OOS NAER jaargang 24 - juni 2022 - nummer 92

            INHOUD

  • Asj d'r èns wiltj loestere, Redactie
  • 100 jaar geleden (41), Jos Geraets
  • Met de bus naar de staatsmijn Emma (1), Jos Emonts en Hans Mingers
  • 60 jaar geleden ... lang geleden?, Werkgroep Krantenknipsels, An Simons
  • Uit Neerse bodem, Leon Lenders
  • Piet van Smeets Sef van Kienkefe (2), Jos Smeets
  • Gevelstenen (3), Tjeu Scheepers en Sjaak Niessen
  • Neer, vroeger en nu, Koos Luijten                                        Foto omslag: Collage van attributen van de Oranjeschutterij; foto's: Mat van Roij

100 jaar geleden, Jos Geraets

In dit artikel de geschiedenis over het ontstaan van het Oud-Limburgs Schuttersfeest (OLS) in 1867. In 1898 hadden de schutten uit de Neerse schutterijen zich verenigd in de 'Neerse Bond', de 'Oranjeschutterij'. Het doel van deze bond was om deel te nemen aan schietwedstrijden bij schuttersfeesten. In 1921 werd het OLS in Vlodrop gehouden, dat georganiseerd was door schutterij St. Martinus. De 'Oranjeschutterij' had het hoogst aantal punten behaald en kreeg de eer om het OLS in 1922 te organiseren. Wat hieraan allemaal voorafging en hoe het OLS toen is verlopen wordt uitgebreid in dit artikel beschreven.

Met de bus naar de staatsmijn Emma (1), Jos Emonts en Hans Mingers

Deel 1 van de verhalenreeks van de mijnwerkers in Neer die met de bus van Ghielen elk dag op en neer naar Zuid-Oost Limburg gingen naar de staatsmijn Emma. In totaal waren dit ongeveer 224 km te weten een paar uur reistijd! Vele namen van mensen die in de mijn hebben gewerkt komen in dit artikel voorbij zoals: Sjaak en Thei Claessen (van Neliske), Wim en Jantje Versteegen, Jan Spiertz, Pitter Berben, Wiel Luijten, Ben Luijten en Cor Wagemans. 

60 jaar geleden ... lang geleden?, Werkgroep Krantenknipsels, An Simons

Toneelclubjes die toneelvoorstellingen geven zijn van alle tijden. In de jaren vijftig en zestig had Neer een bloeiende toneelcultuur. Om er een aantal op te noemen: jonge boeren en tuinders, RKSVN, Maas- en Neergalm, Jong Nederland, en de Fanfare 'De Eendracht'. In toneelclub 'Avanti', die in 1965 is opgericht, zat een groot aantal 'talenten' onder andere: Frits Puts, Fien Philips, Henny Franssen, Lambert Bongers, Harry Knippenberg, Hub Houben, Elly Verhaeg en Annelies Franssen.

Uit Neerse bodem. Archeologisch onderzoek 'Brookberg mesolithische vondsten, Leon Lenders

In 2020 is, in opdracht van de gemeente Leudal, archeologisch onderzoek verricht door RAAP langs de Heldense weg. Op de vindplaats zijn in totaal 302 artefacten gevonden. Deze kan men bekijken in de heemkamer in Neer en in het Leudalmuseum in Haelen. In de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw verzamelden dorpsgenoten wijlen Sjeng Beeren en Sef Silvrants hier al artefacten. 

Piet Smeets; Piet van Smeets Sef van Kienkefe (2), Jos Smeets

In dit tweede deel van de reeks van drie verhalen, beschrijft Jos het leven van zijn vader Piet tijdens de tweede wereldoorlog. Twee broers van Piet zijn overleden, beiden 20 jaar! Jan overleed in 1941 aan een bacteriële infectie en Jack overleed in 1943 aan leukemie. Nog tijdens of vlak na de tweede wereldoorlog kreeg de moeder van Piet een klap van een koe tegen haar oog tijdens het melken. Door een ontsteking aan het oog is ze haar oog kwijtgeraakt en heeft ze een glazen oog gekregen. Piet heeft gelukkig ook leuke momenten meegemaakt. Hij hield heel veel van muziek maken, hij speelde bugel, trompet en mondharmonica als lid van de Neerse fanfare 'De Eendracht'.

Gevelstenen (3) Kruisstraat 7 (VNH 95) boerderij van familie Rijs, Tjeu Scheepers en Sjaak Niessen

In dit derde deel van 'gevelstenen' wordt een gevelornament beschreven dat bestaat uit een naam en jaartal: 'JOHANNESHOEVE 1906'. De boerderij met dit 'opschrift' ligt op de Kruisstraat. In 1820 lag hier een woning op naam van Pierre Theelen. In 1842 vermeldt het kadaster dat hier een boerderij met stokerij en bakhuis lag op naam van Theodoor Theelen. In 1876 werd dit pand gesplitst in twee huizen.

 

Neer, vroeger en nu, Koos Luijten

In deze serie 'Vroeger en nu' zien we twee foto's van de Heldense weg. De 'oude' foto is vóór 1959 gemaakt en de andere is uit het jaar 2022. In 1959 is de weg verhard en in 2020 is om de verkeersveiligheid van de fietsers te vergroten een fietspad van 3,3 km aangelegd.