"Oos Naer 26" (jaargang 7, nr. 26, december 2005)

Op de voorkant van deze uitgave staat "Ghoor" in de winter. Hierbij kan vermeld worden, dat een gedeelte van Ghoor in 2005 nog een flinke verbouwing heeft ondergaan.

"Asj d'r èns wiltj loestere" (redactie)

Deze rubriek zal in het vervolg in het "Naers" worden geschreven. Tjeu Hermans, lid van de redactie, verzorgt deze rubriek. Hij had ook een heel groot aandeel in de lezing, die de heemkundevereniging op 23 november 2005 hield met de titel: "Truuk nao moders taal". Het zilveren jubileumnummer (25) was anders van uitgave dan de voorgaande nummers. Het bleek, dat er bij de drukker iets fout was gegaan. Maar bij deze uitgave, nummer 26, is alles weer zoals het voorheen ook was. In dit artikel wordt verwezen naar 18 en 19 maart 2006, waarop de heemkundevereniging "Oos Naer" zich aan het publiek presenteert. Meer informatie wordt nog bijtijds bekend gemaakt.Natuurlijk wenst de gehele redactie van "Oos Naer" iedereen fijne kerstdagen en een fijn en gezond 2006.

"Indië-veteranen" (Leon Berben)

Thijs Berben en Sjaak Niessen samen met technische hulp van Piet Timmermans hebben twee jaar lang gewerkt met het verzamelen van gegevens over de Indië-veteranen. De groep werd later uitgebreid met Pierre Kuijpers, Jo Kuijpers en Leon Berben. De werkgroep heeft op woensdagmiddag 19 oktober 2005 een besloten middag georganiseerd voor deze veteranen. 62 personen (familieleden van deze veteranen) waren aanwezig. 's Avonds konden andere belangstellenden nog de fototentoonstelling bekijken. Een zeer geslaagde middag en avond, die bij veel mensen een grote indruk achterlieten.

"De post in Neer" (deel 1) (Jos Geraets en Elly Keiren-Mestrom)

Naar aanleiding van een lezing, die op 20 juni 2005 gehouden werd door Jan Ickenroth (uit Reuver) over de "Postgeschiedenis in Neer en directe omgeving" is dit artikel verschenen. In dit eerste deel wordt de historie beschreven van de post in Neer tot de vestiging van het eerste postkantoor in 1876. Veel van de gegevens zijn afkomstig van Jan Ickenroth uit zijn boek: "De Rijspost in Limburg". De geschiedenis begint eigenlijk al in de Romeinse tijd. Toen kwam de post al door Neer via de heerbaan van Tongeren naar Nijmegen.

Het eerste (tijdelijke) "Brief-spedition" in Neer was dus in 1774. Na de inval van de Fransen in 1795 verdween het weer.In 1836 kreeg Neer een houten bus en een eigen poststempel met de invoering van de plattelandspost. Daar waar geen postkantoor was plaatste men een houten bus, die meestal bij het gemeentehuis werd opgehangen.De houten bus verdween weer in 1865.In 1850 kwam er een nieuwe postwet, waarbij ook in 1852 de eerste postzegels (nog niet getand!).In 1870 kwam, na weer een herziening van de postwet, de eerste briefkaart.In 1876 werd in Neer het eerste postkantoor gevestigd.

"Naers" (deel 17) (de redactie)

Na de interessante lezing op 23 november 2005 over het "Naers" wordt gekeken of enkele deskundigen binnen onze vereniging zich verder gaan bezighouden met het "Naers". Losse woorden, uitdrukkingen en gezegdes die in Naers voorkomen, zullen "bestudeerd" worden. Dat alles zou kunnen leiden tot een "Naers beukske", waarin de typische Neerse woorden en uitdrukkingen kunnen worden opgenomen. Graag zouden we nog meer woorden, uitdrukkingen en gezegdes willen ontvangen om alles zo compleet mogelijk te kunnen maken. Eventuele reacties zijn altijd welkom bij de redactie: redactie.oosnaer@home.nl

"Neer, vroeger ..... en nu" (redactie)

Neer, vroeger.....

