"Oos Naer 27" (jaargang 8, nr. 27, maart 2006)

Op deze webpagina wordt een samenvatting gegeven van de nieuwe uitgave.

De reactie heeft enkele vaste rubrieken verplaatst naar een volgende uitgave vanwege enkele grotere artikelen, die we in deze uitgave wilde plaatsen.

Voor de open dagen, die als zeer geslaagd gezien mogen worden, heeft de redactie in deze periode ook nog een boekje moeten samenstellen met een overzicht van de werkgroepen en de activiviteiten, die zij ontplooien.

Burgemeester Handrie Vennekens staat op de kaft van deze uitgave i.v.m. het tweede deel van het artikel over "De post in Neer".

"Asj d'r èns wiltj loestere" (de redactie)

In deze uitgave is een uitgebreid verslag van de avond over het Neers dialect (zie hieronder bij "Truuk nao moders taal").

"Truuk nao moders taal" (namens de redactie: Tjeu Hermans)

Op woensadg 23 november 2005 organiseerde de heemkundevereniging een lezing in de "Haammaeker" met als thema: De uitspraak en spelling van het Neerse dialect. De goed bezochte avond leverde interessante zaken zaken op, zoals het verschil in uitspraak door de jonge generatie en de oudere generatie. Ook de spelling van het "Naers" was vaak  een punt van discussies. De vlotte en onderhoudende inleiding door Pierre Bakkes was de start van een interessante avond. Achteraf liet Pierre merken, dat het best een unieke avond is geworden. Pierre Bakkes, streektaalfunctionaris, die op deze avond de inleiding verzorgde.

Tjeu Hermans, lid van de redactie van "Oos Naer", legde de schrijfwijze en de spelling aan het publiek voor. Een discussiepanel met Neerse mensen moest concrete aanwijzigingen geven over de uitspraak van de Neerse woorden. Alles heeft ertoe geleid, dat de "spelling van het Naers" is opgenomen op de website van de Limburgse dialecten (zie ook: www.limburgsedialecten.nl; en dan naar "Limburgssjrieve") onder de verwijzing bij "Notedöpke" en Neer.

"Zo'n eeuw geleden geboren" (Leon Teepen)

In deze rubriek staat "Bekker Drees" centraal.Andreas Sillekens (1910-1986) was een van de zes bakkers in Neer in de jaren vijftig, die naast zijn beroep ook in het Neerse schuttersgebeuren een zeer bekend en geliefd persoon was. In dit artikel komen we er achter hoe hij uiteindelijk zijn eigen bakkerij kon beginnen. Zijn deportatie naar Duitsland in 1944 heeft ook bij hem een diepe indruk achtergelaten; hij had weliswaar geluk, dat hij bij een bakker terecht kwam. Eenmaal terug uit Duitsland pakte hij de draad als bakker weer op en begon hij tevens met een kruidenierswinkel. Naast zijn beroep had Drees een grote liefhebberij, namelijk, de schutterij. Als lid en bestuurslid van de Aoj Sjötte beleefde hij veel mooie momenten, zoals bij het koningsschieten. Hij werd maar liefst vijf keer schutterskoning, maar keizer werd hij niet. Dan moest je drie keer achter elkaar de beste zijn. Hij droeg de vereniging op zijn eigen karakteristieke wijze naar buiten uit. In het artikel wordt hier uitgebreid op ingegaan. Ook bij het Carnaval liet hij zich nooit onbetuigd. Hij deed graag mee.

"De post in Neer" (deel 2) (Jos Geraets en Elly Keiren-Mestrom)

In dit tweede deel over de post in Neer is er aandacht voor de Neerse postkantoren en de kantoorhouders. Tevens wordt ingegaan op geschiedenis van de hulptelegrafie/telefoonkantoor en het telefoonnet in Neer. Het eerste hulppostkantoor in Neer ontstond in 1876 en kreeg Neer zijn naamstempel. Johannes Theelen, gemeentesecretaris, werd de eerste kantoorhouder van het hulppostkantoor en tevens briefbesteller. Leonard Hubert Gisbertz was vanaf 1 januari 1878 de briefsbesteller in Neer.

Deze personen waren achtereenvolgend postkantoorhouder en/of briefbesteller in Neer; de jaartallen geven de periode aan van hun kan-toorhouderschap of als briefbesteller in Neer. In 1938 nam de dochter van Constant Cortenbach de bediening over tot 1940. Van 1971-1974 nam de echtgenote van Martinus van de Vorle, Agnes van de Vorle-Franssen, het kantoorhouderschap waar, totdat er een nieuw postkantoor was gebouwd. In 1974 kwam er een nieuwe kantoorhouder, Theodoor Gruzen uit Herkenbosch, die om gezondheidsredenen in 1979 moest stoppen. Opvolger van Theodoor Gruzen in 1979 werd Dré Breukers, die zijn kantoorhouderschap in 1992, vanwege zijn pensioen aan zijn dochter Nelly overdroeg. In 2000 werd het postagentschap in de Engelmanstraat gesloten. In de supermarkt PLUS kwam een servicepunt van de Post voor de allernoodzakelijkste dingen. In 1903 was het hulptelegrafiekantoor in het raadhuis gevestigd. Vanaf 1907 was het hulptelegraafkantoor en hulppostkantoor op één locatie gevestigd, namelijk in het huis van Handrie Vennekens. Het Neerse telefoonnet ontstond vanaf 1915. De Gebroeders Terstappen hadden aansluitnummer 1. In 1930 waren er 13 aangesloten bedrijven en personen.