"Oos Naer 23" (jaargang 7, nr. 23, maart 2005)

Op de voorkant van nummer 23 staat een foto, waarop schutterij St. Sebastianus voor café "de Leiedèkker" (nu café "de Klómp) aan de Hoogstraat in Neer te zien is. De "Aoj Sjötte" vierden dit jaar het 450-jarig bestaan.

"Asj d'r èns wiltj loestere" (de redactie)

De redactie merkt op, dat artikelen uit ons blad bijna overal worden gelezen. Het artikel van Jos Geraets over "Het Bombardement van Lombok" (in nummer 3, maart 2000) werd door Professor doctor Gerard Rooijakkers, verbonden aan het Meertensinstituut in Amsterdam, gelezen. Dit instituut krijgt een exemplaar van onze uitgaves. Rooijakkers is zeer geïnteresseerd in publicaties over heemkunde, volkscultuur en volkskunde. Hij schreef in een reactie naar redactielid Jos Geraets, dat het artikel een voorval beschrijft buiten het Brabantse, namelijk in Limburg. De redactie is van plan om gezegden en spreekwoorden in het Neerse dialect te gaan verzamelen en t.z.t. te publiceren in ons blad.

"Neer, vroeger ..... en nu" (Koos Luijten)

Neer, vroeger.....

De foto is genomen vanaf de Heldenseweg of "Klein Steeg" richting Steeg (overkant van de Napoleonsweg) met op de achtergrond nog net zichtbaar de kerktoren. Klein Steeg richting Steeg met op de achtergrond nog net zichtbaar de kerktoren. Rechts de boederij van Louw(e) Ties (Boonen). De Heldenseweg was destijds nog onverhard. Aan de overkant van de Napoleonsweg (in de Steeg) rechts is de boerderij van Tinus Bouten te zien en daarachter lag het boerderijtje van Toeane-Hannes (Wilms).Links is nog de boerderij van de kinderen Strous zichtbaar en daarchter lag het woonhuis van Körvers-Sjengske (Simons). Het sigarenfabriekje "Maneslust" van Step Houben lag dáár weer achter.

En nu.....

Het kruispunt, komende vanaf de Heldenseweg richting Steeg, is een stukje naar rechts verplaatst. De boerderij van Boonen is afgebroken waardoor we zicht hebben op de huizen aan de Napoleonsweg. Op de hoek Napoleonsweg/Steeg ligt Kapsalon Geert Slabbers; op de plaats waar de boerderij van Tinus Boonen lag, is nu een parkeerplaats. Vervolgens, achter de bomen, ligt een groter pand waarin de Rabobank en de apotheek zijn gehuisvest. Het plantsoentje met struiken, aangelegd op de plaats waar eerst het kruispunt lag, belemmert het uitzicht op de panden in de Steeg.

"Verwoesting en wederopbouw van de Neerse kerktoren (1944-1954) (Har Kuijpers) Deel 3 (slot): Nieuwe klokken en nabeschouwing

In dit laatste deel beschrijft Har Kuijpers in dit artikel de aanschaf van nieuwe klokken na het herstel van de Neerse kerktoren in 1954. Hij beschrijft dat de aanschaf van de nieuwe klokken ook de nodige voeten in de aarde had. Het ging om het al dan niet behouden van de oude Martinusklok. Pastoor De Bot, als woordvoerder van het kerkbestuur, wilde de klok, waaraan zijn parochianen nogal gehecht waren, behouden. Echter de klokkengieterij Petit en Fritsen uit Aarle-Rixtel en Professor Smijers van de Katholieke Klokken- en Orgelraad hadden hun bedenkingen bij de klank van de klok. Deze klok was destijds uit de toren gevallen en zou een (groot) deel van haar stem verloren hebben. Er werd zelfs overwogen om de klok te laten omgieten. Over dit gebeuren is een uitvoerige briefwisseling gevoerd, waarop in dit artikel uitgebreid wordt ingegaan. Een prachtige driedelige serie over een markant gebouw in Neer. Uiteindelijk is de Martinusklok behouden gebleven en zijn twee nieuwe klokken op in 1954 in de toren bijgehangen in plaats van de slecht klinkende Mariaklok uit 1877. In de nabeschouwing geeft Har Kuijpers nog een duidelijk overzicht van de geschiedenis van de Neerse kerktoren en de daarbij behorende klokken.