Deze foto is rond 1960 genomen ter hoogte van Diekerhaof. Rechts zien we de langgevelboerderij van Jan van Berte-Doear en Wis van Dingenaas-Sef. Pierre Verhaeg (van Kösters-Driek) komt met paard en kar aanrijden. Op de achtergrond is de Napoleonsweg te zien en daarvóór de leuning van de brug over de Neerbeek.              

En nu.....

Dezelfde boerderij, maar nu bijna geheel verscholen achter bomen en struiken. De rijke begroeiing zorgt vooral in de zomer voor de nodige schaduw. De boederij is verbouwd tot woonboerderij voor twee gezinnen. Links woont het gezin Halferkamps en rechts woont Harm Swinkels.   

"De geschiedenis van het Neerse Groene Kruis" (deel 1) (Tjeu Hermans)

Op initiatief van Jhr. Mr. Ch. Ruys de Beerenbrouck werd op 15 januari 1910 het Limburgse Groen Kruis opgericht. In dit eerste artikel wordt de geschiedenis van het Neerse Groene Kruis van 1912 tot 1935 belicht. Elly Keiren-Mestrom, lid van onze heemkundevereniging, heeft een rijke verzameling over het Neerse Groene Kruis. Zo kon Tjeu Hermans, redactielid van "Oos Naer" hiermee goed aan de slag. Officieel is het Neerse Groene Kruis op 20 februari 1912 opgericht nadat de statuten waren bekrachtigd door Ruys de Beerenbrouck en C. Meuleman. De eigenlijke geschiedschrijving vinden we terug in de verslagen van vergaderingen van 1916. In dit artikel wordt een chronologisch een overzicht gegeven van mensen die het bestuur vormden in al die jaren. Het veldwerk werd verricht door ziekenzusters, dokter en verpleegsters.

Een prominente rol was weggelegd voor huisarts, Sjef Windhorst, die in 1932, net afgestudeerd aan de universiteit van Amsterdam, zich vestigde in Neer. Hij richtte in 1933 een consultatiebureau voor zuigelingen op. Ondanks een moeizaam begin ging het bureau van start in een kamer van het vroegere KJV-gebouw. Het ledenaantal steeg van 265 in1917 tot 2059 in 1935. In 1935 bleek 95% van de gezinnen met een gemiddelde grootte van 7 personen lid te zijn van het Groene Kruis. In dit artikel wordt verder nog ingegaan op o.a. de t.b.c.-bestrijding begin jaren 30. Dokter Bartels uit Roermond speelde hierbij een belangrijke rol.

"Kerk van binnen" (deel 4) (Pastoor Rudo Franken)

afbeelding links:
Beide gebrandschilderde ramen zijn vervaardigd door Max Weiss rond 1947 en 1950. Hierboven staat het Martinusraam, dat in de kerk te vinden is aan de noordzijde. In het artikel wordt dit raam geheel beschreven.

afbeelding rechts:
Hierboven is het Mariaraam afgebeeld, dat te vinden is aan de zuidzijde van de kerk.In dit gebrandschilderde raam worden de thematieken rond Maria uitgebeeld. De ramen zijn zeker de moeite waard om in de parochiekerk St. Martinus eens te bezichtigen.

"Wie weet: wie, wat, waar en wanneer?" (redactie)

Op deze foto staan twee personen afgebeeld, waarvan we graag van de lezers/kijkers willen weten  wie deze personen zijn, waar en wanneer deze foto is genomen. Hebt u nog meer van zo'n prachtige foto's, laat dit dan de redactie weten. Oplossingen graag (schriftelijk) naar het redactieadres: Jos Silvrants, Baand 4, 6086 EC  Neer of: redactie.oosnaer@gmail.com