"Oos Naer 1" (jaargang 1, nr. 1, september 1999)

Deze prent siert de voorkant van de eerste uitgave van ons blad "Neer in vroeger tijden".

Op vrijdag 27 augustus 1999 is het eerste exemplaar van het heemkundeblad door voorzitter Jo Beeren aan burgemeester Peeters aangeboden op het gemeentehuis.

De eerste uitgave (jaargang 1, nummer 1) staat grotendeels in het teken van de Neerse kermis. Daarin komt een aantal artikelen voor, dat iets vertelt over het ontstaan en de viering hiervan. 
Er wordt een beeld geschetst, waarbij zelfs de marechaussee een bepaalde rol speelde. De kermis als vermaak en familiefeest wordt beschreven. De kermisfamilies Hinzen en Nijssen-Engelen komen ruim aan bod.

Dit jaar is het precies 100 jaar geleden dat Sjeng van Rijt werd geboren, in de Neerse volksmond "Verrijte Sjeng" genoemd. Hij was een markant Neers persoon, die in de schutterswereld grote bekendheid genoot. Over zijn familie is in dit blad een artikel geschreven.

 

Op deze foto van 18 januari 1976 staan v.l.n.r.: Peter, Sjeng, Mart en Theo.

Een verhaal "uit de oude doos", over een kapel aan de Heldenseweg en een Neers testament uit 1759 completeren deze eerste uitgave.

De werkgroep genealogie (stamboomonderzoek) geeft in het blad reeds aan wat voor mogelijkheden er kunnen liggen om met dit onderwerp bezig te zijn.