OOS NAER jaargang 21 - juni 2019 - nummer 80

            INHOUD

  • Asj d'r èns wiltj loestere, Redactie
  • 100 jaar geleden (36), Jos Geraets
  • Bruiloften (10), Werkgroep Beeld en Geluid
  • Het fietsplaatje; Nederland opgezadeld met rijwielbelasting, Elly van Roij-Ortan en An Simons
  • Neer vroeger en nu, Koos Luijten
  • Transcripties schepenbank Neer (5), Mat van Roij
  • Wim van Ratingen, Henk van Ratingen, Australië
  • De bezittingen van het klooster Keizerbosch na de confiscatie door de Fransen in 1796 (5.05), Jo Kuijpers
  • Kruisen en kapellen (15), Tjeu Scheepers
  • 60 jaar geleden...lang geleden (19), Werkgroep Krantenknipsels

Foto omslag: Keyserboschhof (Monique Otten-van Eijk)

100 jaar geleden (36), door Jos Geraets

Willem Spée werd in 1867 geboren te Neer als zoon van Sijgebertus Spée en Anna Maria Sijben. Hij trouwde in 1902 met Maria Indemans, dochter van de hoofdonderwijzer in Stevensweert. In 1885 slaagde Willem voor de onderwijzersakte en werd hulponderwijzer (daarna onderwijzer) aan de Openbare Lagere School te Neer. In 1891 slaagde hij in Breda voor zijn studie hoofdonderwijzer. Vanaf 1919 was hij hoofd van de Openbare Lagere School tot aan zijn pensioen in 1932. Willem overleed op 6 februari 1948 en zijn vrouw op 21 december 1944 tijdens de evacuatie.

Bruiloften (10), door de werkgroep Beeld en Geluid

Joep Thommassen (geboren 12 oktober 1910) en Til Simons (geboren 18 februari 1911) trouwden in 1936. Ze kregen samen acht kinderen waarvan dochter Miesje op eenjarige leeftijd is overleden. In 1935 begon Joep als stucadoor en een paar jaar later werkte hij zelfstandig met zijn broer Thies. Zoon Jan nam samen met broer Leo het bedrijf in 1964 over van hun vader Joep. Joop, de zoon van Jan, nam het bedrijf in 2000 over. Sind 2019 runt Joop samen met nu weer zijn zoon Jolle het stucadoorsbedrijf. Joep is overleden op 13 mei 1990 en zijn vrouw Til was al op 2 november 1981 overleden.

Het fietsplaatje; Nederland opgezadeld met rijwielbelasting, door Elly van Roij-Ortan en An Simons

Het fietsplaatje deed zijn intrede in 1924 en werd afgeschaft in 1941. Voor de bevolking was het een blok aan het been omdat er elk jaar 3 gulden voor betaald moest worden en wanneer je het niet bij je had, tijdens het fietsen, kreeg je ook nog eens een geldboete. Arme mensen kregen een gratis plaatje waar een gat inzat. Ze schaamden zich, omdat iedereen natuurlijk kon zien, dat je een 'armenplaatje' had. Er heerste daarnaast ook veel stress onder de mensen omdat het plaatje gestolen kon worden. Gelukkig mocht het plaatje vanaf 1935 ook op kleding bevestigd worden. De vreugde was natuurlijk groot toen de mensen in 1941 het nieuws hoorden van de afschaffing van het fietsplaatje.

Neer, vroeger en nu, door Koos Luijten

De twee foto's zijn totaal verschillend, de enige overeenkomst is het woonhuis van Verheijen en natuurlijk de 'Naerbaek'. De foto's zijn genomen vanaf de brug tussen Spuitjes en het Eiland, vroeger de Hoogbrug genoemd. De schoorsteen van Lindeboom bierbrouwerij is op de foto van 'nu' niet te zien, omdat hij flink ingekort is.

Transcripties schepenbank Neer (5), door Mat van Roij

In deze transcriptie een schepenbankakte waarin de momborschap (voogdij) wordt geregeld van de kinderen van Jan Wagemans zaliger. Het was gebruikelijk dat een momber (voogd) afkomstig was van vaderskant en een momber van moederskant. Tevens een beschrijving van Cornelius van Randenraedt en zijn familie, die als scholtes aanwezig was bij het vastleggen van de voogdij.

Wim van Ratingen, door Henk van Ratingen, Australië

Wim van Ratingen is geboren op 25 augustus 1937 te Neer. Na de MULO studeerde hij aan de Kunstacademie te Maastricht en gaf daarna les in tekenen, schilderen en kunstgeschiedenis aan een aantal Hoge Scholen in Zuid-Limburg. In 1966 trouwde hij met Ine Verhallen en  gingen ze in Sittard wonen. Ze kregen een zoon en een dochter. Ze verhuisden van Sittard naar Nuth waar ze een mooi huis met een prachtige tuin hadden gekocht. Wim ging vaak met zijn gezin op vakantie naar Zuid-Frankrijk. Kunst en schilderen was heel belangrijk voor hem. Hij maakte prachtige kleurrijke schilderijen. Wims wens, om na zijn dood zijn as in zijn tuin in Nuth en in Zuid-Frankrijk langs de Gironde en in de Maas in Neer uit te laten strooien, is vervuld. 

De bezittingen van het klooster Keizerbosch na de confiscatie door de Fransen in 1796 (5.05), door Jo Kuijpers

Engel van Roij is van 1838 tot aan zijn dood op 22 oktober 1871 pachter geweest van Keizerbosch-hof. In dit artikel wordt het testament van hem beschreven. Op 5 augustus 1872 wordt op verzoek van Anna Maria Bongers, de weduwe van Engel van Roij, door notaris Rutten een inventarisopname gemaakt. Dit wordt uitgebreid beschreven.

Kruisen en kapellen (15), door Tjeu Scheepers

Het wegkruis Steeg-Hoostraat staat op een splitsing van wegen. Vroeger werd deze plek aangeduid met 'Snitskoel', omdat hier bomen tot planken werden gezaagd. Het kruis is een aantal meters verplaatst toen de familie Peeters er hun huis gingen bouwen. In 2017 zijn het kruishout en corpus opgeknapt door Jaen Driessen en de eigenaar van het kruis, de familie Teeuwen.

60 jaar geleden...lang geleden? (19), door de werkgroep Krantenknipsels

In een advertentie van Coöperatie 'De Eendracht Neer', wordt er gevraagd naar twee winkeljuffrouwen waarvan er één kennis van textiel moet hebben. Nu maar hopen dat er zich niet alleen juffrouwen hebben aangemeld die geen verstand van textiel hadden...