"Oos Naer 18" (jaargang 5, nr. 18, december 2003)

Woensdag 17 december j.l. is nummer 18 van ons periodiek verschenen.
Op deze pagina wordt een samenvatting gegeven van deze nieuwe uitgave.

Op de voorkant van nummer 18 staat een foto van een gedeelte van het schilderij, dat door Bert Meily werd aangeboden aan de heemkundevereniging "Oos Naer".

Het schilderij, de Friedesse molen, werd gemaakt door Jos Timmermans (Vèrver-Sef) in 1965.

"Asj d'r èns wiltj loestere" (de redactie)

In deze wat langere "loestere" dan normaal gaat de redactie in op de gedenkwaardige 27ste september 2003 voor de heemkundevereniging. Er vonden namelijk die dag twee gebeurtenissen plaats, waarbij onze vereniging in 'twee klappen' een stuk rijker werd.

In het 'Raodhoes' bood Bert Meily bovenstaand afgebeelde schilderij aan en daarbij een boekwerkje over zijn verblijf in Neer op Gerheggen.

Op dezelfde avond ondertekenden het bestuur en leden van de Jonge Schutten een overeenkomst, waarbij de Jonge Schutten diverse zaken overdroegen aan de heemkundevereniging, zoals de buks, het koningszilver, twee schutterspetten en enkele administratieve bescheiden, waaronder een oud ledenboek.

In deze uitgave is weer een aantal losse woorden opgenomen, zoals onderstaand is weergegeven.

"Beschuldigingen van hekserij in Neer in 1616 en 1622" (Paul Mols)

In dit artikel beschrijft Paul Mols uit Haelen enkele lotgevallen van hekserij in Neer. Na eerst wat algemene voorkennis over hekserij in de periode tussen 1450 en 1700, waarbij uitleg gegeven wordt over de woorden "toverij, magie en hekserij", worden er twee concrete gevallen uitvoeriger toegelicht.

In het eerste geval gaat het over de beschuldiging van Marie Cuecken in 1616. Zij was weduwe van Jan Beren.
Zij werd ervan beschuldigd zich met toverij en zwarte kunsten bezig te houden.

Bij de heksenvervolgingen van 1622 waren ook enkele inwoners van Neer betrokken.
Paul Mols beschrijft enkele gevallen, waarin onder meer Anneke Cuecken, Merriken Cuecken (vermoedelijk de hierboven al genoemde Marie Cuecken), Merten Cuecken en Itgen Verryt werden genoemd.
In december 1622 zijn de Hornse heksenprocessen even plotseling geëindigd als zij waren begonnen. In 1636 laaiden ze weer op, maar waarom dat is niet duidelijk. Hiervan zijn zeer weinig gegevens van bekend.
Nabij het Ghoorbos en de Graoverberg ligt een plek, die in de volksoverlevering de "Heksenkelder" heet.
(Fragment ven een kaart, die Jan Berghs tekende voor het boek "Het Leudal".)

"Neer, vroeger en nu" (redactie)

Foto's zijn genomen vanaf de Hoogstraat bij de super-markt.

"Wie weet: wie, wat, waar en wanneer?" (redactie)

Wie kent deze 'straatventer'?

Waar en wanneer is deze foto gemaakt?

 

Oplossingen graag (schriftelijk) naar het redactieadres (Jos Silvrants, Baand 4, 6086 EC  Neer)  

"Bert Meily op Gerheggen" (deel 1)

Het leven van een wereldburgertje in de oorlogsjaren in een klein Limburgs gehucht, door Bert Meily

Bert Meily, afkomstig uit Rotterdam, kwam als 6-jarig jongetje al met zijn oudere broer Frans in 1936 naar in Neer.
In het toenmalige gehucht "Gerheggen" vertelt Bert Meily over de leefomstandigheden en belevenissen in een eenvoudig gezin.
Veel Neerse mensen zullen uit de beschrijvingen nog kunnen opmaken hoe het destijds 'op Gerheggen' was.
De crisisjaren waren in de oorlogsjaren voor mensen in de grote steden erg zwaar; om vooral kinderen een enigszins onbezorgde vakantie te geven, werden door de kerken deze vakanties geregeld.
Het beviel Bert zó goed, dat hij niet meer uit Neer weg wilde. Toch moest hij terug naar Rotterdam, waarna hij in 1941 voor onbepaalde tijd weer naar Gerheggen terugkwam.

Bert beschrijft in dit deel wie er destijds allemaal op Gerheggen woonde.
Hij beschrijft enkele boerderijen van binnen en laat duidelijk het alledaagse leven voorbij gaan.
Dan vertelt hij nog over de belevenissen op de lagere school, de H. Hartschool (de vroegere jongensschool).

Bertje met oud-klasgenoten bij gelegenheid van het aanbieden van het schilderij op 27-09-2003.

v.l.n.r.:
Har van Ratingen (van Jan), Tjeu Hermans (van Waals-Sefke), Jo Geelen (van Sieje Sjra), Sjaak Frenken (van Spuitjes), Bert Meily, Piet Emonts (van Ketrien oete Gaot), Piet Timmermans (van meister Tummermans), Har Becks (van Giel de smaed)