OOS NAER jaargang 18 - juni 2016 - nummer 68

              INHOUD

  • Asj d'r èns wiltj loestere, Redactie
  • Ketrien en Propsma in de hut op de Hei, Jos Geraets
  • De Koevonderbrug; de verbinding tussen het dorp en de 'Sjans', werkgroep Beeld en Geluid
  • Tweede Wereldoorlog 1939-1945; gebeurtenissen op en rond de Sterrebos en zijn bewoners (4), Sjaak Derks
  • Vogelvriendenclub Zang en Kleur Neer 1956-2016, Jo Kuijpers

Foto omslag: De begrafenis bij de Mariakapel van de kinderen die omkwamen bij de ontploffing bij het patronaat in januari 1945 (Archief OOS NAER)

Ketrien en Propsma in de hut op de Hei, door Jos Geraets

Ketrien oete Hei werd geboren op 26 april 1888 te Venray. Ze is twee keer getrouwd geweest met mannen die een groot aantal jaar ouder waren dan haar. Nadat ze de tweede keer weduwe was geworden, ging ze samen met Jan Propsma en haar dochter in een hut op de Mussenberg wonen. Na deze hut betrokken ze nog een plaggenhut bij het Witven en hierna gingen ze in een hut in de Doorbrand wonen. Het levensverhaal van Ketrien oete Hei wordt uitgebreid verteld, al moet men dat af en toe met een korreltje zout nemen. Er zijn ook een aantal anekdotes over Ketrien in omloop, die in dit verhaal ook aan de orde komen.

De Koevonderbrug; de verbinding tussen het dorp en de "Sjans", door de werkgroep Beeld en Geluid

De Koevonderbrug vormde vroeger een verbinding tussen het Dorp en de "Sjans", onbekend voor velen van ons. Rond 1960 is dit bruggetje verdwenen tijdens een ruilverkaveling. Gerardus Schreurs (Graadje), vrijgezel en wonende bij zijn twee zussen, maakte gretig gebuik van dit paadje om zijn biervoorraad, verstopt in zijn schuurtje, aan te vullen.

Tweede wereldoorlog 1939-1945; gebeurtenissen op en rond de Sterrebos en zijn bewoners (4), door Sjaak Derks

Het verhaal gaat weer verder met de gebeurtenissen die plaats hebben gevonden tijdens de bevrijding. De onderduikers van de Sterrebos keerden een voor een huiswaards en toen de rust op de Sterrebos weer een beetje was wedergekeerd kon er eindelijk begonnen worden met het achterstallig werk in de landbouw. Alertheid was geboden, want er vlogen nog steeds granaten van over de Maas naar de Sterrebos. Sjaak Vestjens is op 15-jarige leeftijd omgekomen door een granaat die hem geraakt heeft en zeven andere kinderen zijn omgekomen tijdens een ontploffing terwijl ze aan het spelen waren bij het patronaat. Op de beugelbaan dicht bij het patronaat lag een grote hoeveelheid granaten en munitie die was opgeslagen door de Duitsers.

Vogelvriendenclub Zang en Kleur Neer 1956-2016, door Jo Kuijpers

De geschiedenis van de Vogelvriendenclub Zang en Kleur Neer wordt helemaal uitgelicht in dit artikel. De eerste tentoonstelling (zang- kleurkanaries en tropische vogels) werd door de club op 13 en 14 oktober 1956 in lokaal E. Theelen gehouden. Wegens zeer groot succes werd een tweede tentoonstelling gehouden op 14, 15 en 16 december 1957. Op 31 augustus 1958 is er zelfs een film gemaakt van de diverse volières en de mooiste plekjes uit ons dorp.