OOS NAER jaargang 19 - juni 2017 - nummer 72

             INHOUD

  • Asj d'r èns wiltj loestere, Redactie
  • 100 jaar geleden (30), Jos Geraets
  • 40 jaar geleden...lang geleden?, werkgroep Krantenknipsels
  • Bruiloften (2), werkgroep Beeld en Geluid
  • Hommage aan Moen, Christina Peeters (3), Alda en Cisca Goossens
  • Ingrijpende gebeurtenissen in het leven van de negentigjarige Piet aan den Boom, Piet aan den Boom
  • Geregge, nader bekeken, Bert Meily
  • Corpus aangespoeld, Mat van Roij
  • Tuddere, de redactie

Foto omslag: Het voormalige woonhuis van de familie Geenen, brouwerij de Lindeboom (Jos Geraets)

100 jaar geleden (30), door Jos Geraets

Jacob van Esser (op foto) uit Hunsel kocht van de familie Geenen in 1894 de Hammermolen te Neer. In 1903 breidde hij de molen uit met een houtzagerij en in 1916 werd er een generator voor het opwekken van elektriciteit in de turbinekamer geplaatst. Sjang van Esser, de zoon van Jacob van Esser, nam in 1917 de Hammermolen met het woonhuis over. Op 27 november 1917 besloot het gemeentebestuur dat de komende tien jaar de levering van elektriciteit (alleen te gebruiken voor verlichting) door de Hammermolen mocht geschieden. In 1926 verkocht Van Esser de Hammermolen aan Henri Nijs, molenaar en graanhandelaar uit Leveroy.

40 jaar geleden...lang geleden?, door de werkgroep Krantenknipsels

Zondag 13 maart 1977 vierden de zusters van de congregatie van de Goddelijke Voorzienigheid in Neer hun 100-jarig jubileum. Dit eeuwfeest werd uitbundig gevierd door de inwoners van Neer en bisschop mgr. dr. J. Gijsen celebreerde de eucharistieviering.  

Bruiloften (2), door de werkgroep Beeld en Geluid

Peter Schoren en Thea Schoren-van Lier trouwden op 27 april 1878 te Neer en gingen wonen in de Steeg 243. Het huis is nu beter bekend als 'Kaole Pietje'. Voor Peter was dit het tweede huwelijk. Peter en Thea kregen zeven kinderen waarvan er drie op jonge leeftijd overleden. 

Hommage aan Moen, Christina Peeters (3), door Alda en Cisca Goossens

Moen was een handige vrouw en klaarde elk klusje, hoe moeilijk het ook was. Ze zette zelf een stal en kippenhok in elkaar, zo stevig zelfs dat het later moeilijk was om ze af te breken. Was de waterpomp kapot, dan bekleedde Moen de zuiger met nieuw leder en zette hem weer in elkaar. Zo ging deze pomp weer jaren mee! Kapotte schoenen repareerde ze in een handomdraai. Niets was haar teveel. In dit verhaal is ook een stukje geschreven, hoe Moen en haar gezin de oorlog beleefden.

Ingrijpende gebeurtenissen in het leven van de negentigjarige Piet aan den Boom, door Piet aan den Boom

In mei 1952, tijdens een zware westerstorm, kwam er veel stof van de Sterrebos en Keizerboschveld naar de Vlaas gewaaid. De buurvrouw van Baer van Pol (op foto) was buiten de ketel aan het stoken. Piet aan den Boom zag dat de vlammen vanonder de ketel, door de harde wind, het dak hadden bereikt. Piet en zijn vader gingen ernaartoe, zagen dat de stallen in brand stonden, maar konden de koeien en varkens niet meer redden. Wel heeft Piet nog een kinderwagen met een meisje erin uit het het huis naar buiten gereden. Op 8 oktober 1944 vond er een razzia in de kerk plaats. An Emonts waarschuwde op tijd de onderduikers die in de mis zaten, zodat zij via de sacristie naar buiten konden vluchten. Piet was ook een van de gelukkigen die op deze manier kon ontsnappen.

Gerheggen nader bekeken, door Bert Meily

Anno 1940 lag op Gerheggen het 'kühlke'. Dit was een kuil van vijftien meter lang, tien meter breed en met een diepte van enkele meters. Deze kuil werd als stortplaats gebruikt voor onbrandbaar en onverteerbaar afval, zoals steen, glas en oud ijzer. Bert Meily heeft door Sef van Gieërla (Ververs Sef) een schilderij laten maken van de Friedesse Mäöle. Dit schilderij nam Bert tijdens zijn marinetijd steeds mee. Tien jaar geleden is het schilderij door Bert aan heemkundevereniging OOS NAER geschonken.

Corpus aangespoeld, door Mat van Roij

Uit een van de vele digitale scans van archiefstukken van het Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) is gebleken, dat er op 30 juli 1669 een lichaam in Neer is aangespoeld. Het was het lichaam van Bernardus Verbeeck, de zoon van Jan Verbeeck. Hij kwam in Roermond in de Maas terecht, dreef af richting Neer en werd gevonden 'aan de Bocxweerdt'.

Liedjes van Tuddere, door Tjeu Hermans

In dit artikel de tekst van drie liedjes van de muzikale vriendenclub 'Tuddern' uit de jaren '40-'50. De titels zijn: "Laot 'm mer litse", "Aufforderung zum tanz", en "Speel boks".