OOS NAER jaargang 17 - december 2015 - nummer 66

              INHOUD

  • Asj d'r èns wiltj loestere, Redactie
  • Waals en Noblesse; een bijnaam en een familienaam in Neer met dezelfde oorsprong, Tjeu Hermans
  • Een diamanten bruiloft in Neer in 1948, Jo Kuijpers
  • Tweede Wereldoorlog 1939-1945; gebeurtenissen op en rond de Sterrebos en zijn bewoners (2), Sjaak Derks

           Foto omslag: De kerk in Villers-le-Bouillet (Jos Geraets)

Waals en Noblesse; Een bijnaam en een familienaam in Neer met dezelfde oorsprong, door Tjeu Hermans

Andreas Noblesse uit het Waalse plaatsje Villers-le-Bouillet trouwde in 1751 met de landbouwster Lucia Boom uit Neer en ze vestigden zich in Neer. De gezinsstaat van dit huwelijk wordt uitgebreid beschreven. Het huis waarin ze woonden kreeg de naam 'Waalshoes' (op de foto het linker huis). De familie Hermans en Kuijpers, afstammelingen van Andreas Noblesse en Lucia Boom, kregen de bijnaam 'Waals'. De familie Hermans heeft ook in het 'Waalshoes' gewoond ofschoon dat bij de familie Kuijpers niet het geval was. De bijnaam 'Waals' heeft het ruim 100 jaar in de families Hermans en Kuijpers in Neer volgehouden. In 2015 hebben enkele leden van de redactie speurwerk verricht in Villers-le-Bouillet naar de naam Noblesse, maar hebben helaas niets kunnen vinden wat betrekking zou hebben op deze naam.

Een diamanten bruiloft in 1948 in Neer, door Jo Kuijpers

Op 9 april 1948 vierde het echtpaar Martinus Kuijpers (Leuve Merte) en Gertrudis Peeters (Truuj) hun 60-jarig huwelijksfeest. Ze hebben dit feest gehouden in het St. Josephklooster te Neer zodat hun dochters, die in het klooster zaten, er ook bij konden zijn. Als dank voor het mooie feest heeft 'Leuve Merte' een donatie aan het Neerse klooster gedaan. Het klooster heeft waarschijnlijk van dit geld een monstrans gekocht die overgebracht is naar Tegelen, nadat het klooster gesloten werd. Inmiddels is de monstrans weer terug in handen van de St. Martinusparochie te Neer. 

Tweede Wereldoorlog 1939-1945; gebeurtenissen op en rond de Sterrebos en zijn bewoners (2), door Sjaak Derks

In deze aflevering wordt uitgebreid verteld hoeveel moeite Baer Derks heeft moeten doen om te voorkomen dat zoon Toon naar Duitsland moest gaan. Op vele manieren werd door de boeren voedsel achtergehouden en verstopt voor eigen gebruik, zonder dat het voedselbureau er weet van had. De Duitsers namen paarden en koeien van de boeren mee naar Duitsland. De boeren probeerden hun vee te redden door ze te verstoppen, wat niet altijd lukte. In heel Midden-Limburg werd op 8 oktober 1944 door de Duitsers een razzia gehouden. In Neer zijn 45 mannen opgepakt en in Helden meer dan 400 mannen die allen naar Duitsland zijn afgevoerd.