"Oos Naer 24" (jaargang 7, nr. 24, juni 2005)

Op de voorkant van nummer 24 staat een foto, waarop Liene-Taon (Antonius Peeters (1872-1958) is te zien met links de schuur van Maane-Koeab en daarachter het huis van Helmesse-Tien. Rechts is het woonhuis van Taon.

"Asj d'r èns wiltj loestere" (de redactie)

De redactie staat nog even stil bij het overlijden van Wiel Stoffels, secretaris van onze vereniging vanaf het begin in 1999 tot op de dag van zijn overlijden op 24 maart j.l.Schutterij St. Sebastianus (Aoj Sjötte) heeft begin mei j.l. haar 450-jarig bestaan op grootste wijze in Neer gevierd. Mede-redactielid Jos Geraets heeft ter gelegenheid hiervan een prachtig boek samengesteld over de geschiedenis van de Neerse schutterijen. Tijdens de jaarvergadering in maart j.l. hebben een drietal leden van de heemkundevereniging, Thijs Berben, Sjaak Niessen en Piet Timmermans, een cd-rom aan het bestuur van de heemkundevereniging aangeboden, waarop een schat aan gegevens en informatie staat over de belevenissen van Neerse jongens, die na de Tweede Wereldoorlog als soldaat naar het toenmalige Nederlands Oost-Indië werden gezonden en daar aan politionele acties hebben deelgenomen.

"Hammerveld: een vergeten naam in ere hersteld" (H.A.M. Har Kuijpers)

In dit artikel beschrijft Har Kuijpers (Har van Leuve) zijn interessant onderzoek naar de benaming van de begraafplaats in Neer, die thans in gebruik is. Het kerkbestuur van de R.K. Parochie van de H. Martinus had besloten om aan de begraafplaats uit 1920 alsnog een officiële naam te geven. Op voordacht van de heemkundevereniging "Oos Naer" is de keuze op de naam "Hammerveld" gevallen, een oude in vergetelheid geraakte benaming. Een "kijkje"uit het (voormalige) St. Jozefklooster, omstreeks 1930, met rechts de R.K. begraafplaats en links de tuin van het klooster, waar nu de brede school 'De Hoepel' staat.

"Neer, vroeger ..... en nu" (Koos Luijten)

Neer, vroeger.....

Links vooraan zie we een gedeelte van het magazijn van levensmiddelengroothandel Terstappen. Daarachter ligt, het huis met de markies, bakkerij Sillekens (Bekker Drees). Rechts daarvan ligt de woning van burgemeester Vennekens; in de jaren '60 dependance van Hotel "De Lindeboom". Vervolgens het woonhuis van Miena Peeters (Kloete-Mina).Nauwelijks zichtbaar daarachter lag op de hoek Dorpsstraat-Hoogstraat het postkantoor. De statige parochiekerk steekt boven alles uit. Rechts is het huis met de trapgevel te zien, gebouwd in 1667 en behoort tot de rijksmonumenten, die Neer rijk is. Rechts vooraan ligt een stal; de muur ervoor werd door de buurtbewoners vaak betiteld als de "klaagmuur".

En nu.....

Links voor, op het terrein van de voormalige levensmiddelengroothandel, zijn inmiddels woonhuizen gebouwd. De woning van de voormalige bakkerij "Drees" is thans alleen woonhuis geworden. Op de plaats waar eerst nog de burgemeesterswoning en het woonhuis van Miena Peeters lag, staan nu twee woonhuizen en de praktijkruimte van de fysiotherapie. Op de plaats van het postkantoor ligt een plein, waarop 's zaterdags markt gehouden wordt. Dan zien we weer de kerk met rechts op de foto het huis met de trapgevel. De stal die op de linkerfoto geheel rechts vooraan te zien was, heeft plaats moeten maken voor enkele woonhuizen.

"Razzia, deportatie en dwangarbeid aan het einde van de oorlog" (Hugo Levels) Deel 3: Hoop, vrees en bevrijding in 1945

Hugo Levels beschrijft in dit laatste deel rondom de deportatie de ervaringen van de gedeporteerden in de periode eind januari 1945 tot en met juni 1945. Met behulp van enkele dagboeken, die Neerse gedeporteerden destijds hadden bijgehouden, gesprekken met nog in leven zijnde ex-gedeporteerden en video-opnames van hen, is deze laatste periode van de deportatie beschreven. Gedeporteerden die uit Duitsland terugkeerden, werden in Venlo opgevangen.

Op hun reis naar Duitsland in mei 1995 hebben zij een van de schuilkelders teruggevonden.

"Wie weet: wie, wat, waar en wanneer?" (redactie)

In het vorige nummer stond een foto uit 1963 van schutterij St. Sebastianus, gemaakt bij het inhalen van pastoor Geraets, opvolger van pastoor De Bot. De plaats was tegenover/bij het huis van de Dames Terstappen in de Engelmanstraat, waar het huidig kantoor van Brouwerij De Lindeboom ligt. We vragen weer aan u: wie kent deze dames op de foto hiernaast? Waar en wanneer is deze gemaakt? Hebt u nog meer van zo'n prachtige foto's, laat dit dan de redactie weten. Oplossingen graag (schriftelijk) naar het redactieadres: Jos Silvrants, Baand 4, 6086 EC  Neer of:  redactie.oosnaer@gmail.com

"De eerste 28 jaren van het eierfuuske in de Steeg" (deel 2) (Tjeu Hermans en Koos Luijten)

In deel 2 worden verdere interessante gebeurtenissen beschreven, die in het notulenboek zijn vastgelegd. Naast korte verslagen van de bestuursvergaderingen, die vooraf gingen aan de daarop volgende algemene vergaderingen, waren er vaste punten zoals de bestuursverkiezingen, roosters van aftreden, uitbesteding van het transport en het aantal geleverde eieren en slachtgevogelte met de opbrengsten daarvan. Het schouwen van eieren bij de Roermondse eiermijn.

Er werden premies uitgekeerd voor het vangen van dassen, die de kippenteelt aantastten.De vereniging besteedde veel aandacht aan het bijbrengen van kennis over kippenteelt en eierproductie. Een eigen fokstation voor de pluimveeteelt in Neer ging vanwege hoge kosten niet door; zelfs een broedmachine zat er niet in. Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog stopte de uitvoer van eieren naar Duitsland een tijdje via de Eiermijn. In Neer ontstonden huisvestingsproblemen voor de verwerking van de eieren. Medeoprichter J. M. Breukers nam afscheid en verhuisde naar Lottum.