"Oos Naer 43" (jaargang 12, nr. 43, maart 2010)

Op de voorkant van uitgave nr.43 staan Tonia en Sjaak Beurskens in hun winkel.In deze uitgave is een artikel gewijd aan Sjaak Beurskens (Sjaak vanne Beurs), bakker in de Engelmanstraat. 

"Asj d'r èns wiltj loestere" (de redactie)

In 'Asj d'r èns wiltj loestere' geeft de redactie kort aan welke artikelen er in dit nummer aan bod komen. Er staan weer de gebruikelijke artikelen in, zoals 'Oos Noets', '100 jaar geleden', 'Wie weet: wie, wat, waar en wanneer' en 'Zo'n eeuw geleden geboren', waar Sjaak Beurskens (Sjaak vanne Beurs) centraal staat. Daarnaast is deze keer een gedicht opgenomen, geschreven door Piet Derikx (Piet van Bukskes Lin).

"Zo'n eeuw geleden geboren" (Leon Teepen)

Jacobus Martinus Franciscus Beurskens (Sjaak vanne Beurs) werd in 1908 geboren in Maasbree. Hij was van beroep bakker en woonde in het dorp, waar maar liefst vijf andere bakkers hun vak uitoefenden. In dit artikel wordt zijn leven in het kort beschreven. Samen met zijn vrouw Tonia had hij een goed lopende bakkers- en kruidenierszaak.

Sjaak kwam na enkele omzwervingen als bakkersknecht uiteindelijk weer in Neer terecht waar hij vanaf 1930 zijn bakkerij opstartte in het Dorp. In 1948 kocht hij uiteindelijk de zaak van zijn vader. Hij had zich voordien al in zijn vak ontwikkeld als specialist in het bakken van beschuit, ontbijtkoek en speculaas. Naast het bakkersvak had hij toch nog wel tijd voor andere zaken, zoals zijn grootste hobby: honden. Hij richtte samen met nog enkele andere Neerse mensen de 'hondenclub Neer' op. Ook hierin onderscheidde hij zich bij het africhten van honden en het fokken van raszuiveren Mechelse en later Duitse herders. Als keurmeester van Duitse herders werd hij vaker gevraagd bij diverse clubwedstrijden. Ook was hij bestuurslid van de zangvereniging en deed hij mee aan toneeluitvoeringen.

"100 jaar geleden" (deel 3) (door Jos Geraets)

In dit artikel in de serie "100 jaar geleden" (1910) worden beschrijvingen gegeven van gebeurtenissen die honderd jaar geleden in Neer hebben plaatsgevonden. De gegevens hiervoor zijn veelal ontleend aan het 'oud archief' van de voormalige gemeente Neer en aan kranten uit die tijd. Soms wordt in een beschrijving verwezen naar een adres in het boek "Van Naer Haer" door middel van de letters 'VNH'. De Neerse Geitenvereniging was in 1910 al actief. Er werd een subsidie bij de gemeente aangevraagd voor aankoop van een mannelijk fokdier met als doel "verbetering en veredeling van het thans bestaande geitenras". De gemeenteraad zou 10 gulden willen geven wel met de bepaling dat de vereniging over dit bedrag zou kunnen beschikken "zodra het aan te kopen fokdier binnen deze gemeente zou zijn ingevoerd". In de krant van 100 jaar geleden werd onder meer melding gemaakt van Bernard Geenen,(bierbrouwer en 1ste luitenant van de Bussen Schutten), die in 1910 bestuurslid werd van de nieuw opgerichte Bond van Midden-Limburgse Schutte-rijen. De Oranjeschutters van Neer organiseerde op 5 juni 1910 het 'Oud-Limburgsch Schuttersfeest' in de 'lommerijke weide van den Heer J. Frenken' (Spuitjesboer). Er namen een 70-tal schutterijen aan deel. Er werden extra stoomboten van Venlo en Roermond ingezet om de mensen over de Maas naar Neer te vervoeren.

"Oos Noets, september 1949" (redactie door Tjeu Hermans)

De redactie van het (studenten)blaadje 'Oos Noets' was bedoeld om de mannen in Indië op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in Neer. Zo zouden ze 'zich ontwent gaan voelen' als ze terugkeren in Neer. Het blaadje moest 'een luchtbrug zijn, waarover 'snoeperig voedsel' geparachuteerd wordt, dat in kern degelijke vitaminen bevat voor geestelijk zelfbehoud. DIT IS HET HOOFDDOEL VAN OOS NOETS'.In het stukje 'De meister' wordt Meister Timmermans van alle kanten belicht als de meester, die zijn leerlingen kon blijven boeien. Vooral bij zingen, maar zeer zeker bij het vertellen hing iedereen aan zijn lippen,  als hij weer een van zijn 'sterke verhalen' naar voren bracht. Zo vertelde hij een verhaal over '''t wief mèt häör", die op een bezemstok door de lucht vloog. Het was een oerlelijke vrouw. Zelfs nog lelijker dan die vrouw met natte haren in het caféke van 't Sinterklaossträötje in Roermond, waar ze zong van: "Als op Capri...".De voorzitter van de fanfare, dokter Windhorst, komt in deze aflevering aan het woord. Hij vertelt over een bloeiende vereniging, die in 1952 haar 50-jarig bestaan zal gaan vieren.In een van de laatste stukjes in deze uitgave van 'Oes Noets' wordt de thuiskomst van Pater Strous beschreven. "Hae is niks verangertj" spraken de mensen over hem. Met dit gezegde hopen de Neerse mensen straks ook 'hun jongens' weer terug te zien. In de rubriek 'Men zegt,...' wordt onder andere melding gemaakt van Sjaak Boonen, de Neerse atleet, die uitkomend voor Swift-Roermond, zich vaak van zijn beste kant liet zien en zelfs op de Nederlandse kampioenschappen een zeer eervolle 10e plaats behaalde op een lange afstandsnummer. Ook dit nummer van 'Oes Noets' is meer dan de moeite waard om te lezen. Er was eens ruzie op de speelplaats. Meester Timmermans naderde de plek des onheils en hoorde dat Frens van Giel had gezegd, dat de meester graag eens ruzie op de speelplaats zou willen zien. Nou daar heeft Frens voor gezorgd. Hij sloeg namelijk het eerst.

"Te voot nao d'n Hemel" (door Piet Derikx)

In dit gedicht beschrijft Piet de reis naar de hemel, zoals hij die ziet. Hij beschrijft de plekjes waar hij op zijn reis langs komt (o.a. de Graoveberg); dat hij te voet gaat en niet met zijn bromfiets. Hij geeft aan wat hij tegen Onze Lieve Heer zal gaan vertellen en hij zal dan tevens de groeten doen van ons allemaal. Ook Sint Antonius zoekt hij op om hem te bedanken voor alles wat hij hem heeft terugbezorgd. Hij zal zich aan iedereen voorstellen als de jongen uit de Neerse Kwiebusstad. Dan zal hij direct op zoek gaan naar zijn ouders. Uiteindelijk hoopt hij nog lang op deze aarde te mogen blijven, maar die reis zal er eens gaan komen.

"Wie weet: wie, wat, waar en wanneer" (redactie)

Een nieuwe opgave...Wie herkent hier deze jongens of staat er toch nog een vrouw tussen? Reacties aan het redactieadres:redactie.oosnaer@gmail.com