OOS NAER jaargang 20 - december 2018 - nummer 78

              INHOUD

  • Asj d'r èns wiltj loestere, Redactie
  • 100 jaar geleden (35), Jos Geraets
  • Neer, vroeger en nu, Koos Luijten
  • Van Naer nao Gibraltar; de avontuurlijke vluchtroute van een gecrashte Amerikaan, Tjeu Hermans
  • Bruiloften (8), Werkgroep Beeld en Geluid
  • De boekencollectie van OOS NAER. Digitalisatie van het archief van de bibliotheek van OOS NAER, Elly van Roij-Ortan en An Simons
  • 60 jaar geleden ... lang geleden? (18), Werkgroep Krantenknipsels
  • Transcripties schepenbank Neer (3), Mat van Roij
  • De bezittingen van het klooster Keizerbosch na de confiscatie door de Fransen in 1796 (5.04), Jo Kuijpers
  • De Neerse mannen die als militair in Nederlands-Indië dienden (5), Tjeu Hermans

Foto omslag: De Engelmanstraat in de tachtiger jaren van de vorige eeuw. (Archief OOS NAER)

100 jaar geleden (35), door Jos Geraets

In 1850 werd het verplicht door de overheid om een kantonnier aan te stellen voor het beheer, toezicht en onderhoud van de buurtwegen. Nadat hem al verschillende kantonniers waren voorgegaan volgde Johannes Winkelmolen (Kapteins Sjang(foto)) 1 januari 1916 zijn vader op, die in 1915 op 59-jarige was overleden. Omdat eind 1915 de nieuwe kunstweg over Brumholt naar Roggel klaar was, werd er naast Kapteins Sjang nog een kantonnier aangesteld nl. Wilhelmus Reijnders (Rijnders Wöllem). Op 26 maart 1918 werd Kapteins Sjang opgevolgd door Hendrikus Hubertus Trines (Stiene Heinke). Stiene Heinke werd per 1 januari 1921 opgevolgd door Jacobus Hubertus Emonts (Koeab oete Gaot). In december 1945 ging Rijnders Wöllem met pensioen.

Neer, vroeger en nu, door Koos Luijten

Een groot verschil tussen de twee foto's. Op de plek waar vroeger de witte boerderij stond, is in 1977 een sportzaal gebouwd. Het huidige gemeenschapshuis de Haammaeker is in 1992 gebouwd op de plek waar vroeger de werkplaats van Sjengske stond.

Van Naer nao Gibraltar. De avontuurlijke vluchtroute van een gecrashte Amerikaan in 1943, door Tjeu Hermans

Een verhaal over de Amerikaanse militair Paul Edward Gregory (foto) die op dinsdag 30 november 1943 boven Duits grondgebied vliegt en beschoten wordt door een FLAK. De bemanning weet het vliegtuig nog tot boven Nederlands grondgebied te houden. Net voordat het vliegtuig in Haelen neerstort, springt Paul met de andere bemanningsleden boven de Maas bij Roermond uit het vliegtuig. Over de opvang van Paul zijn wel vijf versies bekend, die allemaal uitgebreid in dit artikel aan bod komen.

Bruiloften (8), door de werkgroep Beeld en Geluid

Sjeng Delissen (van Dreese Lot) trouwde op 12 mei 1942 met Gon Janssen uit Leveroij. Ze ontmoetten elkaar op een bruiloft. Ze gingen inwonen bij de ouders van Sjeng, Dreese Lot en Mechel, op Brumholt. Ze kregen zeven kinderen waaronder twee tweelingen. Sjeng was landbouwer en had samen met Gon een gemengd boerenbedrijf. In 1984 zijn Sjeng en Gon verhuisd naar de Beukenlaan waar Sjeng in 1995 overleed op 80-jarige leeftijd. Gon is toen verhuisd naar de Hoogstraat en in 2000 naar het verzorgingshuis Beek en Bos in Heythuysen, waar ze in 2010 op 94-jarige leeftijd is overleden.

De boekencollectie van OOS NAER. Digitalisatie van het archief van OOS NAER, door Elly van Roij-Ortan en An Simons

In augustus 2017 is de werkgroep "Heemkundebibliotheek" gevormd met als taak het groot aantal boeken, tijdschriften en publicaties die de heemkundevereniging OOS NAER in bezit heeft , structureel opnieuw te indexeren en te beheren. Hiervoor is het programma "Book Collector" aangeschaft. In november 2018 werd de klus geklaard. Book Collector biedt de mogelijkheid om de boeken online te raadplegen. Dit kan binnenkort door op de homepage van OOS NAER onder het tapblad "Media" gevolgd door "Boekencollectie". Na de gebruiksaanwijzing geraadpleegd te hebben, kan er op verschillende criteria gezocht worden.

60 jaar geleden...lang geleden?(18), door de werkgroep Krantenknipsels

              Joep Luyten heeft in 1957 een goed advies voor de kermis: goede make-up gebruiken en lekker ruiken!

Transcripties schepenbank Neer (3), door Mat van Roij

Landscholtis Carolus Croll is geboren op 23 maart 1620 en huwt op 10 november 1643 met Catharina Bormans. Ze krijgen twee zonen die hun niet overleven. Carolus is vanaf 1651 schout van Ophoven en Geistingen, zit in de handel van allerlei goederen, leent geld aan edellieden en bouwt een groot vermogen op. Hij mag geen titel voeren, omdat hij niet van adel is. In 1677 maakt Carolus de overdracht van zijn ambt aan zijn neef Henricus Fostier bekend, middels een brief aan de schepenbank van Neer. Henricus vervult deze functie tot het jaar 1700. In 1678 overlijdt de vrouw van Carolus en hijzelf overlijdt op 8 april 1680. 

De bezittingen van het klooster Keizerbosch na de confiscatie door de Fransen in 1796 (5.04), door Jo Kuijpers

Engelbertus (Engel) van Roij trouwt te Neer op 4 mei 1819 met Aldegondis Geenen. Ze krijgen acht kinderen, waarvan een doodgeboren dochter. Engelbert is van 1838 tot 14 juni 1843 de pachter van Keijzerboschhof. De pacht gaat in 1843 over naar de familie Leclercq uit Roermond. Aan Engel en vier andere Nerenaren is het zilveren herdenkingskruis 1813-1815 (foto) uitgereikt op 6 augustus 1865 door de burgemeester van Neer.

De Neerse mannen die als militair in Nederlands-Indië dienden (5), door Tjeu Hermans

In het vijde deel van deze serie worden de volgende soldaten uit Neer gepresenteerd: Sjaen Klaessen, Baer Caelers, Tjeu Naus, Har Theelen en Harrie Janssen. Sjaen Klaessen werd bij de militaire politie ingedeeld en Tjeu Naus was ingedeeld bij de geneeskundige troepen en hij assisteerde in de operatiekamer. Op de foto zit Tjeu Naus 2de van links.