OOS NAER jaargang 19 - maart 2017 - nummer 71

              INHOUD

  • Asj d'r èns wiltj loestere, Redactie
  • 100 jaar geleden (29), Jos Geraets
  • Bruiloften (1), werkgroep Beeld en Geluid
  • Paardenhouderij in Neer (1), Thijs Roumen
  • Hommage aan Moen, Christiana Peeters (2), Alda en Cisca Goossens

Foto omslag: Vierspan trekpaarden van J. Neelen, Ghoor, Neer (But, Axel)

100 jaar geleden (29), door Jos Geraets

Op 25 mei 1917 besloot de gemeenteraad met algemene stemmen Cornelis Houben aan te stellen als 'vaste gemeentewerkman'. Hij kreeg een bedrag van 16 cent als uurloon, dat in 1919 verhoogd werd naar 20 cent. In deze serie krijgen veldwachter Graad van Dael, gemeentewerkvrouw Maria Hermans, Handrie Vennekens (die over de jaren verschillende taken bij de gemeente vervulde) en hoofdonderwijzer Jan Mathis Breukers (op foto) een verhoging van de jaarwedde.

Bruiloften (1), door de werkgroep Beeld en Geluid

Een foto van het gouden bruidspaar Van Pol-Versleuven van 19 april 1951, poserend met hun familie voor hun boerderij 'den Akker' op Geregge. De familie Van Pol kwam in 1935 vanuit Roggel in Neer wonen en uit dit huwelijk werden tien kinderen geboren. Op de dag van de gouden bruiloft was er dubbel feest, want zoon Baer trad op dezelfde dag in het huwelijk met Maria Janssen uit Kessel.

Paardenhouderij in Neer (1), door Thijs Roumen

De beste trekpaarden kwamen uit België en werden door boeren ingezet voor verschillende werkzaamheden op het land. De Nederlander Arnold van Broekhuyzen, die in Brussel woonachtig was, was de bemiddelaar bij de aankoop van Belgische paarden door Nederlandse boeren. De fokkerij van Antoon Boonen van Dijkerhof werd voortgezet door Harry en Piet Boonen. Martin Boonen-de Wit, die aan de Bergstraat woonde, heeft zich beziggehouden met het opfokken van jonge hengsten, die hij dan als tweeëneenhalfjarige liet keuren en  daarna verkocht. 

Hommage aan Moen, Christina Peeters (2), door Alda en Cisca Goossens

In 1920 verhuisde het gezin Peeters naar een groter huis omdat de woning te klein werd door gezinsuitbreidingen en de groeiende veestapel. Een zware slag voor haar was de dood van haar oudste zoon Pierre, die op 16-jarige leeftijd overleed aan bronchitis. Ze vond het belangrijk dat haar kinderen Frans leerden op school. Moen bestreed alle klein kwaaltjes en ongemakken met allerlei 'doe-het-zelf' recepten. Een greep hieruit:  bij koorts moest je hazegerfthee goed warm drinken en bij tandpijn moest je op de worteltjes van het hazegerfplantje kauwen.