"Honderd jaar 't Heufke' " (Piet Stemkens i.s.m. redactielid Tjeu Hermans)

De foto's hiernaast laten de eerste bewoners zien van 't Heufke in Neer, een boerderij gelegen aan de Dries (vroeger Keizerbosch). Zij stonden aan het begin van de eerste generatie "Stemkens", die meer dan 100 jaar op 't Heufke woont. Anna woonde voor haar trouwen op een boerderij genaamd 't Heufke in Horn. Deze boerderij ligt nog steeds aan de Broekweg in Horn. Zij nam die naam van deze boerderij mee naar de boerderij aan de Keizerbosch in Neer. In 1887 vestigden Cornelis en Ketrienke zich in het voormalige huis van Leonardus Berben en Clara Frenken, die naar Heythuysen waren vertrokken.

In dit interessante artikel beschrijft Piet Stemkens in chronologische volgorde zijn familie: Heufkes-Cornelis, Heufkes-Baer en Heufkes-Toon (tweede generatie) naar Har Stemkens en Too (derde generatie) tot en met de vierde generatie (John Stemkens en Jolanda). Alle foto's in dit artikel: Piet Stemkens

"Wie weet: wie, wat, waar en wanneer?" (redactie)

In het vorige nummer stond een foto van een echtpaar. Eén oplossing kwam bij de redactie binnen, maar bleek niet te kloppen. De vraag blijft dus bestaan: "Wie is het stel op de foto in nummer 22?" (zie "Oos Naer" nr.22, blz.17) We vragen weer aan u: Wie kent het: wie, wat, waar en wanneer van dit oer-Neers gezelschap op bovenstaande foto? Oplossingen graag (schriftelijk) naar het redactieadres: Jos Silvrants, Baand 4, 6086 EC  Neer of:redactie.oosnaer@home.nl Hebt u nog meer van zo'n prachtige foto's, laat dit dan de redactie weten.

"De eerste 28 jaren van het eierfuuske in de Steeg" (Koos Luijten en Tjeu Hermans)

In dit artikel wordt het ontstaan van het "eierfuuske" in de Steeg in Neer in 1902 tot 1930 beschreven. Drie inwoners van Neer, te weten: Engelbert Houben (zie foto), Johannes Derikx en Johannes Theelen riepen een oprichtingsvergadering bijeen. Jean Wilms en Peter Derikx (zie foto) werden tot bestuurslid benoemd. De oprichting van de Roermondse eiermijn is namelijk een initiatief van het Neerse bestuur van de Neerse eierfuus in de Steeg. Op 14 augustus 1904 hield J. Breukers, lid van het bestuur en tevens hoofd van de school in Neer, een toespraak in een van de lokalen van de boterbeurs aan de Kraanpoort in Roermond. Hij vertelde daar de noodzaak van een op te richten eiermijn. Op 15 oktober 1904 werd de eerste mijn gehouden in het gebouw aan de Kraanpoort. In 1906 werden in Roermond ruim twee miljoen eieren geveild, die ruim 80.000 gulden opbrachten. Hiermee is weer bewezen dat in een klein dorp mensen kunnen wonen die "groot" denken. In Neer groeide het aantal leden in 1916 tot meer dan 200; uiteraard groeide ook het aantal aangevoerde eieren.

"Naers" (deel 16) (redactie)

In deze uitgave staat weer een aantal losse woorden. De redactie vraagt, indien u nog oude Neerse woorden ter beschikking heeft deze aan de redactie te willen doorgeven, zodat wij ze weer kunnen publiceren in onze rubriek. Indien u wilt reageren op deze uitgave van ons periodiek, stuur dan uw reactie naar onderstaand e-mailadres: redactie.oosnaer@gmail.com Het verheugt de redactie, dat er toch lezers zijn die hierop reageren.