"Oos Naer 49" (jaargang 13, nr. 49, september 2011)

Op de voorkant van uitgave nr.49 staat een foto van het voormalig klooster Keizerbosch. In deze uitgave volgt deel 2.1 van de bezittingen van het klooster Keizerbosch bij de confiscatie door de Fransen in 1796.

"Asj d'r èns wiltj loestere" (de redactie)

In deze uitgave herdenkt de redactie het overlijden van Wim Geenen, directeur van brouwerij 'De Lindeboom'. Hij overleed onlangs na een slopende ziekte.In nummer 49 zijn de 'vaste rubrieken', zoals: 'De leden van de H. familie in 1936 nu benaamd', '100 jaar geleden', Klooster Keizerbosch', '40 jaar geleden...lang geleden', 'Oos Noets' en 'Wie weet: wie, wat, waar en wanneer? weer terug te vinden. In deze uitgave komen de eerste prachtige kleurenkaarten van landmeter Verhage aan de orde: een primeur van Oos Naer. Daarnaast staat in dit nummer nog een 'liedje van Tudderen' bij.

"De leden van de H. Familie in 1936 nu benaamd (2)" (door Tjeu Hermans)

Op de omslag van het succesboek 'Van Naer Haer' prijkt een 'breedbeeldfoto' waarop de leden van de H. Familie van de St. Martinusparochie uit 1936 staan afgebeeld. De foto is genomen op 25 maart 1936 bij het 25-jarig jubileum van deze kerkelijke vereniging. Achter deze foto schuilt een zekere symboliek: de 'familieleden' staan op de kerkberg en de stenen trap vóór de kerk tussen het raadhuis en het café en de winkel van Klaos. Tussen die drie elementen speelde het leven van alledag zich af: het raadhuis als vertegenwoordiger van de burgerlijke overheid; het café en winkel als uiting van ontspanning, vermaak en dagelijkse besognes; en hoog daarboven 'de kerk' als vertegenwoordiger van het kerkelijk gezag: alles overziend en alles controlerend. Die tijden zijn voorbij en liggen 75 jaar achter ons!

"100 jaar geleden (9)" (door Jos Geraets)

De artikelenserie '100 jaar geleden' is samengesteld uit beschrijvingen van gebeurtenissen die honderd jaar geleden in Neer hebben plaatsgevonden. De gegevens hiervoor zijn veelal ontleend aan het 'oud archief' van de voormalige gemeente Neer en aan kranten uit die tijd. Soms wordt door middel van de letters VNH verwezen naar een adres in het boek "Van Naer haer". (Bovenstaande tekst is van Jos Geraets) Een ander hoofdstuk gaat over twee huzaren, die in de Maas verdronken. Over dit voorval werden zelfs vragen gesteld in de Tweede Kamer. Veerman Johannes Geraets redde in totaal vier drenkelingen uit de Maas. Burgemeester Terstappen vroeg een medaille aan wegens menslievend hulpbetoon, maar dit verzoek werd gehonoreerd.

Omdat de bewaarschool te klein was geworden, hadden de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid plannen om in Neer onderricht te gaan geven voor meisjes. Het kerkbestuur wilde wel meewerken. Er werd een geschikte plaats gevonden langs de Rijksweg. In december 1910 kon architect Franssen uit Roermond op last van het kerkbestuur het bouwen aanbesteden. Aannemer Hendriks uit Roggel werd de bouw gegund (zie foto links). Op 29 september 1911 konden de zusters hun intrek nemen in het klooster en op 1 oktober 1911 is de officiële oprichtingsdatum van de Bijzondere Lagere School voor meisjes. Op 12 juni 1911 werd te Venlo een Land- en Tuinbouwtentoonstelling geopend door burgemeester Van Rijn. De Neerse machinefabrikant Willem op 't Root was ook aanwezig met een uitgebreide stand, die veel belangstelling trok. Een eigen ontwikkelde mengkneedmachine met manege voor de bakkerij werd getoond. De Phoenix aardappelrooimachine kreeg zelfs de hoogste onderscheiding: Diploma met gouden medaille.

"De bezittingen van het klooster Keizerbosch bij de confiscatie door de Fransen in 1796" (deel 2.1) (door Tjeu Hermans)

Keizerbosch was een rijk klooster met zeven boerenhoeven en daartoe behorende landerijen. In dit deel worden vier bezittingen beschreven; in de volgende twee uitgaves zullen de andere bezittingen worden weergegeven met de grootte en ligging van de gronden. De grootte en de ligging van de boerenhoeven en daartoe behorende landerijen, die in dit deel worden beschreven zijn: het gebied rond het klooster Keizerbosch zelf, Keijserbosch Hof, Den Nieuwen oft Caspans Hof in het Roggels Velt en Selsterhof. De grootte en ligging van de gronden die bij elke hoeve hoorden, heeft de 'gesworen' (beëdigde) landmeter Verhagen in 1780 opgemeten en op kleurenkaarten vastgelegd.

