OOS NAER jaargang 25-september 2023-nummer 97

           INHOUD

  • Asj d'r èns wiltj loestere, redactie
  • Neerse emigranten naar Amerika in de tweede helft van de 19de eeuw (4.2), Mat van Roij
  • 60 jaar geleden ... lang geleden? Werkgroep Krantenknipsels / An Simons
  • Gevelstenen (7), Tjeu Scheepers
  • De geschiedenis van de tijdmeting, Elly van Roij-Ortan
  • Uit Neerse bodem. Een bijzondere munt van keizer Augustus, Jo Raemakers
  • 100 jaar geleden (43), Jos Geraets                                                                                                                                                      Foto omslag: Eiland richting Schans met het oude molenrad (foto: Mat van Roij)

Neerse emigranten naar Amerika in de tweede helft van de 19de eeuw ( 4,2), door Mat van Roij

In dit tweede en tevens laatse deel van de emigratie van Johannes Tillemans met zijn gezin naar Amerika, een uitgebreide beschrijving van de kleinkinderen van Johannes. De missie van Johannes kan geslaagd genoemd worden, want zijn kinderen, kleinkinderen en zelfs zijn achterkleinkinderen zijn allemaal goed terecht gekomen.

60 jaar geleden ... lang geleden?, door Werkgroep Krantenknipsels / An Simons

In dit artikel wordt aangegeven dat de kermis nog wel bestaat, maar lang niet meer zo uitgebreid gevierd wordt als vroeger met vlaai en 'kaoj sjòttel'.

Gevelstenen (7), door Tjeu Scheepers

In deel 7 van 'Gevelstenen' komt de gevelsteen van de boerderij Delissen 'Drese Lot' aan bod. In 1927 is deze boerderij gebouwd door Lodewijk Delissen (Drese Lot 1863-1943). In 1939 naam zijn zoon Sjeng de boerderij over. In 1978 is de boerderij verbouwd en opgesplitst in twee woningen. Nic, de zoon van Sjeng ging met zijn vrouw Dinie in een van de twee woningen wonen. Sjeng bleef er met zijn vrouw tot 1984 wonen. Zoon Lowie nam met zijn vrouw Riet de woning over tot 2015. Toen ging het echtpaar Meeuwissen-Schreurs hier wonen. In 2018 verkochten ze de woning aan Don Fijten, die hier nu met zijn gezin woont.

De geschiedenis van de tijdmeting, door Elly van Roij-Ortan

In dit artikel wordt er uitgelegd hoe belangrijk de voor ons tijd is. Zonder de tijd zou het een complete chaos zijn. De zonnewijzer was een van de instrumenten waarmee vroeger de tijd gemeten werd. In chonologische volgorde passeert een groot aantal instrumenten de revue; van  heel pimitief tot heel cmplex zoals de atoomklok. Aan de uitvinders van de tijdmeetinstrumenten wordt ook uitgebreid aandacht besteed.

Uit Neerse bodem; een bijzondere munt van keizer Augustus, door Jo Raemakers

 Jo Ramaekers heeft samen met zijn broer Huub in 2022 een bijzondere Romeinse zilveren munt gevonden in het Buggenumse veld nl. een denarius van keizer Augustus. Augustus is geboren 63 voor Chr. en gestorven 14 na Chr. Hij heeft 45 jaar geregeerd, wat lang is voor die tijd.

100 jaar geleden (43) door Jos Geraets

In deze reeks '100 jaar geleden' wordt er aandacht besteed aan een aantal bedrijven in Neer. Handel in kolen,kalk, kunstmeststoffen en fourages: P. Berben-Simons uit de Steeg; Schoenmakerij Harry Vaes-Berger; Sigarenfabriek 'Maneslust' in de Steeg. Aan bod komen ook: De Fanfare De Eendracht, De Jonge Boeren, de Brandweer en Jan Mathis Breukers, hoofd van de Openbare School.