OOS NAER jaargang 21 - september 2019 - nummer 81

            INHOUD

  • Asj d'r èns wiltj loestere, Redactie
  • Transcripties schepenbank Neer (6), Mat van Roij
  • Onze hulp in de huishouding: de wasmachine, Elly van Roij-Ortan
  • 60 jaar geleden...lang geleden? (20), Werkgroep Krantenknipsels
  • Bruiloften (11), door Gerda Leunissen-Peeters
  • Een dievenbende, Jos Geraets
  • Kruisen en kapellen (16), Mat van Roij en Tjeu Scheepers
  • De bezittingen van het klooster Keizerbosch na de confiscatie door de Fransen in 1796 (5.06), Jo Kuijpers

Foto omslag: De Calvariegroep op begraafplaats Hammerveld (Mat van Roij)

 

 

 

 

 

Transcripties schepenbank Neer, door Mat van Roij

In dit artikel een transcriptie van een schepenbankakte uit 1658 waarin de overdracht van een stuk grond plaatsvindt, gelegen in het Zwaarveld te Neer. Geerdt Nijssen, weduwe van Anthonius Thijssen koopt grond van Cornelis Joosten en zijn vrouw Grietgen Schoemaeckers. In die tijd was het in Neer gebruikelijk dat de schepenbank optrad als notaris voor het vastleggen en bekrachtigen van de overeenkomsten.

Onze hulp in de huishouding: de wasmachine, door Elly van Roij-Ortan

'Van wastobbe tot wasmachine' is de subtitel van dit artikel. Hierin wordt de historie verteld van het ontstaan van de wasmachine. Hoe primitief de mensen vroeger de was schoon moesten krijgen en welke hulpmiddelen ze toen benutten. Uitgebreid wordt beschreven welke uitvinders zich verdienstelijk hebben gemaakt aan het tot standkomen van de 'supermoderne' wasmachine die tegenwoordig in elk gezin gebruikt wordt.

60 jaar geleden...lang geleden? (20), door de werkgroep Krantenknipsels

Een prachtig gedicht over de liefde voor het 'dörpke Naer' geschreven door de Neerse Zr. Baptista-Penitente (Elenora Peeters) die vertrokken is naar een klooster in het 'Harense polderland'.

Bruiloften (11), door Gerda Leunissen-Peeters

Dit is een heel bijzonder artikel over de bruiloft van Sjeng en Gerda Leunissen-Peeters, omdat het geschreven is door de toenmalige bruid Gerda Leunissen-Peeters. Gerda is op 29 juli 1932 te Neer geboren. Na de lagere school gaat zij in het gezin Gielen-Spée te Schinnen werken. Gerda beschrijft hoe veelzijdig haar werk in Schinnen is geweest. In Baarlo heeft ze Sjeng Leunissen leren kennen, waarmee ze op 13 maart 1971 getrouwd is. Gerda en Sjeng en Thei, de broer van Sjeng, woonden op de boerderij op de Waog. Op 24 februari 1973 is zoon Edwin geboren. In 1995 is Thei plotseling overleden en Sjeng in 1998 na langdurige gezondheidsklachten. Voordat dit nummer werd uitgebracht is Gerda helaas overleden.

Een dievenbende, door Jos Geraets

Een artikel gemaakt van een ingezonden brief, die gepubliceerd is in de Maas- en Roerbode op 24 december 1904. Er waren veel inbraken in het noordelijke gedeelte van Limburg en men vermoedde dat dit het werk was van een georganiseerde bende. Er werd groot alarm geslagen toen een Neerenaar dacht de dieven in het bos te hebben gezien. Ze zijn nooit gevonden, maar in dit verhaal komt wel naar voren, wie die vermeende dieven waren die opgemerkt waren door de Neerenaar.

Kruisen en kapellen (16), door Mat van Roij en Tjeu Scheepers

Na uitgebreid onderzoek is gebleken dat de maker van de Calvariegroep op het oude kerhof Hammerveld Gerard Theelen is geweest. Het begin van de speurtocht begon bij de naam 'THEELEN' die gebeiteld is op de achterkant van de sokkel met Maria. Er werd altijd gedacht dat dit de naam was van de begunstiger van de groep n.l. Theodorus Theelen. Al vrij snel bleek dit een kind van zijn broer te zijn die van beroep beeldhouwer was in Essen.

De bezittingen van het klooster Keizerbosch na de confiscatie door de Fransen in 1796 (5.06)

De eerste tien jaar van Theodorus van Roij (zoon van Engel van Roij) als pachter van Keizerboschhof verlopen blijkbaar vlekkeloos. Over deze periode is weinig informatie te vinden. Er zijn geen notariële aktes beschikbaar en ook in het krantenarchief duikt zijn naam niet op. In 1883 doet hij echter een aankoop die behoorlijke gevolgen zal hebben.