"Oos Naer 30" (jaargang 8, nr. 30, december 2006)

Op de voorkant van uitgave nr.30 staat een foto met een sfeerbeeld van februari 1954. IJspret op de nog niet genormaliseerde Neerbeek met op de achtergrond de Friedese molen.

"Asj d'r èns wiltj loestere" (de redactie)

De redactie geeft in het kort een overzicht van de artikelen die in "Oos Naer" (30) worden belicht. Ook worden zaken vermeld uit eerdere uitgaven, die om een correctie of aanpassing vragen. Bert Meily, zie foto hiernaast, reageert op een artikel over de postbodes in Neer. Hij meent dat de bromfiets van postbode Sjaek Sillekens geen Solex was, maar een Berini.

"Een geschiedenis van het Neerse Groene Kruis" (deel 3) (Tjeu Hermans)

In dit derde deel volgt de geschiedenis van het Neerse Groene Kruis over de jaren 1957 tot en met 1978.

Enkele belangrijke gebeurtenissen uit deze periode worden beschreven, zoals het 50-jarig jubileum in 1962, het in gebruik nemen van het nieuwe Groene Kruisgebouw aan de Hoogstraat in 1967 en het op gang komen van de samenwerking met andere afdelingen van het Groene Kruis.

Dokter Jef Windhorst (zie foto) was vanaf 1932 als huisarts betrokken bij  het Neerse Groene Kruis.

Hij startte begin 1933 met het oprichten van een consultatiebureau voor zuigelingen. Deze start verliep moeizaam, maar op 8 september van dat jaar kon het consultatiebureau in het KJV-gebouw beginnen.

Dokter Windhorst hield verschillende lezingen met allerlei onderwerpen m.b.t. het Groene Kruis. Naast medische zaken kwamen er ook maatschappelijke en politieke kwesties aan de orde.

Hij had een "team" rondom zich, bestaande uit zusters, verpleegsters en helpsters, waarvoor hij zich verantwoordelijk voelde.

"Familiegeschiedenis of: op zoek naar je familie" (deel 16)" (Jos Geraets)

In dit korte artikel wordt ingegaan op het feit, dat de oude gemeentearchieven van de nieuwe gemeente Leudal "vooralsnog" zijn ondergebracht in het gemeentearchief van Roermond. Daaronder valt uiteraard ook het oud archief van de vroegere gemeente Neer niet meer in te zien in gemeentehuis van Roggel. Vanaf 1 januari 2007 kan men terecht in de studiezaal van het gemeentearchief Roermond. Daar is ook het oude archief van de H. Martinusparochie van Neer te raadplegen. Men kan nu spreken van het feit, dat van de vroegere gemeente Neer "Kerk en Staat" in Roermond weer verenigd zijn.Van het oude gemeentearchief als ook van het oude kerkarchief is een inventarislijst ter plekke aanwezig, dat het opzoeken vergemakkelijkt.

"Neer, vroeger en nu" (Koos Luijten)

Links "Hotel de Lindeboom", in 1822 oorspronkelijk gebouwd als café en logement met boerderij en schaapstal. In 1902 heeft de toenmalige eigenaar een zaal met een beugelbaan erin laten bouwen. In 1917 werd het hotel verkocht aan E. Hendriks uit Roggel. Rechts van het hotel woonde Mathieu Hautus, die daar sigaren maakte. Zijn vrouw Anna (voor Neerse mensen ook bekend als "Moeke") had er een winkeltje waarin ze o.a. sigaren, sigaretten en snoep verkocht.

Iets verderop ligt het huis van Zeeg Schreurs, die daar met zijn vrouw Wilhelmien een café runde.

Waar het hotel heeft gestaan, is in 2004 een appartementencomplex gebouwd met 13 appartementen.

Daarnaast ligt een restaurant, friture en Café Debora's Inn op de plaats waar Jan Hautus ruim 50 jaar geleden al een friture startte.

Rechts daarlangs ligt het woonhuis van Frans Hautus, waarvan alleen het dak zichtbaar is. 

Even verder lag de timmerwerkplaats van Dreeske Sijben. Boven deze werkplaats is een appartement gebouwd, waar mevrouw Sijben woont.

Het café van Zeeg, voorbij de kruising met de Leudalweg, is afgebroken.

Het huis, waar vroeger Giel Op 't Root woonde, is op deze foto niet zichtbaar. Op de plaats van de voormalige machinefabriek ligt nu de verlichtingswinkel KN-light (zie het lichtgekleurde gebouw!).

"Zo'n eeuw geleden geboren" (Leon Teepen)

Michiel Antonius Geelen (Sieje Giel) 1912-1962In 'Oos Naer' van december 2001 (jrg. 3, nr.8) hebben we over zijn oudste broer "Sieje Sjeng", Peter Johannes Geelen 1895-1964, reeds geschreven. Daarna volgde in de uitgave van maart 2004 (jrg.6, nr.19) een artikel over zijn oudere broer "Sieje Sjra", Gerardus Hubertus Geelen (1897-1957). In deze uitgave geven we een beschrijving van Sieje Giel, de jongste van het gezin van "Sieje Pieër" en Jacoba van de Munckhof. In dit artikel wordt een portret geschilderd van Sieje Giel, van beroep architect. Hij hield daarbij veel van muziek en toneel.

Hij was een levensgenieter en hield van gezelligheid.  

Giel trouwde met Hendrika Lodevica Beurskens (Drika vanne Beurs) op 18 mei 1943 te Neer.

Ze kregen 7 kinderen (vijf jongens en twee meisjes).

Giel werkte al jong bij zijn broers in de bouw.

Na zijn diploma voor timmerman behaald te hebben in 1928, kreeg hij in 1933 zijn diploma voor bouwkundig tekenaar uitgereikt.

Hij tekende vele huizen, maar opvallend was zijn typische stijl van zijn ontwerpen.

Hiernaast staat een huis in Heythuysen afgebeeld dat zijn stijl kenmerkte. Ook in Neer vindt men op vandaag nog enkele van deze mooie landhuizen, zoals ze werden getypeerd.

"Wie weet: wie, wat, waar en wanneer" (redactie)

De foto hiernaast is de nieuwe uitdaging om te zoeken naar: Wie zijn deze jonge mannen? Waar is deze foto gemaakt en ter gelegenheid waarvan? Oplossingen kunnen weer via de website reactie@oosnaer.nl of: redactie.oosnaer@gmail.com gestuurd worden en uit de goede inzendingen wordt weer een prijswinnaar geloot!