OOS NAER jaargang 19 - december 2017 - nummer 74

In dit nummer een aantal pagina's in kleur!

              INHOUD

  • Asj d'r èns wiltj loestere, Redactie
  • Hoe ik de bevrijding in september-oktober 1944 in Neer beleefde (2), Corry Naus-van Gorp
  • Neer vroeger en nu, An Simons en Mat van Roij
  • De Dorpsgraaf van Neer: geen fabeltje, Har Kuijpers, Pierre Kuijpers en Mat van Roij
  • Uit Neerse bodem (4), Leon Lenders
  • Bruiloften (4), werkgroep Beeld en Geluid
  • 't Sjlachte van 'n verke in vreuger jaore, Bert Meily
  • 100 jaar geleden (32), Jos Geraets
  • De Neerse mannen die als militair in Nederland-Indië dienden, door Tjeu hermans

Foto omslag: Uitkijkplatform in de winter bij brede school 'De Hoepel' (Archief OOS NAER)

Hoe ik de bevrijding in september-oktober 1944 in Neer beleefde (2), door Corry Naus-van Gorp

In dit tweede en tevens laatse deel van deze serie worden vele angstige momenten beschreven van de mannen die ondergedoken zaten. Enkele van de onderduikers werden toch gevonden en opgepakt. Op de straat zag men dan groepen mannen die werden weggevoerd onder leiding van de Grüne Polizei (op foto). In maart 1945 kon het gezin Naus-van Gorp eindelijk terugkeren naar hun huis in Tegelen.

Neer vroeger en nu, door An Simons en Mat van Roij

De verschillen zijn duidelijk te zien op de foto's van het kerkplein in Neer uit het jaar 1980 (op foto) en uit 2017. In 37 jaar zijn er hier heel wat verbouwingen geweest.

De Dorpsgraaf van Neer: geen fabeltje, door Har Kuijpers, Pierre Kuijpers en Mat van Roij

Op woensdag 13 september 2017 zijn bouwvakkers bezig met het graven van drie meter diepe sleuven in het gebied achter het vroegere Groene Kruis. Hierbij ontdekt Pierre Kuijpers in de profielen van één van de sleuven de met 'zwarte' aarde opgevulde greppel van de Dorpsgraaf. Dit bevestigt dat Neer tegen het einde van de Middeleeuwen een versterkt dorp was omgeven door wallen.

Uit Neerse bodem (4), door Leon Lenders

In 2010 is er in het beekdal van de Neerbeek ter hoogte van Neer archeologisch onderzoek verricht door het Regionaal Archeologisch Archiverings Project (RAAP). Hierbij kwam de molenkolk bij de Friedesse molen aan het licht. Tevens kwamen er een aantal opvallende vondsten te voorschijn, onder andere: een fragment van een zandstenen raamkozijn van de oude Sint-Martinuskerk (op foto) en een bodemfragment van een voorraadpot uit de 19de eeuw.

Bruiloften (4), door de werkgroep Beeld en Geluid

Op 1 mei 1953 vierden Handrie Beurskens en Mina Beurskens-Leijssen hun gouden huwelijk. Beiden zijn geboren in Maasbree en in 1910 in Neer komen wonen waar Handrie aangesteld was als postbode. Uit dit huwelijk werden 12 kinderen geboren.

't Sjlachte van 'n verke in vreuger tieje, door Bert Meily

Haarfijn wordt uitleg gegeven over hoe het er vroeger aan toeging tijdens het slachten van een varken. De organisatie hiervan lag op iedere boerderij in handen van de boerin. Het opgevangen bloed diende voor de 'karboet' en van de delen van de kop werd 'huitvleis' gemaakt. De ingewanden werden gebruikt bij de bereiding van worst. 

100 jaar geleden (32), door Jos Geraets

Een weergave van een groot aantal advertenties die in 1917 in de krant stonden. Deze advertenties hebben allemaal betrekking op Neer.

De Neerse mannen die als militair Nederlands-Indië dienden (2), door Tjeu Hermans

In dit tweede deel komen de volgende soldaten aan de orde: Herman Schaeken, Gerla Timmermans, Sjra Hanssen, Piet Boonen en Wiel Moonen. Er worden in deze serie ook militairen opgenomen die niet in Neer geboren of opgegroeid zijn, maar wel in Neer woonden tijdens hun vertrek naar Indië.