"Oos Naer 28" (jaargang 8, nr. 28, juni 2006)

Op de voorkant van uitgave nr.28 staat een foto van de attributen van de Jonge Schutten, tentoongesteld tijdens de Open dagen van "Oos Naer" op 18, 19 en 20 maart 2006.

"Asj d'r èns wiltj loesterede" redactie)

De redactie geeft in het kort een overzicht van de artikelen die in "Oos Naer" (28) zijn verschenen.

"Bie 'Oos Naer' stinge de däöre wied aope" (namens de redactie: Tjeu Hermans)

Tijdens de Open dagen van onze vereniging op 18, 19 en 20 maart 2006 toonden jong en oud een grote belangstelling voor alles wat de heemkundevereniging "Oos Naer" te bieden had. Na de officiële opening door burgemeester J. Peeters, waarbij diverse zusterverenigingen en genodigden als gasten aanwezig waren, konden de aanwezigen de verschillende opgebouwde stands bekijken.Tijdens die opening werden twee boekwerken aangeboden, door twee leden van de heemkundevereniging zelf samengesteld. Ook twee cd-roms met oude kadastergegevens en met gegevens van de burgerlijke stand vanaf 1695 werden gepresenteerd. In deze uitgave zijn een aantal foto's opgenomen van deze Open dagen. Het aantal bezoekers overtrof alle verwachtingen. Ook de schooljeugd kwam op maandag 20 maart uitgebreid de tentoonstelling bewonderen. Een zeer geslaagd weekend, waarbij de vereniging zich van haar beste kant heeft gepresenteerd.

"Een geschiedenis van het Neerse Groene Kruis" (deel 2) (Tjeu Hermans)

In dit tweede deel van het Groen Kruis  van Neer worden de jaren 1936-1956 belicht. Onderstaande personen zijn bestuursleden geweest van het Groen Kruis Neer in de periode 1936-1956. Op 2 mei 1937 werd het zilveren bestaansfeest op een bescheiden wijze gevierd. Het ledenbestand bedroeg in 1936: 324 gezinnen en in 1956: 473. Praktisch alle gezinnen in Neer zijn dan lid van het Groene Kruis. Er werden tijdens de algemene jaarlijkse ledenvergadering vaak lezingen van uiteenlopende aard gegeven. Na de Tweede Wereldoorlog was er veel aandacht voor allerlei ziektes, zoals TBC, kanker en rheuma. Zieken en kinderen werden vaker naar herstellingsoorden gestuurd om daar lichamelijk en geestelijk op te knappen. De oorlog was duidelijk merkbaar. De Duitsers hadden hun eigen regels wat betreft het houden van vergaderingen. Gezinnen hadden behoefte aan melk en voor Rotterdamse kinderen, die in de oorlog zo zwaar getroffen waren, werden vakanties op het platteland aangeboden. Veel zaken waren op rantsoen gezet, zoals ook de zeep. De omstandigheden waren in die oorlogsjaren niet al te goed: voor huidaandoeningen, ongedierte, TBC en rheuma werd gewaarschuwd. Door de oorlogsperikelen en de gevolgen hiervan heeft het toch nog een langere tijd geduurd, voordat er een eigen gebouw in Neer kwam. Plannen hiervoor bestonden er al in vóór 1938. Locatie was in eerste instantie het KJV-gebouw, waar in 1942 het consultatiebureau werd ondergebracht. Pas in 1951 kreeg Neer een eigen Groene Kruisgebouw aan de Engelmanstraat. Op 28 oktober 1951 werd de inzegening en opening van het eigen Groene Kruisgebouw verricht. Zorg voor moeder en kind, prenatale zorg, kraamzorg, kleuterbureau, moedercursussen, wijkverpleging en TBC kregen volop aandacht. In een van de volgende uitgaves van "Oos Naer" zal deel 3 nog verschijnen.

"Gelaegenheidsgedicht" (Frits Criens, Haelen)

Op 27 maart j.l. was Frits Criens te gast bij de heemkundevereniging tijdens de jaarvergadering. Hij schreef een "Gelaegenheidsgedicht" voor de vereniging, dat u rustig kunt nalezen door er op te klikken.

"Neer vroeger en nu" (Koos Luijten)

De Napoleonsweg, destijds ook wel Riekswaeg of Noewe Waeg genoemd, gezien in noordelijke richting vanaf het kruispunt Steeg-Heldenseweg.

Rechts zien we café Van der Linden, later Klase-Pieër genoemd.

Rechts zien we café de Hook, momenteel gerund door Hilda Gijzen-Claessen.

Verder door rechts zien we nog het tankstation en garage Cortenbach.

Links zien we het woonhuis (met hoge dak) van Jo Geelen, voorheen aannemersbedrijf Gebr. Geelen.

"Wie weet: wie, wat, waar en wanneer?" (redactie)

De redactie ontving meerdere inzendingen bij de vorige vraag naar de oplossing van de foto. Daarop staan Jan Propsma en Catharina Schwaghöfer (Ketrien oette Hei) voor hun plaggenhut met een pony ervoor. Deze pony behoorde toe aan Arno Hermans (vanne post). De foto is waarschijnlijk genomen in de winter van 1939/1940. De foto hiernaast is de nieuwe uitdaging om te zoeken naar: Wie zijn deze heren? Waar is deze foto gemaakt en ter gelegenheid waarvan? Oplossingen kunnen weer via de website reactie@oosnaer.nl of: redactie.oosnaer@gmail.comgestuurd worden.

"Naers" (deel 18) (Piet Stemkens en redactie)

In dit artikel hebben we zo'n 69-tal spreekwoorden, uitdrukkingen en gezegdes opgenomen, die door Piet Stemkens (Piet van 'f Heufke) zijn aangereikt aan de redactie. De redactie heeft de vrijheid genomen om een keuze te maken van deze uitdrukkingen en gezegdes en heeft daarbij vooral gelet op het feit of deze een min of meer typisch Neerse achtergrond hebben. Piet heeft toelichting en uitleg gegeven, zodat men kan zien waar zo'n uitdrukking of gezegde vandaan komt. Het is de bedoeling om met deze rubriek verder te gaan, zolang de "voorraad" strekt.

We doen dan ook een beroep op anderen om typisch Neerse uitdrukkingen en gezegdes op te schrijven en deze aan onze redactie voor te leggen voor eventuele publicatie.

"Dae kóste ze waal mèt de hieëp gemaaktj höbbe." (een lelijk iemand)

 

(hieëp = klein soort hakbijl om hout (sjanse) voor de kachel in te korten (in stukken te hakken)