OOS NAER jaargang 23 - juni 2021 - nummer 88

             INHOUD

  • Asj d'r èns wiltj loestere, redactie
  • Bruiloften (14), werkgroep Beeld en Geluid, Mat van Roij
  • 100 jaar geleden (38), Jos Geraets
  • Griesmeelpap als brandstof voor naoorlogse avonturiers, Jos Emonts
  • H. Bernadettekerk in Spoordonk (2), Pierre Geelen
  • Zjwaegelkes en zjweagele, Hans Mingers
  • De naaimachinedokter uit Asten, Elly van Roij-Ortan
  • 44 jaar geleden ... lang geleden? Werkgroep Krantenknipsels, An Simons
  • Veldkruis-Hagelkruis Boshei, Tjeu Scheepers
  • Neer, vroeger en nu, Koos Luijten                                                          Foto omslag: Klein Hanssum, stapstenen aan de Maas (Mat van Roij)

Bruiloften (14), door Werkgroep Beeld en Geluid, Mat van Roij

In dit artikel 'Bruiloften' het levensverhaal van het robijnen bruidspaar Koeab (geboren in Horn) en Cato (geboren in Heythuyzen) van Ratingen-Knoops. Samen kregen ze negen kinderen waarvan er een (Barbara) reeds na drie maanden overleed. Cato was vroedvrouw en voor haar werk dus veel van huis. Koeab was 'huisman' wat toen in die tijd zeer bijzonder was. Hij maakte ook klompen, was kapper en was bovendien een levensgenieter. Koeab overleed in 1944 op 80-jarige leeftijd en en Cato overleed in 1945 op 78-jarige leeftijd. 

100 jaar geleden (38), door Jos Geraets

In dit alweer het 38ste artikel van '100 jaar geleden' een verhaal over Mathis Geraets Zegers Tieske). Mathis had een huis met café in de Bergestraat, dat in 1921 zwaar beschadigd raakte door een brand. Het werd herbouwd en door deze vernieuwing van het huis sprong de mestvaalt van de buurman Johannes Dorssers wel erg in het oog. Na de raadsvergadering van B&W werd er besloten dat de mestvaalt verwijderd moest worden. Johannes Dorssers kreeg 40 gulden ter vergoeding voor het afbreken van de mestvaalt.

Griesmeelpap als brandstof voor naoorlogse avonturiers, door Jos Emonts

Een vakantieverhaal van zes jongens uit Neer, die in augustus 1946 met een zelfgemaakte kano 'Zwerver' de Maas af richting noorden roeiden. Het einddoel was de Waal, maar zover is het uiteindelijk niet gekomen. Het was te gevaarlijk in verband met de sterke stroming, dus bij Cuijk gingen ze alweer richting Neer. De 'schippers' waren: Sjaak Boonen, Har Louisse, Gerle Timmermans, Jo Winkelmolen, Har Terstappen en Jan Cuijpers. 

 

H. Bernadettekerk in Spoordonk (Deel 2), door Pierre Geelen

In dit tweede deel over de H. Bernadettekerk in Spoordonk, wordt uitgebreid ingegaan op de architectuur van de kerk en de inwijding hiervan op 28 september 1936. Op 27 september werd bisschop Diepen uit Den Bosch feestelijk ingehaald in Spoordonk. Aanwezig hierbij waren natuurlijk ook pastoor van Gestel en burgemeester Janssen van Oirschot. Op zaterdag 8 juni 2019 vond de drukbezochte laatste kerkdienst plaats. Begin 2021 vond de transformatie plaats van de kerk tot 'Dorpshuis 't Hart'.

Zjwaegelkes en zjwaegele, door Hans Mingers

De vastelaovesvereniging 'De Kwiebusse' bedacht in 1963 een leuke actie om de verenigingskas te spekken. Het was een luciferactie met de elf vorsten afgebeeld op een luciferdoosje. Wanneer de verzameling compleet was kon deze worden ingeleverd en had men recht op een prijs van 10 gulden. De actie was mede bedoeld om het re-activeringscentrum voor onze Limburgse jongere invaliden te Valkenburg te steunen.

De naaimachinedokter uit Asten, door Elly van Roij-Ortan

Willy Hoebergen uit Asten trouwde op 16 april 1951 met Dien Veugen uit Neer. Dien werkte als dienstbode bij de familie van Baar-Winkelmolen in Asten. Ze kregen zes kinderen: de tweeling Henk en Frits, Miny, Laurens, Willy en Margert. Willy werkte als zelfstandige naaimachinehandelaar en ging ermee langs de deuren om ze te verkopen en te repareren. Samen hadden ze ook een winkel in huishoudelijke artikelen. De winkel was het domein van Dien.

44 jaar geleden ... lang geleden? (24), door de werkgroep Krantenknipsels, An Simons

Sinds 1977 is 'baekspringe' in Neer een geweldig evenement, dat elk kaar terugkomt. Ook het touwtrekken over de beek wordt fanatiek beoefend. Helaas kon het vorig jaar geen doorgang vinden in verband met corona. Nu maar hopen, dat dit evenement dit jaar wel weer kan plaatsvinden.

Veldkruis-Hagelkruis Boshei, door Tjeu Scheepers

Het veldkruis aan de Boshei staat al op een oude miltaire kaart uit 1840 ingetekend. Waarschijnlijk is dit veldkruis geplaatst om gewassen te beschermen tegen ongunstige weersinvloeden. Voor de ruilverkaveling stond het kruis in het veld langs de 'Meyelse weg', nabij de splitsing Boshei-Sterrebosweg. Na de ruilverkaveling(1960) is het kruis verplaatst naar een stukje grond bij de boerderij van Chris Caris. In 2017 zijn Tamara en Joost er 'Centrum de Lindebloesem' begonnen.

Neer, vroeger en nu, door Koos Luijten

De coöperatieve stoomzuivelfabriek werd opgericht in 1906. Het gebouw bestond uit een woonhuis, laboratorium, de botermakerij, het zuurlokaal en een opslagruimte voor steenkolen. Lou Teepen was vanaf 1934 directeur van de fabriek. De heer Peeters kocht het gebouw in 1996 en begon er een autobedrijf. Vanaf 2019 werd het oude gebouw afgebroken en werd er een geheel nieuwe autoshowroom gebouwd.