OOS NAER jaargang 20 - maart 2018 - nummer 75

Nieuwe lay-out en volledig in kleur!

                INHOUD

  • Asj d'r èns wiltj loestere, Redactie
  • 100 jaar geleden (33), Jos Geraets
  • Neer, vroeger en nu, An Simons en Mat van Roij
  • Paardenhouderij in Neer (3), Thijs Roumen
  • Bruiloften (5), werkgroep Beeld en Geluid
  • De Neerse mannen die als militair in Nederlands-Indië dienden (3), Tjeu Hermans
  • 40 jaar geleden...lang geleden?, werkgroep Krantenknipsels

Foto omslag: Hammermolen 2017 (Archief OOS NAER)

100 jaar geleden (33), door Jos Geraets

De Neerse Louis Scheres kwam door een val in de zaagmachine terecht en overleed ter plekke op 42-jarige leeftijd. Dit ongeval vond plaats in de houtzagerij de Hammermolen op donderdag 8 augustus 1918. Hij was gehuwd met Gertrudis Hermans en samen hadden ze zeven kinderen.

Neer vroeger en nu, werkgroep Beeld en Geluid

Drie foto's van bierbrouwerij de Lindeboom in Neer. De eerste foto (op foto) is uit 1913, de tweede uit 2002 en de derde uit 2017. Prachtig om te zien hoe in al die jaren de brouwerij is veranderd.

Paardenhouderij in Neer (3), door Thijs Roumen

In 1842 werd het verboden door 'de wet op de mijnbouw' dat vrouwen en kinderen tot tien jaar in de mijn mochten werken. Het gevolg hiervan was dat pony's niet meer alleen gebruikt werden als transportmiddel buiten de mijnen maar ook voor de lage gangen in de mijnen waar ze zware ladingen konden voorttrekken. 

Bruiloften (5), door de werkgroep Beeld en Geluid

Peter (Petrannes) Joosten, geboren te Neer, en Elisabeth Leeters, geboren te Horn, huwden op 7 mei 1894 in Horn. Ze waren landbouwers en gingen wonen op Klein Hanssum. Ze kregen twaalf kinderen waarvan er vijf dood geboren werden. Op 7 mei 1944 vierden ze hun gouden huwelijk.

De Neerse mannen die als militair in Nederlands-Indië dienden, door Tjeu Hermans

In dit derde deel komen de volgende soldaten aan bod: Baer Schreurs, Piet Dorssers, Toon Alards, Harrie Emonts en Sef Spiertz. Op 1 maart 1949 raakte Toon Alards ernstig gewond door de explosie van een bermbom. Gelukkig is hij hiervan na geruime tijd hersteld. De legertruck die bestuurd werd door Toon Alards was ernstig beschadigd (op foto).

40 jaar geleden...lang geleden?, door de werkgroep Krantenknipsels

Een artikel uit de krant van 8 april 1978: "Door een scheur over een lengte van zeker vijftig meter dreigt de keerwand voor de hoger gelegen fabriek om te vallen. Aan het bouwbedrijf Mertens uit Weert is opdracht gegeven om zo snel mogelijk met het werk te beginnen."