"Oos Naer 29" (jaargang 8, nr. 29, september 2006)

Op de voorkant van uitgave nr.29 staat een foto die te maken heeft met een artikel uit deze uitgave over de Post in Neer. In de winter van 1956 brengt Arno Hermans de post met de paardenslee bij Bekker Merie op de Heideweg in Neer.

"Asj d'r èns wiltj loestere" (de redactie)

De redactie geeft in het kort een overzicht van de artikelen die in "Oos Naer" (29) worden belicht. Ook worden zaken vermeld uit eerdere uitgaven, die om een correctie of aanpassing vragen, zoals de foto hiernaast. In de vorige uitgave van "Oos Naer" werd een verkeerde foto geplaatst bij het artikel over het Neerse Groene Kruis. Bij een foto, waaronder Virginie Terstappen stond vermeld, bleek het echter te gaan om Bertha Verheggen-Terstappen, een nicht van Virginie. Daarom hiernaast de juiste foto bij dat artikel.

"Dorpsgraaf en Bergerport" (Har Kuijpers)

Har Kuijpers (Har van Leuve) hield op maandag 18 september 2006 een heel interessante lezing.In deze lezing werden de oude Neerse buurtschappen belicht. Het ging om de buurtschappen die werden genoemd in de oude schat- of boenderboeken uit de 17e en 18e eeuw: Brumholt, Dries, Ven, Kinkhoven, Engelmanstraat, Dorp of Vrijheid, Achter de kerk, Steeg of Veesteeg, Gerheggen, Waije, Hanssum, Bergerstraat en Over de beek. Van elk buurtschap werd iets verteld over de naamgeving, het ontstaan en de ontwikkeling. Aan de orde kwamen het grootgrondbezit van de kloosters Munsterbilzen, Thorn en Keizerbos, van kasteel Ghoor en van de heren van Horn. Tevens werd iets verteld over de stedelijke ontwikkeling van het dorp Neer tijdens de Late Middeleeuwen en de aanleg van landweren, waaronder de omwalling van het dorp Neer, uit diezelfde periode.In dit artikel vertelt Har over de twee straatnamen, die verwijzen naar de Middeleeuwse wallen en poorten van Neer.

"Wie weet: wie, wat, waar en wanneer?" (redactie)

In de vorige uitgave van Oos Naer (28) is een foto geplaatst in deze rubriek, waarop een vijftal mannen staan die elke zondag na de hoogmis een vastekaartgroep vormde in café Claessen aan de Rijksweg. Deze keer vraagt de redactie naar de naam van de hoeve, waar deze staat en andere (misschien) interessante wetenswaardigheden van de boerderij. Oplossingen kunnen naar gestuurd worden naar: redactie.oosnaer@gmail.com Uit de goede inzendingen wordt weer een prijswinnaar geloot!

"De Post in Neer" (deel 3) (Jos Geraets en Elly keiren-Mestrom)

In dit derde en laatste deel worden de postbodes belicht, die in de periode 1876 tot 1978 de post in Neer bestel-de. Veel gegevens werden via familieleden en nakomelingen van de vroegere postfunctionarissen verkregen. Ook zijn krantenknipsels, notities van Jan Ickenroth en gegevens uit het 'Oud Archief' van de vroegere gemeente Neer in dit artikel verwerkt. Hieronder staan foto's van postbodes die vóór 1978 in Neer bezorgden of werkzaam waren op het kantoor. Niet van iedereen zijn foto's beschikbaar, maar de postbodes vanaf 1909 staan hieronder afgebeeld.

"Een verlaat oorlogsbericht uit Ghoor" (Jos Hanssen)

In dit korte artikel van Jos Hanssen wordt het verhaal beschreven van een fles, die bij de verbouwing in 2005 op de hoeve Ghoor te voorschijn kwam bij het uitbreken van een binnenmuur. Deze fles blijkt in 1942 bij een verbouwing in die muur ingemetseld te zijn. De brief is geschreven door Petronella Pijls, de vrouw van Jean Neelen. De tekst is in uitgave 29 geheel te lezen.