OOS NAER jaargang 18 - december 2016 - nummer 70

             INHOUD

  • Asj d'r èns wiltj loestere, Redactie
  • 40 jaar geleden...lang geleden? (15), werkgroep Krantenknipsels
  • Jan Geenen, zijn grafsteen uit 1675 en zijn naaste familieleden in Neer, Jan H. Hanssen
  • Brieven van lezers, Bert Meily
  • 100 jaar geleden (28), Jos Geraets
  • Sigarenfabriek Hautus, An Simons en Elly Keiren-Mestrom
  • Hommage aan Moen, Christina Peeters (1), Anton Goossens
  • De bezittingen van het klooster Keizerbosch na de confiscatie door de Fransen in 1796 (5.02), Jo Kuijpers

             Foto omslag: De grafsteen uit 1675 van Jan Geenen, gevonden bij restauratiewerkzaamheden aan de kerkmuur in 2015 (Archief    OOS NAER)

40 jaar geleden...lang geleden? (15), door de werkgroep Krantenknipsels

In 1977 bestond de Jeugdkapel 'Sjang met aanhang' 15 jaar en was in Neer en omstreken een graag geziene gast bij bejaardenverenigingen, gehandicapten en op personeelsavonden. In eerste instantie was deze Jeugdkapel opgericht om het jeugdcarnavalsgebeuren muzikaal op te luisteren.

Jan Geenen, zijn grafsteen uit 1675 en zijn naaste familie in Neer, door Jan H. Hanssen

Op 26 mei 2015 kwam tijdens graafwerkzaamheden op het kerkhof te Neer de grafsteen van Jan Geenen tevoorschijn. Deze moet zeker al 55 jaar onder de grond hebben gelegen, want in de lijst van de oude Limburgse grafstenen die in 1960 gepubliceerd is, komt deze grafsteen niet voor. Op de blanco ruimte op de grafsteen is nooit de naam van zijn overleden vrouw komen te staan, omdat zij na de dood van haar man met haar dochter is meeverhuisd naar Kessel-Eik. Hier is haar naam opgenomen in het Kesselse begraafregister met als overlijdensdatum 30 maart 1688.

Brieven van lezers; biename, Tienes en Miena van Geregke, door Bert Meily

Omdat er armoede heerste in het gezin Meily te Rotterdam in 1939, kwam Bert Meily via de stichting 'De Graal' van de R.K. Kerk bij Tinus en Mina op Geregge terecht. De geweldige tijd die hij in Neer heeft beleefd, wordt uitvoerig beschreven. Er komt ook nog een stukje over 'biename' aan bod.

100 jaar geleden (28), door Jos Geraets

Handrie Vennekens volgde in 1905 zijn oom Johannes Hubertus Theelen op als gemeentesecretaris. Handrie was ook kantoorhouder van het hulptelegraafkantoor en sinds 1904 bezoldigd ambtenaar van de burgelijke stand. In 1907 vervulde hij ook nog eens het ambt van gemeenteontvanger. Het verhaal gaat over het getouwtrek tussen Gedeputeerde Staten en de gemeenteraad (vooral door Tieneske Boonen; op foto) om de salarissen te verhogen van de burgemeester en de gemeentesecretaris.

Sigarenfabriek Hautus, door An Simons en Elly Keiren-Mestrom

Het gezin Hautus kwam in 1916 vanuit Echt naar Neer waar Petrus Hautus in 1922 aan de Rijksweg (nu Napoleonsweg) een sigarenfabriek begon. De zonen van Petrus begonnen hun loopbaan allemaal in de fabriek, maar oefenden later een ander beroep uit. Moeke van Hautus (echtgenote van Petrus) stond in de winkel die aan de zaak was toegevoegd en verkocht tabakswaren, kruidenierswaren en toiletartikelen. Zoon Jan kwam in 1946 in de zaak en opende hier ook een kapperszaak.

Hommage aan Moen (1), Christina Peeters, door Anton Goossens

Anton Goossens beschrijft het levensverhaal van zijn moeder Christina Peeters (Moen), een veelzijdige begaafde en vooral lieve moeder. Moen heeft haar vader 'Antoon oet 't Ford' maar tot haar elfde gekend, want toen kreeg hij op zijn veertig-jarige leeftijd, daags voor kerstmis, een 'hartaderbreuk'. Haar moeder bleef achter met de kinderen in het Fort. 

De bezittingen van het klooster Keizerbosch na de confiscatie door de Fransen (5.03), door Jo Kuijpers

In 1829 werd Keizerbosch verpacht aan Joannes Hendriks, afkomstig van Beesel, voor een periode van twaalf jaar. Amper een half jaar nadat de familie Hendriks op Keizersbosch woonde, overleed Joannes op 55-jarige leeftijd. Zijn (tweede) vrouw en zoon Cornelis van 25 jaar moesten het bedrijf voortzetten. In 1882 overleed de oudste zoon Henricus, die het bedrijf in Beesel van zijn ouders had overgenomen. Door al deze tegenslagen werd de pacht opgezegd en keerde de familie Hendriks weer terug naar Beesel. Keizerbosch werd in 1835 verpacht aan de familie Silvrans voor een periode van 9 jaar, maar deze pacht werd ook weer vroegtijdig (na 3 jaar) beëindigd.