit werd dan op nieuwjaarsdag aan de ouders voorgelezen.

De geschiedenis van de verwarming, door Elly van Roij-Ortan

In dit artikel een beschrijving van verschillende warmtebronnen die onze voorouders gebruikten om hun huizen te verwarmen.Tevens passeren ook warmtebronnen de revue, die heden gebruikt worden. Het is maar een greep uit het uitgebreide assortiment van vroeger en nu.

50 jaar geleden ... lang geleden? (22), door de werkgroep Krantenknipsels

Ee artikel uit Ons Eigen Nieuws 1969, dat er waarschijnlijk geen carnaval gevierd zou worden. Gelukkig was het probleem snel opgelost, zodat de carnaval toch gewoon doorging. Helaas is dit niet het geval met de carnaval in 2021!

Bruiloften (13) door Werkgroep Beeld en Geluid

Op 3 mei 1949 was er groot feest op Brumholt in verband met een dubbel huwelijk bij de familie Verheijen. Zoon Chris trouwde met Lies Thielen uit Lottum en Drees trouwde met Dora van de Beucken uit Roggel. Chris en Lies kregen negen kinderen, Drees en Dora kregen zeven kinderen. Drees en Dora zijn naar Canada geëmigreerd.

Kruisen en kapellen in Neer, door Tjeu Scheepers

In dit artikel een beschrijving van het devotiekruis bij pand Napoleonsweg 72. Het is niet duidelijk wanneer het kruis is geplaatst. Op de kadasterkaart van 1840 staat dit kruis al ingetekend. De LLTB heeft het pand met de grond aangekocht en onderhoudt het kruis.

Neer, vroeger en nu, door Koos Luijten

Op de foto van vroeger staat de boerderij op de hoek van de Hoogstraat tegenover het voormalig café De Klómp. Hier woonde toen de landbouwer Petrus van der Linden gehuwd met Johanna van de Bool. In 1972 werd er de bibliotheek gebouwd en eind 1994 werd er een stuk aangebouwd en kreeg het in plaats van het plat dak een schuin dak. Behalve de bibliotheek zit er ook de heemkundevereniging OOS NAER in.

In Naam des Konings, door Jo Kuijpers

De naam Keizerbosch wordt op internet op veschillende manieren geschreven. Na een zoektocht over dit klooster door Jo Kuijpers leverde dit zeven resultaten op met daartussen een opmerkelijke vondst over een rechtzaak tegen Peter Lormans over het onbevoegd uitvoeren van de  veeartsenijkunst.

Het Aezelprojek, door de werkgroep Stamboomonderzoek

Een oproep voor vrijwilligers om mee te doen aan het 'Aezelprojek' dat gaat over het verwerken (digitaliseren) van kadastergegevens van Neer.