OOS NAER jaargang 21 - maart 2019 - nummer 79

             INHOUD

  • Asj d'r èns wiltj loestere, Redactie
  • Bruiloften (9), Werkgroep Beeld en Geluid
  • Zwemparadijs het Horssum, Anny Cuijpers, Tjeu Hermans en Ruud Windhorst
  • Neer, vroeger en nu, Koos Luijten
  • Transcripties schepenbank Neer (4), Mat van Roij
  • 'The Yellows', Henk Geelen
  • Fotocollage expositie Engelmanstraat, Werkgroep Beeld en Geluid
  • De Neerse mannen die als militair Nederlands-Indië dienden (6), Tjeu Hermans
  • Uit Neerse bodem (5), Leon Lenders
  • Raadplegen boekencollectie, Elly van Roij-Ortan en An Simons

Foto omslag: Het Horssum 2019 (Koos Luijten)

Bruiloften (9), door de werkgroep Beeld en Geluid

In dit zesde deel van 'Bruiloften' het verhaal van Wöllem Wulms en Grada Cortenbach die op 21 augustus 1933 trouwden. Ze bleven kinderloos. Wöllem werd net als zijn vader (Petrus Wulms) leiendèkker en schopte het zelfs tot meesterleiendèkker. Grada was een dochter van de kantoorhouder de PTT, Constant Cortenbach en zijn vrouw Johanna Serro, beiden afkomstig van Horst waar Grada ook geboren is. Het waren markante inwoners van Neer net zoals hun naaste familieleden.

Zwemparadijs Het Horssum, door Anny Cuijpers, Tjeu Hermans en Ruud Windhorst

Het zwemmen in Het Horssum werd vroeger bijna dagelijks (bij goed weer) gedaan door de jongens en meisjes in Neer. Het Horssum was een stukje van de Neerbeek te bereiken vanaf de Rijksweg langs een paadje met warrig struikgewas waar je overheen moest stappen of onderdoor moest kruipen. De tijden waarop de jongens en de meisjes gingen zwemmen waren strikt gescheiden. Veldwachter Graad Mingers (op foto) hield hierop toezicht. Anekdotes over Het Horssum komen in dit artikel uitgebreid aan bod. 

Neer, vroeger en nu, door Koos Luijten

De foto van vroeger is gemaakt vóór 1960 en toont de tweede openbare lager school, die in 1852 tot 1886 in gebuik was genomen. In 1961 werd op deze plek een nieuwe dubbele woning gebouwd. De eerste bewoners waren de beide Neerse politieagenten. Martens woonde in de linker woning en Westerhof in de woning rechts.

Transcripties schepenbank Neer (4), door Mat van Roij

In dit artikel een transcriptie van een schepenbankakte waarin verschillende functionarissen de eed afleggen uit hoofde van hun functie in aanwezigheid van de toenmalige pandheer van Neer, baron Fabius De Schell.

'The Yellows' 1960-1964, door Henk Geelen

In het begin van de jaren 60 vormden Henk en Koos Geelen het vocale duo 'The Yellows'. Ze namen deel aan Teenagersshows en traden veel op tijdens carnavals- en verenigingsavonden in heel Limburg. Het repertoire bestond uit Engels-, Duits-, Frans- en Nederlandstalige liedjes, waarvan er meerdere waren geschreven door Dries Holten, bekend van het duo Sandra & Andres. Vier jaar lang hebben ze opgetreden totdat het artiestenleven in de knel kwam met de studie. Helaas betekende dit het einde van 'The Yellows'.

Fotocollage expositie Engelmanstraat, door werkgroep Beeld en Geluid

De Neerse mannen die als militair in Nederlands-Indië dienden (6), door Tjeu Hermans

In dit zesde en tevens laatste deel in OOS NAER over de Neerse Indiëngangers worden gegevens van de soldaten Sjra Boonen, Jo Pouls, Frits Custers, Sjra Hendrikx, Thei Caelers en Wim Keiren belicht. Voor in deze serie geïnteresseerde lezers liggen in de heemkamer twee informatiemappen, door Thijs en Leon Berben destijds samengesteld, ter inzage.

Uit Neerse bodem (5), door Leon Lenders

Archeologisch onderzoek herinrichting Neerbeek 2010 Winkelmolen. In het verleden hebben er twee watermolens met de naam Win(c)kelmolen aan de Neerse beek gestaan. Tijdens graafwerkzaamheden kwamen circa 50 meter ten noordwesten van de kruising Neerbeek en Hagendoorn op de oostelijke oever, de restanten aan het licht van de overlaat / duiker van de jongste Winkelmolen.

Raadplegen boekencollectie, door Elly van Roij-Ortan en An Simons

De boekencollectie is sinds kort via de website te raadplegen via Media--> Boekencollectie. In dit artikel enige uitleg over het gebruik van de website van 'Book Collector'. Wanneer u het boek dat u zoekt gevonden hebt, kunt u het via het 'Loc Contr.' nummer van het desbetreffende boek vinden in de boekencollectie in de heemkamer.