"40 jaar geleden...lang geleden?" (werkgroep Krantenknipsels)

De werkgroep Krantenknipsels is al enkele jaren bezig met het verzamelen van artikeltjes uit kranten, tijdschriften en weekbladen over Neer.

Krantenknipsels zijn niet alleen interessant om ze eens na te lezen, maar ze zijn ook een zeer goed hulpmiddel en bron bij historisch onderzoek. Onze (achter)kleinkinderen hebben profijt van de knipsels die we nu verzamelen. Daarom verzamelt en verwerkt de werkgroep Krantenknipsels alles wat over Neer gepubliceerd wordt in dagbladen, regionale bladen, plaatselijke bladen enz. Ook deze keer is er een artikel uitgezocht door de werkgroep over de Maasfeesten, die nog altijd gehouden worden, nu onder de naam 'Dorpsfeesten'.

"Oos Noets, augustus 1950" (redactie door Tjeu Hermans)

Deze aflevering van het 'blaadje' voor de Neerse soldaten in het toenmalige Nederlands Indië begint met een stukje van Pater Pierre Strous. Hij beschrijft in het kort de fancy-fair, die regelmatig gehouden werd ten bate van de missie van 'de Neerse Missionaris'. Pater Strous stond voor het vertrek terug naar de missie. Er wordt ook melding gemaakt van de spoedige thuiskomst van twee jongens, die in Indië zaten, te weten: Jo Pouls (zie foto) en Sjra Boonen. Er verbleven toen nog vijf Neerse jongens in Indië. In de open brief naar de mannen in Indië wordt het alledaagse nieuws van augustus 1950 weergegeven, zoals de voorbereidingen van de bakkers voor de kermis (beginnend op de eerste zondag van september'', de winnaar van het OLS, waarbij net als in 1948 onduidelijkheid bestond wie nu de echte winnaar van 1950 zou worden. 

In deze aflevering worden ´Fuusleedjes´ aangehaald, die de mensen zongen als ze bij de Fuus moesten wachten. Een van de liedjes ging over Theeles Duuërke, die toch 'eine gooje miens' was:Miense, höbdjer 't ouch gezeenDuuër vanne hei haet 't inne kneenHet is van die mager centerfuujDet is ein les väör angerluuj.

En van je hela, hola, zoea klinkjt deklank van Naers aod dörp, fris en helle. Men zong good en röstig. Daobie haa men gaer vraeje en orde toetdet de aorlog oetbraak taege Potte Kris. Mer allewiel is "heila hola" aafgezaegdj en daoróm (neet gehunker nao negergedender inne bein) zingtj men äöver de variatie niks anges mieër den 'music music, zet de wereld op z'n kop', krek of gebäördj det nog neet.Aorlog taege Potte Kris: bedoeld is het (in Neer) zogenaamde 'Beleg van Lombok' (zie in 'Oos Naer', jrg.2, nr.3, maart 2000).

Bertje haet zich neet lang bedachtjDet haet t'r zich weer ein ingelachtjDet menke vinsjs se toch äöveralDet is noe zien derdje al. Fuusleedjes zijn liedjes die door de Neerse 'botermijnende' mensen, liggend op de buik of op de rug in de door vier eikenbomen omsloten snitselkuil, zingend geïmproviseerd, in het geheugen vastgeplakt en getrouw overgeleverd zijn aan de nakomelingen en welke in milde hekelvormtoon de toendertijdse botercrises alsmede bepaalde dorpsgenoten of diens doen of leten bezingen en omschrijven. De Neerse Middenstand brachten op 16 augustus 1950 een bezoek aan Rotterdam Ahoy. Het viel de meesten lelijk tegen. Er werd een rondvaart door de haven gemaakt. Het was een rustige tocht vanwege een staking. Ook werd nog een bezoek gebracht aan diergaarde 'Blijdorp'.De missiekalender 1951 was ook precies op tijd! Pater Strous had zijn wagen vol geladen met duizend en één spullen en is dolblij (?), dat hij Neer weer verlaten kon.

"Liedjes van Tudderen" (redactie door Tjeu Hermans)

'Sjra van Dingenaas truuk' was het lied, dat bij terugkomst van Sjra Boonen (Dingenaas) door de zanggroep Tuddere werd gezongen. De melodie is van de toendertijd bekèndje sjlager: 'Music, music, music'. De originele versie is op internet te beloestere ónger: Teresa Brewer, Music, music, music. De tekst van het liedje, dat door de zanggroep 'Tuddere' werd gezongen, is terug te lezen in dit nummer van 'Oos Naer'. Het refrein ging als volgt:Sjraake ein net soldaatjeWae zeen dich allemaol gaer teruukEn wae winse dich gelök.

"Wie weet: wie, wat, waar en wanneer" (door de redactie)

De oplossing van nummer 48 staat vermeld in dit nummer. Er waren twee oplossingen, die beide dezelfde namen geven, maar in een verschillende volgorde. Beiden delen de prijs. Hiernaast staat een nieuwe foto, een nieuwe opgave! Wie of wat staat/staan op de foto en waar en wanneer is de foto gemaakt? Stuur uw oplossing naar: redactie.oosnaer@gmail.com